69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Höjd ränta sänker ”säkra” aktier

Höjd ränta sänker ”säkra” aktier

Idag den 15:e mars är det dags för räntebesked från den amerikanska centralbanken FED. Från att marknaden för några veckor sedan var osäker på om FED skulle höja räntan vid mötet i mars så prisar man nu in en höjning med i princip 100 %. Stark makro och hökaktiga uttalanden från FED-ledarmöter är den bidragande orsaken. Det som kunde fått denna säkerhet att vända till osäkerhet var om fredagens sysselsättning från USA överraskade kraftigt på nedsidan. Så blev inte fallet utan det skapades 235 000 nya jobb i februari mot väntade 200 000. Om vi antar att det blir en räntehöjning den 15:e mars och ytterligare en eller två under 2017 som marknaden spekulerar i så borde det ha en positiv effekt på USD och en negativ effekt på råvaror eftersom dessa handlas i USD. Resonemanget är något förenklat men historiskt har högre räntor inneburit en starkare valuta i det land där räntorna höjs. Går USD upp så blir råvaran dyrare och allt annat lika korrigeras detta genom att priset på råvaran att gå ner.

Vad händer med mina ”lågrisk-aktier”?

Att valutor och råvaror påverkas av ränteförändringar är inget revolutionerade. Vad som dock är intressant är effekten räntan har på stabila aktier som har låg volatilitet d.v.s aktier i bolag som generellt sätt anses vara stabila och röra sig på en ”mjukare” sätt än marknaden. För att ta reda på detta har Morningstar tittat på två av de största ETF:erna som investerar i amerikanska aktier med låg volatilitet: PowerShares S&P 500 Low Volatility som består av de 100 bolag i S&P500 som haft lägst volatilitet de senaste 12 månaderna. Några av fondens största innehav är AT&T, PepsiCo, UPS, Johnson & Johnson, Verizon och Coca Cola. iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA som liknar fonden ovan men har ett lite mer sofistikerat urval då den även beaktar korrelationen mellan innehaven d.v.s hur de rör sig i relation till varandra. Det görs även en bedömning om bolag i vissa sektorer ska utelämnas.

Hur känsliga är aktier för ränteförändringar?

Den amerikanska 10-årsräntan används för att identifiera tre typer av räntemiljöer. ”Rising” representerar 25 % av de månader med störst ökning av räntan. ”Falling” respresenterar 25 % av de månader med störst nedgång av räntan och ”Constant” representerar de kvarstående månaderna. Perioden som undersöks är december 1990 till november 2016. I bilden nedan ser vi att de två fonderna har haft svårt att generera avkastning i stigande räntemiljö. Famförallt PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF har svårt att leverera i ett klimat av stigande räntor. Värt att notera att PowerShares ETF innehåller ca 20 % ”Utilities” vilket är en sektor som är extra känslig för stigande räntor. För att få ett mer generellt förhållande mellan stigande räntor och lågvolatilitets strategier har man tittat närmare hur dessa rör sig i relation till varandra. Resultatet visar att det finns ett tydligt omvänt samband mellan riktningen på räntan och utvecklingen av låg volatilitetsstrategierna. I bilden nedan visas hur mycket en uppgång på 1 % i räntan påverkar ETF:erna. -2,32 innebär att fonden går ner 2,32%. Ett liknande test gjordes också på den europeiska motsvarigheten och även denna visade på ett negativt förhållande. Det var inte lika extremt som exemplet ovan men räntekänsligheten för lågvolatilitets ETF:n var ändå -1,13. För att försöka få bukt med räntekänsligheten bland denna typ av bolag har S&P skapat S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Tanken är att optimera bort så stor del av räntekänsligheten som möjligt utan att gå ifrån styrkan med större lågvolatila aktier. Föga förvånande har man tagit bort en del av räntekänsligheten men indexet har ändå ett förhållande på -1,59 d.v.s går räntan upp 1 % går index ner med 1,59 %.

Hur ska jag agera?

Betyder detta att man som investerare ska göra sig av med alla lågvolatila aktier om man tror att räntan kommer fortsätta upp? Självklart inte. En stor del av innehaven är stora välkända bolag som betalat fina utdelningar under många år och en del av dessa är så kallade Dividend Aristocrats. Strategin har en defensiv inriktning vilket är till din fördel när marknaden är orolig och historiskt har den levererat god avkastning. Däremot så är det viktigt att förstå i vilket klimat dina investeringar har svårare att leverera positiv avkastning. Om du vet detta så har du lättare att hålla fast vid din strategi när den inte levererar och med tanke på de senaste årens starka utveckling inom den defensiva sektorn så är det lätt att tro att det är ett normaltillstånd som alltid kommer att bestå Det ska dock poängteras att den amerikanska marknaden och framförallt defensiva aktier har värderats upp kraftigt de senaste åren och befinner sig nu på mycket höga värderingsnivåer historiskt. Detta tittar jag närmare på i nästa artikel. Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.