69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

I huvudet på två daytraders - Så ser proffsen på 2018

För att ta tempen på årets marknad har CMC Markets finanspodd ”Björnfällan” tagit ett snack med två av bolagets kunder – twitterprofilerna MadzTrader och Lone_Wolf. Här är några av deras förutsägelser för 2018.

Båda är överens om att de långa amerikanska räntorna och råvaror är två intressanta placeringar.

”Idag får du, märkligt nog, bättre avkastning när du köper amerikanska räntepapper än om du investerar i räntefonder. Detta gör det oförsvarbart att köpa European High Yield Index, som avkastar drygt 2 procent, eftersom man får köpa den tioåriga räntan för 2,4 procents avkastning", kommenterar Lone_Wolf. 

De anser även att den högt skuldsatta råvarubranschen är känslig för räntehöjningar, vilket kan leda till en större kreditsmäll. Skulle några av bolagen gå i konkurs så finns det risk för att produktionen minskar, enligt Lone_Wolf. 

”Med lägre produktion och fortsatt hög efterfrågan kan priserna stiga... länge”, säger han. 

Han slänger dock in en liten varning för att vara för överviktad i olja. Vi har en strukturell nedgång i efterfrågan, då världen vill minska förbränning av fossila ämnen på grund av miljöhot, vilket kan medföra ett fallande pris på det svarta guldet.

Mer som talar för prisuppgång i råvaror är valutorna. När vi frågar vilken valuta som väntas gå bra under 2018 berättar MadzTrader att han är negativt inställd till dollarn.

“Traction är bättre i Euro, än i USD. Relativt sett kan det bara bli sämre för USA”, kommenterar han.

Ett dollarfall i det här läget kan även trigga upp priserna ytterligare på råvaror. När USD faller tenderar råvarupriserna att gå upp eftersom marknadspriset är satt i dollar – och för att justera priset relativt andra valutor så måste priset på råvaror stiga.  

Lyssna på hela intervjun här

Riskinformation: Publicerat material utgör endast allmän information och ska ses som rådgivning eller rekommendation i något slag. Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.

Risker under 2018

Under intervjun skickar både Lone_Wolf och MadzTrader in varningens finger för likviditetsrisk om marknaden vänder ner. Att sitta med Svarte Petter när raset kommer kan vara förödande för tradingkontot. 

”Tänk dig själv hur det blir när 20-30 traders sitter på samma position i ett litet bolag med låg likviditet och alla vill komma ur positionen samtidigt. Det kommer bli tajt och med det uppstår snabba och stora prisfall i aktiepriset. Volatilitet föds av dålig likviditet. För att begränsa sin risk bör man hålla sig till mer likvida aktier”, säger MadzTrader.

Men hur själva nedgången kommer gestalta sig är de oense om. Madz tror att det kommer att gå ruggigt snabbt medan Lone_Wolf tror på pyspunka.

”Går det ner kommer det att smälla till. Passivförvaltningen kan ge en snöbollseffekt som marknaden inte är beredd på. En effekt vi aldrig sett tidigare”, säger MadzTrader.

Lone_Wolf kontrar med att det är många nya traders på marknaden som enbart har upplevt ”Buy the dip”-trender. När de går in och köper dippen stabiliserar de priset för en stund, sen fortsätter det ner igen.

I avsnitt 40 och 41 berättar Madz_Trader och Lone_Wolf om beslutet att lämna sina anställningar för att bli daytraders. De berättar även hur deras liv som daytraders ser ut samt hur de hanterar den press och stress som det ibland innebär. 

En sak som de är överens om är att det är det bästa beslut de någonsin tagit. Att få jobba med det man älskar på heltid och dessutom ha en total frihet där man bestämmer över sin egen tid är ovärderligt.  

Inget av innehållet i artikeln skall ses som rådgivning utan utgör endast allmän information.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.