69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Viktiga sektorer, investment grade och rapportperiod

Viktiga sektorer, investment grade och rapportperiod

I september 2018 genomfördes en del förändringar i de sektorer som ingår i S&P500.

Telecom ändrades till Communication Services och fick bolag så som Facebook, Alphabet och Netflix vilket minskade vikten för Technology med ca 5 % (se bild nedan). Intressant är också att Amazon ingår i sektorn Consumer Discretionary. Tillsammans utgör dessa tre sektorer ca 40 % av S&P500. Lägg till att fyra av fem, sex av tio och 13 av 20 av de största bolagen i S&P500 ingår i dessa sektorer så är det tydligt att det är bra att hålla lite extra koll på hur dessa sektorer rör sig för att få en känsla för S&P500.

 

Vi börjar med att titta på den största sektorn teknologi som representeras av ETF:en Vanguard Information Technology. Ett intressant läge nu när ETF:en testar ATH. Återstår att se om köpare kan fortsätta trycka kursen vidare genom 215 och göra nytt ATH. Ett styrketecken enligt teknisk analys. Tar säljare över är det viktigt att köpare i första hand försvarar 205-202 och därefter 191-187.

Nästa sektor är Consumer Discretionary som representeras av ETF:en Discretionary Select Sector SPDR Fund. Även denna är intressant då den testar ATH för andra veckan av tre. Om köpare inte orkar ta tag i taktpinnen så är det viktigt att 117,50-115,80 försvaras. Därefter riktas blicken mot 110,70-109,30.

 

Den ”nya” Communication-sektorn har inte gått lika starkt som de andra två och har en liten bit kvar till toppen i slutet av april. Notera att från och med september (markerat i grafen) ändrades innehållet i sektorn vilket gör att nivåerna innan dess inte är lika intressanta. Mängden tech som kom in i sektorn syns också på att ETF:en sålde av ordentligt under hösten i tandem med annat tech-relaterad. Tekniskt befinner sig kursen vid ett intressant motstånd runt 88. Vid tilltagen styrka är nästa intressanta nivå toppen vid 90. Stöd att försvara finns vid  85 och 81.

Två sektorer som också har stor vikt men inte består av tech är Financial och Healthcare. Financials har gjort lägre toppar sedan början av 2018 men befinner sig nu vid ett spännande läge då toppen i april testas. Den negativa trendlinjen kan anses vara bruten (lite beroende på hur tight man drar linjen) vilket i så fall är ett första positivt steg. Trendlinjen agerar stöd vid rekyl och därefter bör köpare försvara 27,20-26,80.

Healthcare bröt ur en triangelformation i början av maj för att sedan testa motståndet runt 93,50 vid ett flertal tillfällen. Motståndet är intakt och första hindret för köpare innan ett eventuellt återtest av topparna runt 96. På nedsidan är det framförallt 91-89,80 som ser intressant.

 

Den amerikanske räntan och investment grade

Efter att Fed och Trump fick lite lätt panik av börsnedgången under q4 2018 så ändrade Fed sin retorik mot marknaden. Från att ha kommunicerat räntehöjningar under 2019 började man prata om att räntehöjningscykeln var över till att senare under året kommunicera räntesänkningar. En ganska anmärkningsvärd vändning som fick de amerikanska räntorna att vända ner. Eftersom räntor och priset på obligationen är inverterat så stiger obligationen när räntan går ner. I bilden nedan ser vi obligationen på 10-årsräntan i USA och man ser tydligt när marknaden började diskontera den nya retoriken från Fed i oktober 2018. Normalt borde detta vara negativt för börsen med tanke på hur sent vi är i cykeln men börsen älskade detta och vi fick ett kraftigt rally i början av 2019. Nu återstår att se om Fed faktiskt inte var helt fel på bollen med tanke på att en del makro börjat komma in ganska svagt, bland annat det så viktiga inköpschefsindexet som trendat ner en längre tid och nu befinner sig strax ovan 50 som är gränsen för expansion.

Tekniskt handlas 10-åringen vid ett intressant motstånd runt 128. Ett brott av denna nivå indikerar fortsatt räntenedgång. Det ska dock tilläggas att RSI är kraftigt överköpt vilket inte är så konstigt med tanke på en oavbruten uppgång sedan apil. I första hand agerar korta medelvärdet (grön linje) stöd och filter för avtagande momentum. Därefter positiv trendlinje från botten i oktober och 124,70. 

