Nu har det som marknaden oroat sig för en tid och det ”Talking Heads” på CNBC suktat efter inträffat. Räntekurvan (yield curve) i USA har inverterat. Kurvan plottar ut räntan på statsobligationer baserat på korta löptider upp till 30-åriga obligationer. Kurvan pekar oftast uppåt d.v.s. att längre löptider har en högre ränta men vid en invertering så ändras detta till att kortare löptider har en högre ränta.

Vi har pratat om inverteringen som en risk ett antal gånger i vår podcast Björnfällan. Hittade ett avsnitt från våren 2017 (avsnitt 26) där vi bland annat tar upp detta.

Anledningen till att det blir rabalder när kurvan inverterar beror på att det vid i princip alla tillfällen historiskt inneburit en recession inom i snitt ett år. De löptider som brukar få mest utrymme i media är 2-åringen i relation till 10-åringen (se nedan). Här har det inte skett någon invertering än men under dagen den 4:e dec hade 2-åringen i relation till 5-åringen inverterat. Lättandsrallyt efter G20-mötet blev kortvarigt och byttes ut mot panik för recession och det enda man hörde under hela dagen var ”inverted yield curve”….

Anledningen till att räntan på olika löptider är intressant beror på att den säger en del om vad marknaden förväntar sig om framtiden. Längre löptider har en högre ränta för att du som investerare tar en större risk när du binder upp kapitalet under en längre tid. I ett normalt läge så är räntan lägst på obligationer med kortast löptid och högst på de med längst löptid. En kurva som pekar uppåt visar att marknaden förväntar sig inflation och tillväxt framöver.

Om investerare blir oroliga för framtiden köps en mängd långa obligationer. Investerare vill säkra upp och är villiga att binda upp kapitalet till en förutbestämd ränta. Om kapital flödar in i obligationer så stiger värdet på obligationen vilket gör att räntan sjunker d.v.s. den långa delen av räntekurvan sjunker. Blir det ett ordentligt risk off scenario på marknaden kommer kapitalet fortsätta att flöda in i långa statsobligationer eftersom det anses vara en säker plats, safe haven.

Räntekurvan består även av en del med korta räntor som FED styr över med sina räntehöjningar och signaler om räntehöjningar. När FED höjer räntan så stiger de korta räntorna vilket gör att den delen av räntekurvan stiger. Görs detta samtidigt som marknaden ser dystert på framtiden med sänkta långräntor som följd flackar kurvan ut och i värsta fall inverterar den. FED har dock styrt hela räntekurvan under alla år av QE och artificiellt låga räntor. Det kalaset är nu slut och marknaden styr återigen den långa delen av kurvan. Det ska dock tilläggas att det riktats viss kritik mot att tolka räntekurvan på samma sätt som tidigare eftersom den varit manipulerad under så många år och inte har återgått till sitt ”normala” läge.

FED har dock varit igång med räntehöjningar sedan december 2015 vilket är lätt att glömma bort när Riksbanken och ECB precis är i startgroparna. I bilden nedan visas 10-åringen i relation till 3 månaders ränta (blå linje) och 3 månaders ränta i procent (röd linje) vilken får representera FEDs ränta. Som man ser finns ett tydligt inverterat samband mellan räntekurvan och FEDs höjningar, framförallt perioden innan recession (skuggat område). Ekonomin viker och FED börjar sänka för att stimulera vilket får den korta räntan att sjunka och räntekurvan att åter peka uppåt. Notera att innan recessionen blossar upp så har räntekurvan brantat ordentligt. Vi behöver alltså se en invertering vilket inte skett än och därefter en brantning av kurvan.

I bilden nedan från Nordea  ser du antalet månader till recession vid tidigare tillfällen när 1 åringen inverterar mot 10-åringen.

Bilden nedan visar BNP-tillväxten förskjuten ett år (blå linje) och relationen mellan 10-åringen och 3 månaders ränta. De grå fälten markerar recession. När kurvan inverterar (tar sig ner under 0) ser vi att BNP-tillväxten blir negativ eller är i princip 0.

Den invertering vi såg under fjärde decenniet var inte gigantisk men där och då fick marknaden hicka. Tittar vi på räntorna i räntekurvan så ser vi att 2-åringen slutade på 2,80 % och 5-åringen 2,79 %. Det är en bit kvar till 10-åringen på 2,91 % och för att tre månaders ska invertera så krävs bra tryck i korträntorna.

Källa: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/

Slutligen tänkte jag nämna några viktiga makroindikatorer i USA där vissa går på högvarv eller har börjat vika över. Arbetslösheten är på väldigt låga nivåer, försäljningen av hus har börjat vika vilket skapat lite oro, sentimentindikatorn inköpschefsindex är på höga nivåer (vad ska driva sentimentet ytterligare uppåt) och BNP-tillväxten har varit riktigt stark de senaste två kvartalen. Att ekonomin tvärstannar är inte troligt men det blir intressant att se dessa makro-data kommande kvartal. Fortsätter de att vara starka kommer inte FED vila på hanen och avvakta med räntehöjningar, vilket kommer få korträntorna att stiga.  

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.

Riskinformation: Materialet i denna vartikel är endast allmän information och utgör ej råd eller rekommendationer.