Desktop Countdownguide

For å starte å handle countdowns, logger du på plattformen og velger «Countdowns» fra øverste navigasjonsfelt eller i produktbiblioteket.

Produkttabell

1. Produkttabell

Først åpner du produkttabellen for å se hvilke produkter du kan handle, og hvilke tidsrammer som er tilgjengelige for å handle i.

2. Sorter produkter

Sorter produkttabellen i alfabetisk rekkefølge, etter produkter med de beste eller verste resultatene, etter utbetaling eller etter siste opp eller ned trend.

3. Produktruter

Hver rute viser gjeldende oppgjørskurs, resultatet til produktet, utbetalingen og om kursen var opp eller ned i de forrige ti intervallene.

4. Utløpstid

Endre utløpstidsrammen her. Utbetalinger og trenddata oppdateres automatisk.

5. Trendanalyse

Dette nyttige verktøyet viser om produktkursen har vært opp eller ned, og hvor mye i løpet av de siste ti intervallene i den valgte utløpsstidsrammen.

6. Åpne posisjoner og historikk

Klikk "Posisjoner" for å se alle nåværende åpne handler, og "Historikk" for å se resultatet av fullførte Countdowns.

7. Åpne et ordrevindu

Klikk en rute for å åpne et ordrevindu, skriv inn innsatsen og utfør en Countdown.

CMC Markets

Ordrevindu

1. "Countdown-kursen"

Med Countdowns avgjør du om du tror oppgjørskursen for et produkt vil være over eller under Countdown-kursen på slutten av den valgte tidsrammen.

2. Bekreft utløpstiden

Kontroller utløpsstiden her.  Du kan endre den hvis du vil, men husk at ulike oppgjørstider kan ha ulike utbetalingsprosenter, og ikke alle utløpsstider er tilgjengelige på alle produkter.

3. Velg innsats

Skriv inn innsatsen her, eller skru den opp eller ned etter faste beløp med ikonene + og –.  Dette er beløpet du er villig til å risikere på handelen.

4. "Tilgjengelige Kontanter"

Dette er beløpet du har tilgjengelig kontoen din til å plassere nye Countdown-handler.

5. Potensiell utbetaling

Dette er den totale avkastningen du får utbetalt hvis prognosen din er riktig.  Det inkluderer den opprinnelige Innsatsen din.

6. Oversikt

Se detaljer om utbetalingsprosent ved gevinst og uendret for hver tilgjengelige utløpsstidsramme for produktet.  Du kan også se åpningstider for handel og maksimale innsatser.

7. Skriv inn posisjonen

Når du har bestemt om du tror kursen vil være over eller under gjeldende Countdown-kurs på slutten av utløpstiden, klikker du "Over" eller "Under" for å utføre Countdown.

8. Andre åpne posisjoner

Andre åpne posisjoner i samme produkt og tid inntil oppgjør vises her.  Fargen indikerer om posisjonen gir gevinst (grønn), tap (rød) eller forblir uendret (blå).

CMC Markets

Åpne posisjoner

1. Posisjonsvindu

Når du har plassert en eller flere handler, kan du klikke her for å vise alle de åpne Countdown-posisjonene.

2. Live countdown-tidtaker

Countdown-klokken viser hvor lang tid som gjenstår inntil oppgjør. Den er grønn, rød eller blå, avhengig av om posisjonen gir gevinst, tap eller forblir uendret.

3. Punkter i forskjell

Forskjellspunktene mellom gjeldende oppgjørskurs og din Countdown-kurs.

4. Utbetaling og innsats

Her kan du se den opprinnelige innsatsen din og utbetalingsbeløpet.

5. Live Countdown-chart

Klikk en åpen posisjon for å se et live chart som viser fremdriften av din Countdown. Igjen viser fargegraderingen om du vinner eller taper.

6. Innstillinger

Klikk her for å deaktivere forhånds  pop-up-bekreftelser, få ordrevinduet til å huske tidligere innsatser og angi standard charttyper.

CMC Markets

Historikk

1. Stengte posisjoner 

Klikk her for å se resultatet av fullførte Countdown-handler.

2. Countdown-resultat

Du kan umiddelbart se om Countdown resulterte i gevinst, tap eller forble uendret.

3. Charts over oppgjorte posisjoner

Velg en stengt handel innenfor historikkvinduet for å vise et chart som viser Countdown-inngangspunktet, -oppgjørspunktet og kursbevegelsen i mellom.

4. Fargegraderte chart

Grønn fargegradering indikerer at resultatet av Countdown var en gevinst.  Rød indikerer et tap.

5. Utbetalinger

Utbetalingsbeløpet vises i grønt for en gevinst og blått for uendret.  For tap vises ingen utbetalinger.

6. Innsats

Dette er innsatsen som var valgt for den fullførte Countdown-handelen.

7. Andre åpne posisjoner

Alle andre åpne posisjoner på dette produktet vil vises her.

CMC Markets

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

TOP

Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere brukeropplevelsen. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du cookies. Besøk vår Cookie Policy dersom du ønsker endre dine innstillinger for informasjonskapsler

Lukk
CFD-handel kan føre til tap som overstiger innskudd. Vær sikker på at du forstår risikoen.