69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Risk för svagare krona enligt Toppanalytikern

Risk för svagare krona enligt Toppanalytikern

Det är inte räntebeskedet som är intressant
Förra veckan (15 februari) kom Riksbanken med beskedet att repo-räntan lämnas oförändrad på - 0,5%. Kronan fick ett initialt bakslag och tappade värde mot pund och dollar. Men sen lugnade marknaden ned sig och kronan har tagit tillbaka förlorad mark och till och med stigit ca 0,3 % mot Euron. Att försöka förutspå Riksbankens räntepolitik och eventuell effekt av dessa har visat sig vara näst intill omöjligt. Det som varit mer spännande och lättläst är de historiska prisrörelserna/trenderna som vi kan se i graferna. Nedan kommer vi måla upp en par olika scenarion som ger oss möjlighet att agera när läget infinner sig.

Vi leker med den heliga nivån, 10 kr för en euro
Under perioden 2014-07 till 2016-08 konsoliderade EURSEK mellan 9,6 och 9,1. När EUR bröt upp genom 9,6 under hösten 2016 fick den en relativt snabb uppgång hela vägen till 10 kr i november 2016. 10 SEK för en EUR är en magisk nivå, och som väntat kom säljare in ordentligt och fick snabbt ner priset till en mer behaglig nivå. Efter konsolideringen har EUR tappat ca 5 % från toppen och handlas idag på ca 9,47.

Ska Euron testa 10 kr under 2017?
Frågan vi ställer oss är, var detta ett utbrott ur den stora uppåtstigande trenden från 2015, eller är det bara en kort konsolidering för att fortsätta upp mot 10 kr igen. Skulle det vare det förstnämnda, ett brott mot uppgången så ser vi ett prisfall ner mot 9 kr enligt TA. Skiljelinjen vid den signifikanta nivån 9.4 är det som jag känner är mest intressant just nu, eller 9,377 för att vara mer exakt. Självklart kan priset komma att konsolidera en tid kring denna nivå, men så länge Euron handlas över 9,4 så indikerar marknadsdata att bör ska ha ett test av ca 10 kr under 2017.

Pundet upp till 12 kr igen
Efter att kronan har stärkts mot pundet med ca 25 % sen mitten av 2015 så har köpare av detta valutapar börjat vinna tillbaka mark och priset har konsoliderat mellan ca 11,7 och 10,7 det senaste halvåret. Idag handlas GBP/SEK nära det signifikanta priset 11 kr. Historiska prisrörelser indikerar att 11 kr är en skiljelinje för köpare/säljare. Om köparna orkar försvara denna nivå är det mest sannolikt att vi når 12 kr till sommaren med en potential att nå hela vägen till 14 kr på längre sikt! Skulle 11 nivån braka ihop så ter sig snara en nedgång mot 10 kr vara mest troligt enligt TA, vilket mycket väl kan spä på den större nedåttrenden.

Dollarn
Efter att ha konsoliderat mellan 8-8,7 kr i mer än ett år så bröt USD/SEK äntligen upp genom toppnivåerna på 8,7 i höstas. Det efterföljande racet upp till 9,4 fick alla valutahandlare att slå bakut där man snabbt tryckte ner priset till 8,7 kronor per dollar. Det vi nu ser är att vår tidigare topp har fått agera tillfälligt stöd, vilket i och för sig är väldigt vanligt i TA, men vad händer nu? Rörelsen liknar den ovan nämnda rörelsen i EUR/SEK, dvs utbryt och sen återtest av utbrottet. Om köpare kan försvara nivån 8,7 finns det en stor risk att vi får se en betydligt svagare krona på sikt. Men, skulle säljarna behålla övertaget och lyckas etablerar sig under 8,6 kr så ter sig ett större trendskifte vara på gång och vi kan glädja oss åt en rikare framtid med en stark krona.

Artikeln är avsedd som generell information enbart.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.