Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Digital 100

Digital 100 kwotowane są pomiędzy 0 a 100.  Im cena jest bliższa 0 tym prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia jest mniejsze. Im bliżej 100 tym prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia jest większe.

​​Wynik determinuje cena referencyjna zwana ceną rozliczenia.

Indeksy

RYNEK KASOWY

Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych (z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne indeksów kasowych są podstawą kwotowań dla poszczególnych okresów wygaśnięcia Instrumentów Digital 100ch. Przy  generowaniu kwotowań dla Instrumentów Digital 100ch, brana jest pod uwagę cena teoretyczna indeksu kasowego, cena wykonania, czas wygaśnięcia, odpowiednie stopy procentowe i nasze oczekiwania odnośnie zmienności rynku. Kwotowanie to jest następnie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Uwaga: metoda generowania kwotowań przy transakcjach na Digital 100 może różnić się od metod generowania kwotowań dla instrumentów CFD i/lub Kontraktów Ekspresowych. Kwotowania Instrumentów Digital 100ch muszą odzwierciedlać krótko- lub średnioterminowe wahania cen (w zależności od okresu wygaśnięcia) w stosunku do kwotowań właściwych kontraktów futures lub indeksów na rynku bazowym.

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z Instrumentów Digital 100ch na kontraktach terminowych generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych (z uwzględnieniem ceny wykonania, okresu wygaśnięcia, odpowiednich stóp procentowych i naszych oczekiwań odnośnie zmienności rynku). Kwotowanie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Pary walutowe (Forex), Złoto, Srebro

RYNEK KASOWY

Zagregowane kwotowania dla par walutowych z dolarem amerykańskim, takich jak USD/CHF lub GBP/USD, generowane są automatycznie z uwzględnieniem pory, ceny środkowej i spreadu, w oparciu o płynność dostarczaną przez dostawców płynności walutowego rynku OTC i złota (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi and HSBC*). Kwotowania wszystkich innych pary walutowe z walutami innymi niż USD, tworzone są syntetycznie w oparciu o odpowiednie pary walutowe z dolarem amerykańskim. Przy  generowaniu kwotowań dla Instrumentów Digital 100ch, brana jest ponadto pod uwagę cena wykonania, czas wygaśnięcia, odpowiednie stopy procentowe i nasze oczekiwania odnośnie zmienności rynku. Kwotowanie to jest następnie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

*Dostawcy płynności w chwili pisania niniejszego tekstu.

Ceny rozliczenia są oparte o zagregowane kwotowania z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Obligacje, towary i surowce
(z wyłączeniem Złota i Srebra)

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z Instrumentów Digital 100ch na kontraktach terminowych generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych (z uwzględnieniem ceny wykonania, okresu wygaśnięcia, odpowiednich stóp procentowych i naszych oczekiwań odnośnie zmienności rynku). Kwotowanie generowane indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP