Z uwagi na święta oraz dni wolne od pracy na poszczególnych rynkach informujemy o zmianach godzin transakcyjnych. 

Szczegóły dotyczące instrumentów znajdują się poniżej.

Grudzień 2016Godziny transakcyjne

Daty oraz godziny mogą ulec zmianie, dlatego zalecamy regularne ich sprawdzanie w okienku Informacji o Instrumencie na naszej platformie transakcyjnej Next Generation.