72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Rapportperioden är äntligen igång

Rapportperioden är äntligen igång

I denna artikel kommer jag att titta på några av de bolag som släppt kvartalsrapport föregående vecka. Det kommer att vara teknisk analys då jag framför allt är intresserad av hur priset på aktien reagerar på bolagets rapport, d.v.s. hur marknaden tar emot rapporten. I jakten på läsare drar gärna affärstidningarna till med extra klickvänliga rubriker. Att skala bort mycket av marknadsbruset med hjälp av teknisk analys är något jag ofta använder mig av. Framförallt under rapportperioder då det kan bli kraftiga rörelser i aktier. Låt Mr Market tolka rapporten. En ”bra” rapport kan tas emot med nedgång och en ”dålig” rapport kan tas emot med uppgång. Som med all analys gäller det att vara adaptiv. 

Varje candlestick i graferna motsvarar en veckas handel och tanken är därför att ge en överblick av det längre tidsperspektivet. Det är dock även intressant att som lite mer aktiv placerare ha koll på långsiktigt viktiga nivåer.

Rapportdag 17 november

Ericsson

Rörelse rapportdag: + 6%

Efter att aktien handlats ner under den positiva trendkanalens som bildades från botten 2017 har aktien handlats i en mindre negativ trendkanal. Denna bröts dock i samband med en stark rapport.

Aktien handlades upp till motståndet vid 90 som fortsatt är intakt. Därefter är nästa intressanta motståndsområde vid tidigare topp runt 96. På nedsidan finns stöd vid 87, 81 och viktiga 75.  

Getinge

Rörelse rapportdag: + 16%

Getinges rapport fick ordentlig fart på aktien som handlades hela vägen upp till motståndet vid 165. Passeras 165 är nästa motstånd vid 180.

På nedsidan blir det nu intressant att se om köpare kan försvara tidigare motståndsområdet vid 157-148 som numera agerar stöd. Fallerar detta område är nästa intressanta stöd vid 132. I samband med den kraftiga rapportrörelsen fick vi ett momentumbrott i RSI som haft negativ trend sedan mitten av sommaren. 

Telia

Rörelse rapportdag: - 7 %

Aktien har gjort ett antal försök den senaste månaden att bryta sig ur den långa konsolideringen som startade i början av 2016. Rapporten hade kunnat vara den trigger som fick det att lossna men istället blev det tvärt om. Marknaden gillade inte rapporten och aktien handlades ner i konsolideringen igen. Ett första stöd återfinns vid positiva trendlinjen men det är framförallt 40,5 och den långa trendlinjen från botten 2017 jag kommer ha extra koll på. Motståndsområde från 43 hela vägen upp till 45.

Tele 2

Rörelse rapportdag: + 4 %

Under förra veckan testade aktien det viktiga stödet vid 133 som också sammanfaller med positiva trendlinjen från november 2018. Aktien handlades även upp till motståndet vid 143 som är fortsatt intakt. RSI fortsätter att handlas i negativ trend trots högre toppar i aktien vilket är lite oroväckande för den positiva trenden. Momentum i medelvärden fortsatt intakt men en stängning under den lila linjen är ett första svaghetstecken.

Rapportdag 18 november

Assa Abloy

Rörelse på rapportdag: +2,5 %

De senaste veckorna har köpare försvarat den långa trendlinjen från botten i slutet av 2018 som tillsammans med 210 agerar viktiga stöd. Närmaste stöd återfinns idag vid 219. Rapporten fick aktien att göra ett litet skutt ur konsolideringen från början av september upp till motstånd vid 225. Fortsatt negativ trend i RSI. 

Castellum

Rörelse rapportdag: - 2%

Förra veckan bjöd på stora rörelser i aktien. Upp och testa toppen vid 2016 för att sälja av ordentligt ner till stödet vid 197. Viktigt stöd vid 190 där även positiv trendlinje möter upp. Motstånd i första hand vid 207 och 211.

Holmen

Rörelse rapportdag: + 7%

När förra veckan stängde var aktien är upp nästan 50 % sedan den tog fart i början av sommaren. Reaktionen på rapporten fick aktien att skjuta iväg som en raket från tidigare toppen vid 240, numera närmaste stöd. RSI har kommit upp på överköpta nivåer vilket visar att momentum är riktigt starkt. Skulle RSI vika ner från överköpta nivåer indikerar det att momentum avtagit.

Sandvik

Rörelse rapportdag: + 5%

En positivt mottagen rapport tog aktien ur den mindre och lite större triangeln samt förbi motståndet vid 162. Dessa agerar numera stöd och viktiga att köpare försvarar vid eventuellt återtest. På uppsidan är närmaste motstånd vid 175.

Volvo

Rörelse rapportdag: + 2 %

En intressant rapportdag i Volvo. Först handlas aktien ner ca 5 % men köpsuget tilltog och aktien stängde dagen 2 % upp. På nedsidan agerar positiva trendlinjen från botten 2016 viktigt stöd. Ytterligare stöd vid 125. På uppsidan närmar sig nu aktien ett påtagligt motståndsområde. 146-156 innehåller en rad intressanta linjer, framförallt den negativa trendlinjen från toppen 2017 som försvarats av säljare vid ett flertal tillfällen. Fortsatt negativ trend i RSI.

Oavsett om du är en aktiv eller mer långsiktig är det intressant att ha koll på långsiktigt viktiga nivåer ur ett tekniskt perspektiv. Det är trots allt marknaden, och inte du, som bestämmer i vilken riktning en aktie rör sig.

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.

Innehållet i denna artikel är endast allmän information och skall inte ses som investering- eller handelsrådgivning. 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.