80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Digital 100

Pytania

Odpowiedzi

 • Czym są Digital 100?

  Digital 100 są instrumentem o ograniczonym ryzyku, pozwalającym na określenie, czy dane zdarzenie wystąpi w ciągu wprowadzonego okresu wygaśnięcia. Wynikiem jest „tak” lub „nie”.

  Digital 100 są dostępne wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych.

 • Na jakich rynkach dostępne są Digital 100?

  Wykorzystując Digital 100, możesz przeprowadzać transakcje na najpopularniejszych parach walutowych, indeksach, towarach i surowcach. Pokaż dostępne instrumenty.

 • Na jakich okresach wygaśnięcia można przeprowadzać transakcje na Digital 100?

  Oferujemy różnorodne okresy wygaśnięcia, od 5 minutowych do tygodniowych. W ofercie znajdują się dwa dzienne wygaśnięcia dla danego instrumentu. Wcześniejszy okres wygaśnięcia będzie oznaczony jako D1 (np. dla pary walutowej wygasającej o godz. 13:00), a drugie wygaśnięcie będzie oznaczone jako D2 (np. dla pary walutowej wygasającej o 20:00).

 • Co to jest cena rozliczenia?

  Cena rozliczenia jest to cena na podstawie której określa się, czy dane zdarzenie wystąpiło. Wynik transakcji (tzn. czy Twoje przewidywania były trafione lub chybione) jest uwarunkowany tym, czy w momencie wygaśnięcia instrumentu cena rozliczenia jest wyższa czy niższa od wybranej przez Ciebie ceny wykonania lub czy znajduje się w określonym zakresie.

 • Czym jest cena wykonania?

  Cena wykonania jest docelową ceną, do której odnosi się rozliczenie i wynik transakcji. Jeżeli otwierasz pozycję Kup na instrumencie Pułap dla Germany 30, aby transakcja była zyskowna, cena rozliczenia musi znaleźć się powyżej lub być równa określonej cenie wykonania na końcu wygaśnięcia Digital 100.

 • Jakie są dostępne rodzaje Digital 100?

  W naszej ofercie znajdują się cztery rodzaje Digital 100:

  Pułap: Decydujesz czy cena rozliczenia będzie powyżej lub poniżej wskazanej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia Digital 100. Możesz wybierać spośród wielu zdefiniowanych już cen wykonania. Jeżeli przy wygaśnięciu Digital 100 cena rozliczenia znajdzie się powyżej lub na poziomie wybranej przez Ciebie ceny wykonania, wówczas Instrument zostanie rozliczony na poziomie 100. Wszystkie instrumenty Digital 100 rozliczane są albo na poziomie 0 lub 100 i w przeciwieństwie do Kontraktów Ekspresowych, nie jest możliwy wynik nierozstrzygnięty.

  Góra/Dół: Określ czy cena rozliczenia przy wygaśnięciu Digital 100 znajdzie się na tym samym poziomie lub powyżej poprzedniego zamknięcia. Instrument Góra/Dół jest rodzajem instrumentu Pułap, gdzie wynik uwarunkowany jest w ten sam sposób. Dla instrumentu Góra/Dół dostępna jest tylko jedna cena wykonania, będąca równą poprzedniej ceny zamknięcia instrumentu bazowego. Cena ta różnić się będzie w zależności od interwału i rynku. Jeżeli przy wygaśnięciu Digital 100 cena rozliczenia znajdzie się na poziomie lub powyżej ceny wykonania (ceny ostatniego zamknięcia), wówczas Digital 100 zostanie rozliczony na poziomie 100.

  Dotknięcie: Określasz, czy cena rozliczenia Digital 100 osiągnie określony poziom ceny wykonania przed lub przy rozliczeniu Digital 100. Przykładowo, czy instrument US 30 osiągnie poziom 17,600 przed lub o godz. 21:00. Cena rozliczenia musi jedynie „dotknąć” ceny wykonania – nastąpi wówczas natychmiastowe rozliczenie na poziomie 100. Jeżeli cena wykonania nie zostanie „dotknięta” przy wygaśnięciu Digital 100 lub przed nim, rozliczenie nastąpi na poziomie 0. 

  Zakres: Określ czy cena rozliczenia przy wygaśnięciu Digital 100 znajdzie się w określonym zakresie. Innymi słowy, czy cena rozliczenia US 30 znajdzie się pomiędzy 17,600 a 17,700 o godz. 21:00? Jeżeli transakcja miałaby być zyskowna, a Instrument miałby zostać rozliczony na poziomie 100, cena rozliczenia musi znaleźć się na lub powyżej niższego poziomu ceny wykonania i poniżej wyższego poziomu ceny wykonania. Jeżeli cena znajdzie się poza tym „zakresem”, wówczas transakcja będzie stratna i Instrument zostanie rozliczony na poziomie 0.

 • Czy mogę zamknąć pozycję przed wygaśnięciem Digital 100?

