Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Hedgefond vs. Darwin

Under lång tid utgjorde de Wall Streets elit, men nu måste hedgefonderna anpassa sig till en ny verklighet.

Det globala hedgefondsindexet HFRI 500 Fund Weighted Composite Index backade 4,2 procent under 2022, vilket därmed blev det sämsta året för indexet sedan 2018.
 
Hedgefonder, som har fria investeringsmandat och flexibla strategier, ska skydda investerares kapital när marknaden går dåligt. Historien visar dock att det har skett på bekostnad av avkastningen över tid: Vid en avstämning i december i fjol visade det sig att hedgefondsindexet avkastat 61 procent under de senaste tio åren, jämfört med hela 227 procent för indexet S&P500.
 
Hedgefondbranschen såg ett nettoutflöde på 55 miljarder dollar under 2022, enligt Hedge Fund Research, vilket var den största kapitalflykten sedan 2016 och förstärkte samtidigt en oroväckande trend. De senaste sju åren har endast 2017 och 2021 visat på nettoinflöden.
 
Första kvartalet i år gav förvisso ett tillskott till förvaltat kapital men på längre sikt måste hedgefonderna hantera det förändrade marknadslandskapet. Det innebär stora utmaningar men också goda möjligheter för de som är mest anpassningsbara. Inte heller kommer hedgefondförvaltarna undan Darwins evolutionsteori.
 
Det är framför allt tre trender som sticker ut: lägre avgifter, mer utbredd användning av teknik som artificiell intelligens (AI) och en högre andel småsparare som kunder.
 
 
Lägre avgifter
Hedgefondförvaltarna vet hur man tar bra betalt genom den så kallade "two and twenty"-modellen, vilken innebär en avgift på 2 procent av det årliga förvaltade kapitalet och 20 procent av avkastningen över en förutbestämd målnivå. Sådana modeller skapar snabbt stor förtjänst, och de bästa på Wall Street har blivit dollarmiljardärer på sina fonder.
 
Därmed ligger även förväntningarna på avkastning en bra bit över de förväntningar som ligger på en vanlig indexfond. Tidigare i år tog Brahman Capital beslutet att lägga ner sin hedgefond efter mer än 30 år, efter två år i rad med otillräckligt resultat. Så brutal kan den här delen av finansbranschen vara.
 
En kraftig ökning av antalet hedgefonder de senaste 30 åren, i kombination med den nedslående avkastningen för investeringsgruppen som helhet, har resulterat i en stark press på avgifterna. Den senaste tiden har de legat närmare 1,5 och 15 procent – ​​den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. Trots det försöker branschen komma på nya kreativa sätt att ta betalt, för att kunna fortsätta attrahera de bästa talangerna.
 
 
Artificiell intelligens
Nio av tio hedgefonder räknar med att använda artificiell intelligens i år, enligt en undersökning av 50 ledande hedgefonder som Market Makers har genomfört.
 
Teorin är att AI kan hjälpa till att lösa några av de problem som har lett till att investerare har förlorat pengar tidigare, till exempel genom att vara mycket bättre än människor på att känna igen och upptäcka mönster. Det kan frigöra enormt mycket tid på forskning. Dessutom kommer AI att hjälpa förvaltare att inte falla i klassiska psykologiska fallgropar.
 
 
Småsparare
Hedgefonder kräver ofta en lägsta insättning i miljonklassen och har i praktiken varit reserverade för de rikare investerarna.
 
Men tiderna har förändrats, och andelen småsparare har potential att fördubblas till fem procent av hedgefondernas kunder under de kommande tre åren, enligt en McKinsey-rapport. Det kommer att innebära mellan 500 miljarder - 1,3 biljoner dollar i nytt kapital. Det är pengar det också.
 
Det har funnits många anledningar till att småsparare har varit mindre intressanta kunder. Förutom att ha mindre tillgängliga medel är de också relativt opålitliga i hur långsiktiga de är som kund.
 
De största utmaningarna har kanske varit reglering och tillgänglighet, men där börjar det ske en förändring. Flera aktörer erbjuder nu anpassade fonder, med en högre grad av likviditet och hårdare begränsningar vad gäller blankning, hävstång och koncentration av innehav.
 
Vissa så kallade långa/korta fonder har också kommit fram till att de relativt få korta positionerna kräver oproportionerligt mycket arbete att följa upp och har därför beslutat att gå över till att enbart inneha långa positioner.
 
Bland de utmaningar som återstår märks att icke-professionella investerare har helt andra förväntningar när det kommer till omedelbar tillgång till sitt investerade kapital, snabb registreringsprocess och flexibel kommunikation med förvaltaren. Det gäller inte minst den yngre generationen som vuxit upp med användarvänliga digitala lösningar. De vill gärna kunna logga in dagligen för att se hur deras tillgångar har utvecklats.
 
Det finns mycket som tyder på att hedgefonderna måste investera i en omställning, men alternativet är inte särskilt tilltalande. Vi minns vad som hände med dinosaurierna.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.