69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Guld: Får guld din portfölj att skina?

Guld: Får guld din portfölj att skina?

Guld: Får guld din portfölj att skina?

Att diversifiera portföljen med tillgångar som inte är rör sig på samma sätt som aktiemarknaden är ett sätt att ”skydda” portföljen och sitt irrationella agerande när det är oroligt på marknaden. Att investera på olika aktiemarknader är bra för diversifieringen eftersom vi inte vet vilken marknad som kommer prestera bäst och när den gör det. Vad som är viktigt att poängtera är att diversifiering mellan aktiemarknader inte fungerar som riskreducerare när det blir riktigt oroligt. I denna typ av klimat går korrelationen** mellan olika aktiemarknader upp och edgen med diversifiering uteblir. Som investerare vill man gärna äga en magisk tillgång som ger positiv avkastning när börsen går bra och positiv avkastning när börsen går dåligt. Vi vill så att säga inte ha något som tynger portföljen när börsen stiger samtidigt som vi vill att samma placering ger portföljen en skjuts i rätt riktning när börsen sjunker. Tyvärr finns inte den typen av tillgång utan det handlar om att komponera en portfölj med tillgångar som passar ihop och som levererar ett bra resultat på lång sikt. Ray Dalio anser att en stor del av framgången i hans förvaltning beror på att han fokuserat på att hitta ”uncorrelated return streams” d.v.s. placeringar som levererar i olika typer av markandsklimat. Genom att äga tillgångar som inte korrelerar med varandra sänks också den totala risken i portföljen.

En tillgång som generellt anses vara en säker plats när det är oroligt på finansmarknaden är guld. Korrelationen mot den amerikanska aktiemarknaden är 0,06 under perioden 1980-2018 vilket innebär att de rört sig oberoende av varandra. En mer detaljerad bild av korrelationen sedan finanskrisen visar just det investerare ofta är ute efter ur ett portföljperspektiv, en tillgång som levererar när aktiemarknaden inte gör det. Markerat är finanskrisen, ”Euro-krisen” och oroligheterna på den kinesiska marknaden i början av 2016. Eftersom aktiemarknaden gick ner kraftigt under dessa perioder så innebär den negativa korrelationen att guld gick upp eller i alla fall stod emot nedgången betydligt bättre. Det bör dock tilläggas att guld som enskild tillgång är volatil och att en nedgång på börsen per automatik inte innebär att guld stiger. Tittar vi tillbaka till 1980 har guld högre årlig volatilitet än den amerikanska aktiemarknaden med en drawdown* på -62 %. Det intressanta är dock att guld historiskt varit en ”uncorrelated return stream” med sin korrelation på 0,06 mot aktiemarknaden.

Guld i portföljen

I bilden nedan representerar portfolio 1 är den amerikanska marknaden och portfolio 2 är guld. Det som under den här perioden har gjort guld till ett bra komplement är framförallt den positiva avkastningen under IT-bubblan och finanskrisen. År som 2013 där guld var en stor börda i portföljen får man räkna med. Att guld och aktiemarknaden tillsammans levererar strålande avkastning likt 2003, 2009 och 2019 får ses som en bonus.  

Nedan har jag komponerat två portföljer med spridningen mellan olika aktiemarknader där portfölj 2 även har guld som tillgång. Jag har medvetet utelämnat ränteplaceringar, som ofta är ett defensivt inslag i portföljer, för att tydligare visa effekten av guld. Jag tittar på tre tio-årsperioder och perioden Jan 2000-aug 2019. Portföljer re-balanseras en gång per år.

Under två av tre tio-årsperioder har avkastningen blivit sämre med guld som innehav men under hela perioden 2000-aug 2019 är avkastningen bättre, till en lägre risk mätt standardavvikelse, sämsta år och drawdown. 

1990-2000 (Under denna period är Emerging Markets ersatt med Pacific då data in för EM inte finns från 1990) portfolio 2 innehåller guld.

2000-2009 Portfolio 2 innehåller guld.

2009 - aug 2019 Portfolio 2 innehåller guld. Imponerande att portföljen med guld hä nger med så pass bra trots att amerikanska marknaden gått som en raket under perioden.

2000- aug 2019 Portfolio 2 innehåller guld.

Att guld haft ett starkt 2019 är nog de flesta medvetna om. Vad som är intressant är att denna utveckling ökat den genomsnittliga årsavkastningen från 7,78 % till 8,44 % under perioden jan 2000 – aug 2019. Ett starkt halvår har alltså ökat den årliga avkastningen under 18,5 år med 0,66 %-enheter. Det kanske inte låter mycket tack vara ränta på ränta effekten ger det ett stort utslag. Skillnaden på 100 000 kr investerat är över 44 000 kr efter 18 år. Lägg också märke till att korrelationen håller sig runt 0.

2000-2018

2000-aug 2019

Om guld passar din investeringsfilosofi eller portfölj vet jag inte. Vad jag dock vet är att vi människor har en tendens att överskatta vår mentala styrka när portföljen går åt pipan. Det behöver inte vara en stor nedgång för att vi ska ifrågasätta hela portföljen och vår strategi. Att ge avkall på viss avkastning för att minska svängningarna i portföljen tror jag kan hjälpa många att på lång sikt nå ett bättre resultat än köp och behåll i index. När en tillgång som guld glimrar är svårt att pricka in men när den väl gör det är diversifieringen guld värd.

Data in denna artikel är hämtat från portfoliovizulaiser.com.

*Drawdown är den största negativa rörelsen från topp till botten under mätperioden.  

**En korrelation på 1 innebär att tillgångarna rör sig identiskt med varandra. -1 innebär att de rör sig motsatt varandra och 0 innebär att de inte finns något egentligt samband mellan tillgångarnas rörelser.

Riskinformation

Publicerat material utgör endast allmän information och ska ses som rådgivning eller rekommendation i något slag. Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.