Energi - En bra indikator för risk on/off för börsen?!

Flera riskparametrar har börjat blinka där jag just nu sätter störst fokus på

a. Högriskobligationer (skräpobligationer, HYG, JNK). b. Oljepriset

VIX har spelat ut sin roll

VIX har historiskt varit en bra indikator för risk on – risk off på börsen. Men den senaste tidens explosionen av derivat som erbjuder handel kopplat mot VIX har skapat helt nya förutsättningar. Detta i kombination med den mycket populära ”låg volatilitets traden - kort VIX” har, enligt min uppfattning, gjort att korrelationen har försvunnit. Man får inte glömma att det enda VIX mäter är marknadens förväntningar på kortsiktig volatilitet (30 dagar).

Raset i skräpobligationer hänger samman med fallet i oljepriset.

Olja backade på information från OPEC:s månatliga rapport vilken påvisade att Saudi ökade produktionen under januari. Talesmän från Saudi sa att den ökade produktionen inte gick på export utan lagrades för inhemskt bruk. Dock framkommer det att Saudi faktiskt har ökat sin export till Kina.

Igår (22 mars) visade den veckovisa olje rapporten att lagren har ökat.

Ökade laget behöver inte innebära fallande pris. När jag tittar rent tekniskt så ser jag att vi har börjat bilda bottnar, både i HYG och Crude Oil. Vilket väger tyngst? Priset eller nyheten?

Viktigast att bevaka priset

Det är viktigt att bevaka priset och se hur köpare och säljare agerar vid signifikanta nivåer. Information återspeglas snabbast i prisrörelserna. Orkar Crude Oil Brent hålla 50 dollar och 86 i HYG ETF:en så indikerar det styrka enl TA, både för energi och börsen.

2,9 i naturgas kan indikerar ett större trendskifte upp.

Skulle 2,9 bryta på nedsidan tittar jag på 2,7 som sista utpost för köpare enl TA. Avsändare: Nils Brobacke Datum. 2017-03-22 Artikeln är avsedd som generell information enbart.