  Pozycja na nstrumencie Digital 100 może zostać zamknięta lub zredukowana przed wygaśnięciem Instrumentu. Istnieje kilka wyjątków od tej zasady, natomiast:

  • Pozycje binarne mogą być zamknięte jedynie w trakcie godzin transakcyjnych dla danego instrumentu
  • Pozycje binarne nie mogą być zamknięte w okresie przed zamknięciem.

 • Czym jest okres przed zamknięciem?

  Transakcje na Digital 100 są niedostępne w krótkim okresie przed jego wygaśnięciem, czyli tzw. Okresie przed zamknięciem. Okres ten waha się od 30 sekund do 2 minut, w zależności od okresu wygaśnięcia Digital 100 i jest wyświetlony w oknie Informacji o Instrumencie, które znajduje się w lewym górnym rogu okna Digital 100.

 • Jakie jest źródło kwotowań, które widzę na platformie?

  Ceny instrumentów CMC Markets są generowane elektronicznie w czasie rzeczywistym przez naszą platformę. Kwotowania te mają wiele źródeł. W konsekwencji zarówno ceny otwarcia i rozliczenia transakcji, są specjalnymi cenami dla platformy CMC Markets i nie możesz porównywać ich z innymi produktami.

 • Jak wyceniane są Digital 100?

  Digital 100 wyceniane są pomiędzy 0 a 100. Generalnie, jeżeli cena jest bliższa 100, oznacza to, że zdarzenie jest bardziej prawdopodobne, a jeżeli cena jest bliższa 0, wówczas jest ono mniej prawdopodobne. Wynik transakcji zależny jest od ceny rozliczenia.

 • Czy transakcje na Digital 100 rozliczane są tylko na poziomie 0 lub 100?

  Digital 100 posiadają cenę Kup i Sprzedaj, której rozliczenie odbędzie się tylko na poziomie 0 lub 100. Jeżeli zdarzenie nastąpi, pozycja zostanie rozliczona na poziomie 100. Jeżeli zdarzenie nie nastąpi, rozliczenie odbędzie się na poziomie 0. Twoim zyskiem lub stratą jest różnica między 100 lub 0 (w zależności od tego, czy Twoja decyzja była trafna czy chybiona), a poziomem na którym otworzyłeś pozycję na Kup lub Sprzedaj. W przypadku otwierania transakcji na Digital 100, jeżeli cena jest bliższa 100, wówczas zdarzenie jest bardziej prawdopodobne, jeżeli zaś jest bliższa 0, prawdopodobieństwo zdarzenia jest mniejsze.

 • Jaka jest maksymalna kwota, którą ryzykuję przy otwieraniu pozycji na Digital 100?

  W przypadku Digital 100, maksymalne ryzyko ogranicza się do kwoty wskazanej w Okienku Zlecenia przed otworzeniem pozycji i która zostanie pobrana w momencie otwarcia tej transakcji. Nie możesz zatem stracić więcej, niż wynosi Twoja stawka początkowa.

 • Czy mogę otworzyć pozycję przeciwstawną na tym samym Digital 100 w tym samym czasie?

  Nie ma możliwości otwarcia pozycji przeciwstawnej na tym samym Digital 100, z tym samym czasem wygaśnięcia i ceną wykonania.

 • Czy w ramach przeprowadzania transakcji na Digital 100 mam dostęp do wykresów na platformie?

  Tak, zapewniamy zaawanosowany zestaw wykresów, z ponad 80 wskaźnikami, narzędziami do rysowania i narzędziem rozpoznawania formacji na wykresach.

 • Jak mogę wyświetlić wykres dla moich transakcji na Digital 100?

  Aby wyświetlić wykres przedstawiający Twoją otwartą pozycję na Digital 100, wybierz pole ceny wykonania w oknie pozycji. Spowoduje to wyświetlenie wykresu przedstawiającego szczegóły dotyczące transakcji, łącznie z trójkątnym oznaczeniem miejsca, gdzie pozycja została otwarta, kierunku, ceny wykonania, czasu wygaśnięcia, oraz obecnej i historycznej ceny rozliczenia.

 • Gdzie znajdę dostęp do moich historycznych transakcji na Digital 100?

  Okno historii wyświetli wszystkie zamknięte lub rozliczone pozycje na Digital 100 w porządku chronologicznym. Wyświetlona zostanie cena Kup/Sprzedaj, ilość jednostek, cena rozliczenia, czas Kupna/Sprzedaży, czas wygaśnięcia, rodzaj Digital 100, zysk lub strata.

 • Czy moje transakcje będą realizowane ręcznie?

  Nie, zapewniamy 100% automatyczną realizację zleceń.

 • W jaki sposób mogę sprawdzić status swoich otwartych pozycji na Digital 100?

  Status wszystkich otwartych pozycji na Digital 100 może zostać sprawdzony w zakładce „Pozycje” w oknie Digital 100 na platformie.

 • Co się stanie, jeżeli wcześniej zamknę swoją pozycję na Digital 100?

