69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Så tänker en teknisk analytiker under rapportperioden

Så tänker en teknisk analytiker under rapportperioden

I torsdags gästade jag Börsmorgon och Dagens Industri där jag kommenterade Nordeas och Ericssons kvartalsrapporter. Innan börsöppningen uttalade sig en rad fundamentala analytiker om rapporterna, där man menade att Ericssons rapport var ”dålig” och att aktien kommer tappa upp till - 5 %. Nordeas rapport kommenterades med orden ”bra” och ”skulle upp”. Det intressanta är att både Ericsson och Nordea gapade upp rejält. Reaktionen på Nordeaaktien var inte så märkvärdig, men att Ericsson gapat upp 5 % var svårare att förutspå ur ett fundamentalt synsätt. Men rörelserna föll väl ut enligt min Tekniska Analys vilken baserades på stängningskurser från dagen innan. Nordea öppnade som sagt kraftigt upp och landade precis på den signifikanta nivån 110, som jag nämnde i programmet. Jag nämnde även att det fanns en stor nedsida om säljare försvarade nivån, vilket de gjorde. När vi även ser att aktien är kraftigt överköpt bekräftas min tes och Nordea har handlats ner ca 4 % från toppnoteringen på 110 kr. Ericsson var upp 5 % på morgonen vilket stärkte min analys då vi öppnade över den viktiga nivån 52 kr där vi finner det horisontella stödet som ni kan se i grafen. Jag nämnde även att ett återtest av nivån 52 kr var högst troligt, vilket också skedde. Kan köpare försvara denna nivå bör vi kunna få mer uppsida där målet blir nästa motstånd vid ca 60 kr. När vi jobbar med teknisk analys är det viktigt att beakta stängningskurserna, då prisrörelser under dagen av många mest ses som ”noise” i det längre perspektivet. Nu stängde Ericsson över 53 och ser vi att köpare fortsätter försvara den kritiska nivån 52 kr och stänga över det horisontella stödet så är en fortsatt uppgång trolig. Skulle vi falla igenom 50 kr finns risk för nya bottentest kring 43 kr. Glöm inte att titta på veckostängningar som ofta tenderar att styra över dagsstängningar. Det som är vedertaget inom teknisk analys är att längre tidshorisonter oftare styr över korta. Nordea stängde en bit under viktiga nivån på 110 kr vilket gör att ett återtest av 100 kr får ses som ett troligt utfall. Rapporthandel kan vara väldigt svår, men också väldigt lönsam om man får rätt. Här är min checklista för rapporthandel (och andra typ av events, makrobesked etc.) • Gör din analy INNAN. När de stora rörelser kommer in skall du ha din plan klar, det är det svårt att vara objektiv när rörelserna kommer. • Identifiera signifikanta nivåer där köpare och säljare tenderar att komma in. Iaktta hur dessa nivåer spelar ut och agera när volatilitet kommer in. • Lita ALDRIG på andras analyser, oavsett om det är köp eller säljrekommendationer. Ta redan på egen fakta. Media kan vrida och vända på det mesta. • Prisrörelserna säger mycket om framtiden. Stäm av vilka prisnivåer som är tydliga enligt din analys och våga tro på dessa. Även om nyhetsflödet säger emot din analys så kan det finnas tillfällen där du ändå följer din tes. Det kallas för att vara contrarian, du vågar gå emot strömmen. • Om nivåer i din analys fallerar, var inte rädd för att helt byta riktning. En fallerad formation, nivå eller setup ska ses som en minst lika stark signal, om inte starkare. Artikel från 27/01/2016 Tänk på att: Materialet är endast allmän information! Nils Brobacke


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.