72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Rapporterande bolag - Atlas Copco, Autoliv, SSAB och Swedbank

Rapporterande bolag - Atlas Copco, Autoliv, SSAB och Swedbank

Rapporterande bolag 28:e januari

I denna artikel kommer jag att titta på några av de bolag som kommit med rapport under dagen. Det kommer att vara teknisk analys då jag framför allt är intresserad av hur priset på aktien reagerar på bolagets rapport, d.v.s. hur marknaden tar emot rapporten. I jakten på läsare drar gärna affärstidningarna till med extra klickvänliga rubriker. Att skala bort mycket av marknadsbruset med hjälp av teknisk analys är något jag ofta använder mig av. Framförallt under rapportperioder då det kan bli kraftiga rörelser i aktier. Låt Mr Market tolka rapporten. En ”bra” rapport kan tas emot med nedgång och en ”dålig” rapport kan tas emot med uppgång. Utfall och konsensus finns med för att ge en bild av det marknaden tolkar.

Varje candlestick i graferna motsvarar en veckas handel och tanken är därför att ge en överblick av det längre tidsperspektivet. Det är dock även intressant att som lite mer aktiv placerare ha koll på långsiktigt viktiga nivåer.

Atlas Copco

Källa: Tabell från Finwire Newsweb. Konsensusdata från Factset

Mottagande av rapporten var svagt och aktien närmar sig stödet vid kanalgolvet i den mindre kanalen (blå). Strax därunder finns även stöd vid 340-330 samt kanalgolvet i den större kanalen från botten i december 2018. Fortsätter svagheten i aktien blir det en viktig nivå. Givet att den håller kan det vara intressant att plocka upp aktien där. Handlas då mellan MA 21 och 40 och håller den ”zonen” emot visar det tecken på styrka.

Autoliv

Källa: Tabell från Finwire Newsweb. Konsensusdata från Factset

Aktien handlas i lite av ett ingenmansland. Några försök gjordes att bryta igenom motståndet vid 830 utan att riktigt lyckas. Stödet vid 725 är under test och fallerar detta är nästa stöd vid positiv trendlinje från botten i maj 2019. ROC har kommit ner på negativa nivåer och aktien handlas under ett antal medelvärde så positivt momentum är relativt svag för tillfället.

SSAB

Källa: Tabell från Finwire Newsweb. Konsensusdata från Factset

I början av november tog sig aktien igenom trendlinjen från toppen 2018. Några veckor av konsolidering och sedan tog aktien fart upp till motståndet vid 31. Därefter blev det lite pyspunka och vi ser att momentum i aktien avtog i takt med att trendlinjen i RSI bröts. SSAB testade under dagen intressant stöd vid 27, kanalgolv från bottennotering i juli och ett område där köpare tidigare var rejält intresserade. Här befinner sig även MA40 (rosa linje). Fallerar stö det är nästa viktiga nivå runt 26. 

Swedbank

Källa: Tabell från Finwire Newsweb. Konsensusdata från Factset

I början av 2019 fick penningtvättsskandalen köpare att fly aktien som pesten. Under resten av året fortsatte aktien visserligen ner men i en lite mer städad kanal. Intressant är att aktien ser ut att ha gjort en dubbelbotten. Det krävs dock ytterligare initiativ från köpare för att få till en högre topp och därmed göra aktien intressant ur ett tekniskt perspektiv. Motstånd, som är under test, finns i första hand vid kanaltak samt 143-149. Blir det en större rekyl i aktien är stödet och senaste botten vid 120 viktigt att försvara. Där kan även aktien bli intressant att plocka upp igen men då kräver det som sagt att 120 är intakt.

RSI fortsätter att trenda upp och ROC är nära att komma upp på positiv nivå. Ser gärna att den gör så  och lite till för att bekräfta positivt momentum. Medelvärden planar ut och samlar ihop sig vilket indikerar det längre negativa momentumet börjar avta.

Artikeln är skriven är Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.

Innehållet i denna artikel skall endast ses som allmän information och ej handels- eller investeringsrå dgivning.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.