  Jeżeli pozycja na Digital 100 zostanie zamknięta wcześniej, wówczas na Twoim rachunku zostanie zaksięgowana wartość równa wartości Twojego Digital 100 plus zrealizowany zysk lub strata.

 • W jaki sposób mogę zwiększyć otwartą już pozycję na Digital 100?

  W celu zwiększenia pozycji, kliknij na aktualną cenę Kupna lub Sprzedaży (w zależności od kierunku otwartej już pozycji) znajdującą się obok ceny wykonania.

 • W jaki sposób mogę zamknąć lub zredukować otwartą pozycję na Digital 100?

  W celu zamknięciu lub redukcji pozycji, kliknij na czerwony przycisk X by otworzyć Okienko Zlecenia. W celu zamknięcia wszystkich pozycji, kliknij na krzyżyk w oknie zbiorczym, natomiast w celu zamknięcia pojedynczych pozycji, kliknij na krzyżyk przy tej pozycji. Aby częściowo zamknąć pozycje, będziesz musiał zmienić „Wielkość” pozycji. Okienko Zlecenia poinformuje o tym, że pozycja jest redukowana, a nie zamykana.

 • Czy poza godzinami transakcyjnymi zmianie ulegają okresy do wygaśnięcia i maksymalne wielkości transakcji?

  Tak, poza godzinami transakcyjnymi nasze maksymalne wielkości transakcyjne są zredukowane, a minimalny oferowany przez nas okres do wygaśnięcia zostaje zwiększony.

 • Czy w ofercie znajdują się opcje binarne?

  Digital 100 i opcje to dwa różne produkty. Aktualnie w naszej ofercie znajdują się jedynie Digital 100.

 • Kto sprawuje kontrolę obrotu nad Digital 100?

  Kontrola obrotu nad Digital 100, podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowych, sprawowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do Digital 100?

  Nasi Klienci mogą uzyskać dostęp do Digital 100 poprzez górny pasek narzędzi na webowej platformie transakcyjnej NextGeneration lub przez Bibliotekę Instrumentów.

  W naszej aplikacji mobilnej, Digital 100 dostępne są w Bibliotece Instrumentów.

  Digital 100 są dostępne wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych.

 • W jaki sposób mogę założyć rachunek dla Digital 100?

  Jeżeli nie jesteś jeszcze Klientem CMC Markets, możesz złożyć online wniosek o rachunek rzeczywisty CFD. Pamiętaj, że inwestując możesz stracić cały kapitał. Po otwarciu i zasileniu rachunku, będziesz mógł przeprowadzać transakcje na Digital 100.

  Jeżeli jesteś już Klientem CMC Markets, wystarczy, że zalogujesz się na platformę i w górnym pasku narzędzi wybierzesz Digital 100.

  Pamiętaj, że instrumenty Digital 100 są dostępne wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych.

   

   

 • Czy mogę przetestować transakcje na Digital 100?

  Tak, Digital 100 są dostępne na rachunku demonstracyjnym.

 • Czy w celu otwarcia rachunku transakcyjnego muszę dokonać zasilenia?

  W celu otwarcia rachunku nie musisz dokonywać zasilenia. Jeżeli chcesz przeprowadzić pierwszą transakcję na Digital 100, musisz zasilić swój rachunek równowartością stawki, którą chcesz zaryzykować.

 • Czy muszę pobrać specjalne oprogramowanie aby przeprowadzać transakcje na Digital 100?

  Platforma transakcyjna CMC Markets jest platformą webową, dlatego nie musisz pobierać i instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Dostęp do platform uzyskujesz za pomocą dowolnego komputera z tradycyjną przeglądarką internetową. Oprócz tego udostępniamy również bezpłatne aplikacje mobilne na iPhone’a i iPada – wystarczy, że wyszukasz aplikację CMC Markets w odpowiednim serwisie.

 • W jaki sposób zabezpieczona jest platform webowa?

  Do wszystkich operacji na rachunku, włącznie z zasilaniem i wypłacaniem środków, wykorzystujemy międzynarodowy system zabezpieczeń SSL (Secure Sockets Layer). System ten jest automatyczny. Jeżeli Twoja przeglądarka nie jest z nim kompatybilna, otrzymasz stosowne powiadomienie.

 • Jak mogę skontaktować się z CMC Markets w razie dodatkowych pytań?

  Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

  E-mail: biuro@cmcmarkets.pl Tel.: 22 160 5600

  Pomoc na żywo: narzędzie umożliwiające czat z pracownikami Biura Obsługi Klienta, znajduje się w sekcji Pomoc po zalogowaniu się na platformę.

  Polskojęzyczna obsługa Klienta dostępna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00.

DO GÓRY

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji korzystania z niej przez użytkownika. Aby zaakceptować pliki cookie, korzystaj z niej, tak jak dotychczas. W każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie, zgodnie z naszą Polityką plików cookie. Informacje o Cookies.

Zamknij
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.