72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Glimrar guld i portföljen?

Sedan vändningen efter finanskrisen har börsen haft en trevlig resa, inte minst om vi blickar över Atlanten mot den amerikanska aktiemarknaden. Att bara äga aktier utan diversifiering mot exempelvis räntor eller ädelmetaller har varit den överlägset bästa allokeringen. Sedan januari 2009 är den amerikanska aktiemarknaden mätt som SPDR S&P500 ETF upp 15,4 % i snitt med en maximal drawdown* på -18 %. Tittar vi på Sverige blir man lite mer ödmjuk då årsavkastningen mätt som iShares MSCI Sweden är 11,6 % med en drawdown på -33 %. 

Med den typen av avkastning är det lätt att glömma historien. Tittar vi istället på perioden januari 2000 till januari 2009 är inte utvecklingen lika munter:

 iShares MSCI Sweden: Årsavkastning 2,1 %, drawdown:-69 %

SPDR S&P500 ETF: Årsavkastning -1,01 %, drawdown -50 %

Om nästkommande tio år blir som den senaste tio års-perioden eller perioden innan det vet vi först om tio år. Vad vi dock vet är att även om perioden är så lång som tio år så kan den genomsnittliga årsavkastningen vara usel.

 Att diversifiera sig med hjälp av tillgångar som inte är rör sig på samma sätt som aktiemarknaden är ett sätt att ”skydda” portföljen när det är oroligt på marknaden Att investera på olika aktiemarknader är bra för diversifieringen eftersom vi inte vet vilken marknad som kommer prestera bäst och när den gör det. Vad som är viktigt att poängtera är att diversifiering mellan aktiemarknader  inte fungerar när det blir riktigt oroligt. I denna typ av klimat korrelerar** de flesta marknader och edgen med diversifiering uteblir. Som investerare vill man gärna äga en magisk tillgång som ger positiv avkastning när börsen går bra och positiv avkastning när börsen går dåligt. Vi vill så att säga inte ha något som tynger portföljen när börsen stiger samtidigt som vi vill att samma placering ger portföljen en skjuts i rätt riktning när börsen sjunker. Tyvärr finns inte den typen av tillgång utan det handlar om att komponera en portfölj med tillgångar som passar ihop och som levererar ett bra resultat på lång sikt.

En tillgång som generellt anses vara en säker plats när det är oroligt på finansmarknaden är guld.  Korrelationen mot den amerikanska marknaden är 0,06 under perioden 1980-2018. Vilket innebär att de rört sig oberoende av varandra under den tidsperioden. En detaljerad bild av korrelationen sedan finanskrisen visar just det man är ute efter ur ett portföljperspektiv, en tillgång som levererar när aktiemarknaden inte gör det. Markerat är finanskrisen, grekfrossan och oroligheterna på den kinesiska marknaden i början av 2016. Eftersom aktiemarknaden gick ner kraftigt under dessa perioder så innebär den negativa korrelationen att guld gick upp.  Det bör dock tilläggas att guld som enskild tillgång är volatil. Tittar vi tillbaka till 1980 har den högre årlig volatilitet än den amerikanska aktiemarknaden med en drawdown på -62 %.

I bilden nedan är Portfolio 1 är den amerikanska marknaden och portfolio 2 är guld. Det som under den här perioden har gjort guld till ett bra komplement är framförallt den positiva avkastningen under IT-bubblan och finanskrisen. År som 2013 där guld var en stor börda i portföljen får man räkna med. Att guld och aktiemarknaden tillsammans levererar strålande avkastning ala 2003 och 2009 får ses som en bonus.  

Nedan har jag komponerat två portföljer med spridningen mellan olika aktiemarknader där portfölj 2 även har guld som tillgång. Jag har medvetet utelämnat ränteplaceringar (som ofta är ett defensivt inslag i portföljer) för att tydligare se effekten av guld. Jag tittar på tre tio-årsperioder och 2000-2018. Portföljer re balanseras en gång per år.

Under två av dessa tre tio-årsperioder har avkastningen blivit sämre med guld som innehav men under hela perioden 2000-2018 är avkastningen bättre, till en lä gre risk mätt standardavvikelse, sämsta år och drawdown.

1990-2000 (Under denna period är Emerging Markets ersatt med Pacific då data in för EM inte finns från 1990) portfolio 2 innehåller guld.

2000-2009 Portfolio 2 innehåller guld.

2009-2018 Portfolio 2 innehåller guld.

2000-2018 Portfolio 2 innehåller guld.

Vilken framtid vi går tillmötes vet jag inte. Om guld passar din investeringsfilosofi eller portfölj vet jag inte heller. Vad jag dock vet är att vi människor har en tendens att överskatta vår mentala styrka när portföljen går åt pipan. Det behöver inte vara en stor nedgång för att vi ska ifrågasätta hela portföljen och vår strategi. Att ge avkall på viss avkastning för att minska svängningarna i portföljen tror jag kan hjälpa många att på lång sikt nå ett bättre resultat än köp och behåll i index. Vi är bara människor och när känslorna styr är vi inte rationella.  

Data in denna artikel är hämtat från portfoliovizulaiser.com

*Drawdown är den största negativa rörelsen från topp till botten under mätperioden.  

**En korrelation på 1 innebär att tillgångarna rör sig identiskt med varandra. -1 innebär att de rör sig motsatt varandra och 0 innebär att de inte finns något egentligt samband mellan tillgångarnas rörelser.

Riskinformation: Materialet i denna artikel är endast allmän information och utgör ej råd eller rekommendationer. Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.