72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Skräckindex

Skräckindex

VIX-index har återigen blivit aktuellt. Inte för att det har stigit till höga nivåer utan för att det har kommit ner på nivåer som historiskt är väldigt låga. Innan vi tar resonemanget vidare så är det på sin plats med en förklaring vad VIX-index är. Indexet skapades 2004 som en breddning av det då aktuella volatilitetsindexet som byggde på S&P100. Idag innehåller VIX sälj- och köpoptioner på det bredare S&P500. En av komponenterna för att räkna ut priset på en option är den förväntade volatiliteten under optionens löptid d.v.s hur mycket vi förväntar oss att den underliggande tillgången kommer att röra sig. Då det är en förväntan hos placerarna så är den aldrig fast utan den förändras efter placerarnas humör. Eftersom det finns en mängd olika optioner på S&P500 så räknas dessa ihop för att få en helhetsbild av den förväntade volatiliteten. Slutprodukten är ett index som visar den förväntade volatiliteten de kommande 30 dagarna. Eftersom VIX-index bygger på optionsmarknaden förväntningar om volatiliteten så säger den ingenting om den framtida riktningen i marknaden. Generellt så är det dock så att VIX inte ökar kraftigt i värde om inte marknaden redan börjat röra sig neråt på grund av en eller flera händelser som skapar oro. Det är oron i sig som driver upp priserna på optionerna i S&P500 och därigenom värdet i VIX. Det är också därför VIX har en tendens att ”spika” d.v.s röra sig kraftigt på uppsidan. Nedan ser du VIX (lila linje) och S&P 500 (orange linje). Vi ser att kraftiga nedgångar på aktiemarknaden får VIX att ”spika”. Graf från Reuters. Sedan 1990 är medelvärdet för VIX runt 20. När indexet befinner sig under 20 så indikerar det att marknaden är lugn och inte förväntar sig alltför stora rörelser framöver. När VIX befinner sig över 30 så indikerar det att den framtida volatiliteten kommer att vara hög och att marknaden är orolig. Är det möjligt att utläsa något om den framtida avkastningen i S&P500 utifrån var VIX befinner sig? Bilden nedan visar framtida avkastning i S&P500 i relation till olika nivåer i VIX-index och som du ser skiljer det sig inte speciellt mycket mellan olika nivåer i VIX. Det som dock är intressant är att när VIX är över 30 d.v.s. den nivå som representerar en orolig marknad så har den framtida avkastningen varit som bäst. Det kan vara lockande att blanka en marknad som upplevs som orolig men kom ihåg att det är i den fasen som medianavkastningen de närmaste 12 månaderna varit som högst. Observera att tabellen visar medianavkastningen och inte snittavkastningen. Snittavkastningen är inte alltid positiv, vilket man kan se i tabellen nedan från Pension Partners. Vad som dock är tydligt med VIX är att det har en tendens att röra sig tillbaka till sitt snitt när indexet befinner sig på extremnivåer, en så kallad mean reversion. I bilden ser vi hur VIX utvecklas vid tillfällen då det befunnit sig på extremnivåer i relation till sitt snitt. När den här artikeln skrivs 14:e februari så befinner sig VIX runt 11 vilket enligt tabellen nedan borde innebära att indexet stiger i värde de kommande månaderna. Får vi en spikliknande rörelse, ja då har vi en orolig marknad framför oss. Se tabellen nedan ifrån Pension Partners.

Skew – En tydligare bild av marknadens oro för nedgång

På aktiemarknaden är de flesta placerade för uppgång. Majoriteten av alla fonder, instutioner, pensionsbolag osv har större delen av sitt kapital exponerat mot en uppgång i olika tillgångar. När det uppstår en oro för nedgång så vill dessa aktörer skydda befintliga positioner som rimligen minskar i värde om marknaden går ner. Hur gör man då detta? Jo, en placering behöver göras i något som ökar i värde när marknaden går ner. Ett exempel på detta är säljoptioner. Vad händer med priset på en vara om efterfrågan ökar kraftigt? Varan blir dyrare. Enkelt uttryckt visar Skew-index priset på sälj- och köpoptioner på S&P500. När priserna på optionerna drar ifrån varandra så uppstår en skevhet, skew. I grafen så illustreras detta med ett stigande kurva där skew pendlar mellan 100 och 150. Precis som med VIX så säger inte detta något om den framtida riktningen i marknaden. Det indexet säger oss är att det finns en oro för nedgång. Denna oro uppstår ofta när VIX rört sig kraftigt på uppsidan eftersom det i sin tur beror på en nedgång i S&P500. En intressant skevhet uppstår dock när VIX är lung och fin men skew kommer upp på höga nivåer. Här har vi ett scenario där marknaden förväntar sig låg framtida volatilitet men investerarna är rädda för en nedgång och är därför villiga att betala mer för att skydda sina positioner. I bilden nedan är lila linje VIX och den orangea är skew-index. På CMC Markets erbjuder vi handel i CFD:n på VIX-terminen. Det ska dock tilläggas att VIX inte är något för nybörjare då den ofta rör sig väldigt kraftigt när marknaden blir orolig. Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.