73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Kan du hantera din strategi?

Kan du hantera din strategi?

Having, and sticking to, a true long term perspective is the closest you can come to possessing an investing super power”. – Cliff Asness Du öppnar en bok eller tidning och läser om en strategi som sedan 1900 har genererat en årlig avkastning på 17 % efter transaktionskostnader. Strategin köper och säljer aktier samt råvaror ur ett mer aktivt perspektiv där det genomförs runt 5 affärer i månaden. Om vi antar att strategin är robust d.v.s den är stresstestad och inte överoptimerad för att få fram ett visst resultat så borde den även generera liknande avkastning framöver. Som placerare är det lätt att tänka, så länge jag följer den här strategin så kommer jag få en avkastning runt 17 % varje år. Det är här problemet uppstår. Den genererar inte 17 % varje år utan det är snittavkastningen per år för hela perioden. För att generera 17 % per år i snitt så behöver vi tänka långsiktigt och hålla fast vid vår strategi. Vägen dit kommer vara skakig och du måste våga tro på att strategin fungerar. Hoppar du ut och in så kommer den inte att nå sin fulla potential. Amazon börsnoterades 1997 och har fram till idag genererat en avkastning på runt 38 000 % vilket översatt till årlig avkastning blir ca 35 %. Ränta på ränta är magiskt och Einstein ska ha sagt att det är världens åttonde underverk. Mer om detta i kommande artikel. Hur har då Amazons resa sett ut? Under 16 av de 20 åren då bolaget varit börsnoterat har aktiekursen haft en rörelse från högsta till lägsta kurs varje år på över -20 % med ett snitt på -36 %. 2000 hade bolaget en nedgång från högsta till lägsta på -83 % och 2008 var den -64 %. Om du ser till dig själv, hade du klarat av den typen av rörelser trots att du tror på bolaget? 35 % per år i 20 år är en fantastisk avkastning men resan dit har varit extrem. Är verkligen Warren Buffet överlägsen oss ”vanliga” personer? Warren Buffet som av många anses var den framgångsrikaste investeraren genom tiderna har ifrågasatts många gånger då han under långa perioder levererat en avkastning som är sämre än index. Nedan ser du hur Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway (blå linje) har utvecklats i jämförelse med S&P500 (orange linje) sedan 1998. Under perioden 1998-2000 så ser vi tydligt effekten av att en viss strategi inte levererar i alla marknadsklimat. Buffets strategi att köpa sunda undervärderade bolag passade inte då många bolag blev extremt övervärderade och hade affärsmodeller som byggde på förhoppningar. När bubblan sedan sprack så visades dock styrkan i Buffets strategi men det tog några år. Samma sak hände åren innan finanskrisen, Buffet underpresterar men klarar nedgången bättre. Den gigantiska förvaltaren Vanguard med nästan fyra biljoner USD under förvaltning gjorde en undersökning där man tittade på den avkastning fondinvesterare erhållit i relation till avkastningen själva fonden genererade. Resultatet visas i bilden nedan. I samtliga fondkategorier som undersöktes så fick investeraren sämre avkastning än den fonden genererade. Anledningen till resultatet beror på att vi som investerare hoppar in och ut ur fonder beroende på hur de går. Vi har inte styrkan att hålla fast vid vår investering när det går dåligt eller tålamodet när något annat går bättre. Gå emot hushållen när de älskar aktier Hur mycket hushållen har investerat i aktier har historiskt varit en träffsäker indikator på vilken framtida avkastning vi kan vänta oss. Man kan hoppas att en hög allokering i aktier innebär en hög framtida avkastning men det är tyvärr tvärt om. I bilden nedan är den prickade linjen 10 års rullande avkastning och den blå linjen visar hur stor procentuell andel som hushållen har investerat i aktier. Vid första anblick ser hushållen ut som riktiga superinvesterare men riktigt så bra är det tyvärr inte. När hushållen har som mest aktier d.v.s när den blå kurvan är högt upp i grafen är den framtida avkastningen som lägst eftersom den prickade kurvan är inverterad (vänd upp och ner). Man kan hävda att det har att göra med värdeökning respektive värdeminskning av portföljen men det är bara en liten del av sanningen. Tänk själv hur du agerar när dina grannar, kollegor etc. tjänar massor med pengar på börsen. Du vill vara med och tjäna pengar precis som de gör. Hur agerar du när vad du än köper går ner och portföljen bara blir mindre och mindre värd? Till slut säljer du allt för att det gör för ont, det är som att stoppa in pengar i ett svart hål. När allt går bra håller du fast vid din strategi vilket är bra. Människan har dock en tendens att få en övertro på den egna förmågan när det går bra vilket leder till att en del tenderar att bli mer offensiva och öka risken i sina investeringar. När det går dåligt (dåligt kan det gå i ett antal år) säljer du allt vilket oftast inte är i linje med din strategi. Det är inte bara vi privatpersoner som har svårt att hålla fast vid en strategi som inte levererar varje år. Enligt en undersökning bland institutionella investerare gjord av Finacial Times och State Street så svarade 99 % av de tillfrågade att de endast tolererar två år av underavkastning innan en förvaltare bör bytas ut. Med den ”uthålligheten” hade Warren Buffet som av många är den främsta investeraren som någonsin gått i ett par skor fått sparken vid ett flertal tillfällen. Oavsett kortsiktig eller långsiktig strategi så måste du våga tro på den. Håller du inte fast vid den så kan den inte leverera med sin fulla potential. Det tråkiga i kråksången är dock att trots att du håller fast vid strategin så är det inte någon garanti för att strategin i sig kommer leverera samma avkastning framöver som den gjort tidigare. Lycka till med din handel. /Kristofer Berggren


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.