72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Hausse i guld

Hausse i guld

Två av vår mest populära ETF:er när guld rör på sig är VanEck Vectors Gold Miners ETF och VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF. Anledningen är att de till stor del rör sig i den riktning guld gör. Korrelationen mot guld är 0,82 för VanEck Vectors Gold Miners ETF och 0,80 för VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF. Dessa ETF:er lockar främst till sig de placerare som föredrar att spekulera i bolagens rörelser istället för direkt i guld. De har också en tendens att röra sig betydligt kraftigare i den riktning guld rör sig. Tabellen nedan ger en tydligare bild av detta.

Notera att tidsperioden endast är 2010-2020. Eftersom korrelationen mot guld är så pass hög ger det ändå en viss validitet. Det är ETF:ernas rörelse i relation till guld som jag är intresserad av och antar att den inte avviker allt för mycket även om man går tillbaka längre i tiden.

Data från Portfoliovisualizer.com

Tabellen utgår från månader då guld har positiv eller negativ avkastning och ETF:ernas utveckling i detta klimat. Med tanke på hur kraftigt de rör sig i relation till guld är det intressant att ur ett taktiskt och tekniskt perspektiv använda gulds momentum som trigger. Notera dock att ETF:ern kan ha negativ avkastning månader då guld har positiv avkastning, därav 60 månader vs 53 och 48. Junior Gold miners har alltså 12 negativa månader då guld är har positiva månader.

Trots 12 negativa månader är den genomsnittliga positiva månatliga avkastningen nästan dubbelt så stor för Junior miners vs guld. ”Avkastning snitt top 10 bästa månader” visar hur den ekvationen går ihop.

Guld

De senaste dagarna har guld verkligen tagit fart bland annat som en konsekvens av oron för Corona-viruset. Vi såg dock en kraftig inbromsning av uppgången under gårdagen. Teknisk sett är närmaste motstånd vid vändningen 1690 och kanaltaket runt 1720. Vid rekyl är närmaste stöd vid 1610-1590. Här möter även trendlinje och medelvärden upp. Fallerar denna nivå är nästa stöd runt 1550-1540 där även sma 50 och kanalgolv i den större kanalen befinner sig.  RSI har klättrat upp rejält vilket visar på senaste tidens positiva momentum. En paus kan vara behövlig men då ska RSI vika ner först.

Graf från CMC Markets handelsplattform

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Likt guld handlades denna ETF upp för att sedan vika ner. Priset tog sig hela vägen upp till motståndet vid 31,70 (toppen sommaren 2016) men där tog säljare över. Miners handlas strax ovan stödet vid 31 och fallerar detta är nästa stöd vid 29,80 ner till 29. Ett ganska brett intervall men det en är hel den intressant på vägen ner. Återtest av toppar, negativ trendlinje och positiv trendlinje. Lägg även till ett gäng medelvärden strax därunder.

Graf från CMC Markets handelsplattform

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Juniors är upp nästan 14 % på en vecka och handlades hela vägen upp och förbi motståndet vid 45,75. Säljare tog dock över och juniors handlades ner igen. Stöd återfinns vid 43,30-42,70. Skulle ETF:en vika ner ytterligare blir 40,30-39,40 intressant att bevaka. Kanalbotten och ett par medelvärden strax ovan. RSI har nyligen klättrat upp på överköpta nivåer och ytterligare säljstyrka kommer få den att vika ner till neutral zon.

Graf från CMC Markets handelsplattform

Hos CMC Markets har du tillgång till ca 1000 ETF:er däribland amerikanska och kanadensiska. Detta då det är CFD:n på ETF:en vi erbjuder. När du handlar utländska produkter växlar vi endast eventuell vinst eller förlust. Innehavskostnaden för våra ETF:er är borttagen.

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets. Innehållet i denna artikel skall endast ses som allmän information och ej handels- eller investeringsrådgivning.

*När det gäller ETF:ern visar de antal positiva respektive negativa månader som guld har positiva respektive negativa månader. Därför är antalet månader lägre för ETF:erna.

**Samtliga månader ingår för ETF:erna vilket betyder att det inte bara är positiva eller negativa månader. För exempelvis positiv utveckling i guld (60 månader) ingår 12 negativa månader för VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF i den genomsnittliga avkastningen.

 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.