I dagsläget räknar marknaden med att Fed sänker räntan vid nästa räntemöte den 31:a juli. Sannolikheten, per den 4:e juli, för en sänkning med 0,25 % enheter är 72 % och en sänkning med 0,5 % enheter är 28 %. Marknaden är med andra ”övertygad” om att det blir en sänkning. Har Fed något annat alternativ än att sänka? Nja, om man inte vill ha en stökig marknad vill säga. Det tilläggas att den 5:e juli efter att NFP visade +224 000 nya arbeten istället för väntade +160 000 så sjönk sannolikheten för en sänkning med 0,5 % enheter i juli till 0 %. Marknaden är verkligen på helspänn vad gäller räntan.

Även exponeringen i eurodollar visar att det positioneras för en lägre ränta i USA. Framförallt har det skett en stor förändring sedan början av 2019 då det var rekordstor kort exponering. I takt med Feds retorik och ekonomisk data har trillat in så har denna exponering vänt till att idag vara positiv. Bilden visar nettoexponeringen och vändningen är minst sagt snabb. Eurodollar har inte något med valutan EUR att göra. Eurodollar är USD utanför USA och priset på en eurodollar baseras på förväntningarna på US dollar LIBOR. Enkelt utryckt stiger värdet på eurodollar om räntan i USA sjunker och vice versa. Därför visar exponeringen delvis vad marknaden tror om ränteriktningen i USA.

Obligationer som kategoriseras ”Investment Grade” får ofta en push när räntan sjunker. Bilden nedan visar hur olika typer av obligationer utvecklas i fallande respektive stigande ränteklimat. Perioden är 1970-2017.

Precis som vi sett historiskt fick dessa obligationer en bra skjuts efter att räntan började gå ner. I skrivande stund passerade iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF toppen från 2016 och 2015 vilket innebär en ny all time high. Teknisk blir det nu viktigt att köpare försvarar utbrottet runt 124,50. Fallerar utbrottet finns intressant stöd i första hand vid 123,40-122 80. Styrkan i rörelsen syns i RSI som klättrat upp på överköpta nivåer tre gånger sedan januari 2019.

Intresset för obligationer ratade som investment grade har varit väldigt stort den senaste tiden vilket också bidragit till att spä på uppgången. Bilden nedan visar inflödet i iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF och som synes är det rekordstort. Performance chasing eller tror man på att den räntenedgång marknaden diskonterat inte är tillräcklig?

Just investment grade och framförallt de bolag som har rating BBB (snäppet ovan skräpstatus) har varit diskuterats vid ett flertal tillfällen. Det började när GE som historiskt varit ett mycket framgångsrikt företag hade sin rating under utvärdering för sänkning till skräpstatus. Storleken på BBB ratad skuld har nu växt till 55 % av hela investment grade segmentet vilket gör att en oro sprids när räntan stiger eftersom bolagen generellt har en sämre motståndskraft mot högre räntor, bland annat på grund av en hög skuldsättning, se bild. Konsekvensen blir ett litet lättnadsrally när räntan går ner.

Kombinationen av storleken på BBB-segmentet och skuldsättningen gör i mitt tycke att Investment Grade i dagsläget har samma risk on risk off karaktär som High Yield (läs mer om High Yield här). Betä nk att BBB-segmentet är nästan tre gånger så stort som hela HY-segmentet.  Det kan därför vara värt att hålla viktiga tekniska nivåer i exempelvis iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF under uppsikt.

Rapportsäsong på ingång

Snart drar den amerikanska rapportsäsongen igång på allvar. Inför rapportperioden har fler företag än vanligt guidat för lägre vinster än snittestimaten från de analytiker som följer bolagen. Av de 113 bolag i S&P500 som lämnat guidning har 87 d.v.s. 77 % legat under analytikerna snittestimat. Om denna siffra står sig är det den näst högsta siffran sedan 2006 när FacSet började göra denna mätning.

Källa: FactSet, Earnings insight, 28 june 2019

Revideringar sker som sagt inför varje rapportsäsong men den här gången blir det extra intressant att se hur utfallet faktiskt blir. I q1 2019 sjönk vinsterna med 0,29 % och blir det en nedgång under q2 2019 får vi en ”vinstrecession” i och med att två kvartal i rad haft negativ vinsttillväxt.

Apropå vinster så finns det en sektor som går på högvarv när det gäller att kräma ut så mycket det går av omsättningen. Tekniksektorns marginaler befinner sig på rekordnivåer sett till de senaste 25 åren. Healthcare återfinns i botten.  

Den svenska rapportperioden har knappt startat och redan har Bulten och Hexagon vinstvarnat som bland annat hänvisar till sämre efterfrågan från Kina. Detta drog med aktier som SKF, Sandvik och Atlas Copco. Oron för effekten av handelskriget är tydlig och fler bolag kommer gå samma väg som Hexagon.   

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.

Innehållet i denna artikel skall endast ses som allmän information och inte inverterings- eller handelsrådgivning.

 

 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.