Rekommendera en vän - Bonus

CMC Markets UK Plc
Juni 2017

Contracts for Difference (CFDer) är hävstångsprodukter som kan innebära hög risk för ditt kapital då priser snabbt kan röra sig mot dig. Förluster kan överstiga insättningar och du kan behöva göra ytterligare insättningar vid handel med CFDer. Dessa produkter är inte lämpliga för alla investerare och du bör därför säkerställa att du förstår vilka risker produkterna innebär och söka oberoende rådgivning vid behov.

1. Versaliserade termer som används i detta erbjudande men inte definieras häri har samma betydelse som i CMC Markets UK plc Affärsvillkor ("Affärsvillkoren") och hänvisningar till Affärsvillkor nedan ska tolkas i enlighet därmed.

2. Affärsvillkoren ska gälla för detta erbjudande, utöver de villkor som anges nedan avseende "Rekommendera en vän"-Bonus. Med hänvisningarna till ”CMC Markets” åsyftas CMC Markets UK plc.

3. I enlighet med villkoren som anges nedan, möjliggör "Rekommendera en vän"-Bonus att en Kontoinnehavare med ett live Next generation Konto erhåller bonus genom att rekommendera vän som går vidare med att öppna ett Konto hos CMC Markets. För varje lyckad introduktion kan Kontoinnehavaren och den rekommenderade vännen, få varsin bonus om 2 000 SEK krediterad (tillsammans benämnd ”Bonus”) på respektive Konto i avtalad Kontovaluta. Du kan bara rekommendera en och samma person en (1) gång och Bonus utgår endast till det första Konto som öppnats av respektive person. När det gäller Gemensamma konton, kommer bara en (1) bonus att betalas ut till det Gemensamma kontot.

4. Bonus ska inte ligga till grund för eventuella beslut som fattas i förhållande till din handel eller kontoaktivitet.

5.  För att få rätt till Bonus måste följande villkor vara uppfyllda:
a) du måste inneha ett live Konto med CMC Markets; och
b) den person du rekommenderar får inte vara en befintlig Next Generation Kontoinnehavare; och
c) du måste ha en befintlig personlig relation (inte affärsrelation) till den person du rekommenderar och den rekommenderade personen måste vara berättigad att öppna ett Konto hos CMC Markets; och
d) genom att vidarebefordra e-postmeddelandet som mottagits från CMC Markets till en vän bekräftar du att din vän samtycker att ta emot sådan e-post; och
e) den rekommenderade personen måste ansöka om ett Konto via den unika länken i e-postmeddelandet. Kontoansökningar som inte görs via länken i e-postmeddelandet är inte berättigade till Bonus (varken för dig eller för den person som du rekommenderat); och
f) rekommenderad person måste göra en insättning på minst 10 000 SEK inom de första 60 dagarna efter bekräftelsen på Konto öppnandet; och
g) rekommenderad person måste handla för motsvarande 1 000 SEK i handelskostnader (spread, courtage, innehavskostnader men inte avgifter för marknadsdata) inom de första 60 dagarna efter bekräftelsen på öppnandet av Kontot.

6. Den relevanta delen av Bonusen kommer att krediteras till varje Konto automatiskt om alla ovan listade villkor är uppfyllda. CMC Markets förbehåller sig rätten att avstå från att öppna ett Konto utan att ange något skäl för detta. CMC Markets ansvarar inte för eventuella förluster som åsamkats dig och/eller den person du rekommenderat på grund av någon försening i utbetalning av Bonusen.

7. Du får inte vid något tillfälle ha en fullmakt eller annat bemyndigande att handla på någon väns Konto(n) som öppnats och som är föremål för Bonus.

8. Detta erbjudande får endast användas för personligt och icke-kommersiellt ändamål. De personliga länkarna bör inte publiceras eller distribueras offentligt. CMC Markets förbehåller sig rätten att vägra utbetalaning av Bonus till dig eller de personer du rekommenderar, vid mistanke om att dessa villkor ej uppfyllts.

9. CMC Markets ansvarar inte för dig eller den person du rekommenderat till Bonusen (inklusive eventuella förluster som uppstår till följd av användning av Bonus) och bestämmelserna i punkt 7.2 i Affärsvillkoren ska gälla för Bonus såsom angivet här, i sin helhet.

10. Utöver andra rättigheter och möjligheter för CMC Markets, när det gäller eventuella överträdelser eller misstänkt överträdelse av Affärsvillkoren gällande ett Konto, har CMC Markets rätt att anse att ett sådant Konto inte berättigar till Bonus och/eller återbetalning av eventuell Bonus som tidigare utbetalats i enlighet med detta erbjudande. Detta erbjudande kan inte kombineras eller användas tillsammans med något annat CMC Markets erbjudande, rabatt eller kampanj.

11. Detta erbjudande är föremål för engelsk lag och engelska domstolar och kan återkallas eller ändras när som helst, utan förvarning och efter eget godtycke av CMC Markets. CMC Markets anställda och deras närstående är inte berättigade att ta del av detta erbjudande.

12. CMC Markets förbehåller sig rätten att ändra, återkalla eller begränsa detta erbjudande när som helst utan förvarning.

TOP

Denna webbplats använder cookies för bästa kundupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du cookies. Besök vår Cookie Policy om du vill ändra dina inställningar för cookies. Mer info

Stäng
CFD-kontrakt (CFDer) är komplexa finansiella instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. Förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital. Säkerställ att du förstår riskerna.