Przykłady transakcji CFD

Podstawą Twojego zysku lub straty jest różnica pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia pozycji. Pamiętaj, że kwotowania składają się z ceny Sprzedaj (po lewej stronie) i  z ceny Kup (po prawej).

Przykład nr 1: otwarcie pozycji Kup na kontrakcie CFD na spółkę ABC

Kwotowanie dla spółki ABC jest następujące: 1599/1600p. Uważasz, że wartość spółki wzrośnie, dlatego  chcesz  otworzyć pozycję Kup  na 1000 kontraktach CFD (jednostkach). Współczynnik depozytu zabezpieczającego w 1 progu dla tej spółki wynosi 5%, co oznacza, że do otwarcia pozycji, musisz zabezpieczyć 5% jej pełnej wartości.  W tym przypadku depozyt zabezpieczający  dla powyższej pozycji wyniesie 800£ (5% x (1000 jednostek x 1600p cena Kup)). Pamiętaj, że jeżeli rynek zwróci się przeciwko Tobie, Twoja strata może być większa niż początkowy depozyt zabezpieczający o wartości 800£.

 Scenariusz A: transakcja zyskowna
Twoje przewidywania okazały się poprawne i cena spółki wzrosła w ciągu kolejnej godziny do 1625/1626. Decydujesz się zamknąć swoją pozycję po aktualnej cenie rynkowej, a zatem z wykorzystaniem ceny Sprzedaj – 1625 p.
Cena zmieniła się o 25 punktów (1625p – 1600p) na Twoją korzyść. Ta liczba punktów pomnożona przez wielkość Twojej pozycji (1000 jednostek) równać się będzie Twojemu zyskowi w wysokości 250 £.

Scenariusz B: transakcja stratna
Niestety Twoje przewidywania okazały się chybione i wartość spółki ABC spadła w ciągu godziny do 1549/1550 p. Wydaje Ci się, że wartośc ta wciąż będzie spadać, dlatego w celu ograniczenia swojej potencjalnej straty, decydujesz się zamknąć swoją pozycję po aktualnej cenie rynkowej, a zatem z wykorzystaniem nowej ceny Sprzedaj – 1549 p.
Cena zmieniła się o 51 punktów (1600p – 1549p) na Twoją niekorzyść. Ta liczba punktów pomnożona przez wielkość Twojej pozycji (1000 jednostek) równać się będzie Twojej stracie w wysokości 510 £.

Przykład nr 2: otwarcie pozycji Sprzedaj na kontrakcie CFD na spółkę ABC

Kwotowanie dla spółki ABC jest następujące 1599/1600 p.  Uważasz, że wartość spółki spadnie, dlatego decydujesz się na otwarcie pozycji Sprzedaj na 1000 kontraktach CFD (jednostkach). Współczynnik depozytu zabezpieczającego w 1 progu dla tej spółki wynosi 5%, co oznacza, że do otwarcia pozycji, musisz zabezpieczyć 5% jej pełnej wartości.  W tym przypadku depozyt zabezpieczający  dla powyższej pozycji wyniesie 799,50 £ (5% (1000 jednostek x 1599 cena Sprzedaj))
Pamiętaj, że jeżeli rynek zwróci się przeciwko Tobie, Twoja strata może być większa niż początkowy depozyt zabezpieczający o wartości  799,50 £.

Scenariusz A: transakcja zyskowna
Twoje przewidywania okazały się poprawne i cena spółki spadła w ciągu kolejnej godziny do poziomu 1549/1550. Decydujesz się zamknąć swoją pozycję po aktualnej cenie rynkowej, a zatem z wykorzystaniem  nowej ceny Kup – 1550 p.
Cena zmieniła się o 49 punktów (1599 p – 1550p) na Twoją korzyść. Ta liczba punktów pomnożona przez wielkość Twojej pozycji (1000 jednostek) równać się będzie Twojemu zyskowi w wysokości 490 £.

Scenariusz B: transakcja stratna
Niestety Twoje przewidywania okazały się chybione i wartość spółki ABCwzrosła w ciągu godziny do 1649/1650 p. W celu ograniczenia swojej potencjalnej straty, decydujesz się zamknąć swoją pozycję po aktualnej cenie rynkowej, a zatem z wykorzystaniem nowej ceny Kup – 1650 p.
Cena zmieniła się o 51 punktów (1600p – 1549p) na Twoją niekorzyść. Ta liczba punktów pomnożona przez wielkość Twojej pozycji (1000 jednostek) równać się będzie Twojej stracie w wysokości 510 £.
Pamiętaj, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mają zastosoawanie jedynie do otwartych pozycji.

Prowizja

Od każdej transakcji na akcjach CFD pobierana jest prowizja. Prowizja od polskich akcji CFD wynosi 0,18 % wartości pozycji, z prowizją minimalną w wysokości 10 zł od transakcji.

By obliczyć wysokość prowizji, pomnóż wartość swojej pozycji przez odpowiedni procent.

Dla powyższego przykładu, prowizja za otwarcia pozycji Kup będzie obliczona w następujący sposób:
1000 (jednostek) x 1600 p (cena) x 0,10% = £16,00

Prowizja za zamknięcie pozycji Kup będzie obliczona następująco:
1000 (jednostek) x 1625 p (cena) x 0,10% = £16,25

Koszty utrzymania pozycji.

Na zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na Twoim rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Jeżeli pozycja otwarta jest na kontrakcie terminowym, koszt ten zawarty jest już w wartości instrumentu.

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na indeksy oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danego instrumentu.  Przykładowo, brytyjski indeks UK 100 (funt) oparty jest stawce LIBOR (London Interbank Offered Rate). Dla pozycji Kup koszt wynosi LIBOR plus  2,5% , a dla pozycji Sprzedaj otrzymasz na rachunek stawkę LIBOR minus  2,5%  , chyba, że międzybankowe stopy procentowe danego rynku będą równe lub mniejsze niż 2,5% - wówczas również poniesiesz koszt.

Historyczne Koszty utrzymania pozycji na Twoim rachunku dostępne są w oknie „Historia”.

Wyświetl dalsze informacje na temat transakcji CFD I ich zalet, takich jak otwieranie pozycji krótkich i hedgingu akcji na rynkach bazowych.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.