72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Nyheter

Galen rapportvecka - Analys av 25 aktier

Galen rapportvecka - Analys av 25 aktier

Förra veckan var den mest intensiva vad gäller Q3-rapporter. I denna artikel kommer jag att titta på 25 av de bolag som släppte kvartalsrapport förra vecka. Det kommer att vara teknisk analys då jag framför allt är intresserad av hur priset på aktien reagerar på bolagets rapport, d.v.s. hur marknaden tar emot rapporten. I jakten på läsare drar gärna affärstidningarna till med extra klickvänliga rubriker. Att skala bort mycket av marknadsbruset med hjälp av teknisk analys är något jag ofta använder mig av. Framförallt under rapportperioder då det kan bli kraftiga rörelser i aktier. Låt Mr Market tolka rapporten. En ”bra” rapport kan tas emot med nedgång och en ”dålig” rapport kan tas emot med uppgång. Som med all analys gäller det att vara adaptiv. 

Varje candlestick i graferna motsvarar en veckas handel och tanken är därför att ge en överblick av det längre tidsperspektivet. Det är dock även intressant att som lite mer aktiv placerare ha koll på långsiktigt viktiga nivåer.

Aktierna som analyseras är i ordningsföljd: SAAB, Husqvarna, Arjo, SKF, ABB, Handelsbanken, Lundin Mining, SEB, SSAB, Swedbank, AAK, Alfa Laval, AstraZeneca, Betsson, Boliden, Evolution Gaming, JM, Net Entertainment, Nordea, Peab, Trelleborg, Essity, Kambi, Kindred och Swedish Match.

22 oktober

Saab

Saab har haft en riktigt stark vecka efter att rapporten kom in i tisdags Nu handlas aktien vid kanaltak och motstånd runt 300. MA40 möter även upp där. Bryter aktien är nästa motstånd vid 315. Om motståndet försvaras av säljare finns stöd vid 280, 268 och 258. Återstår att se om RSI kan trenda vidare och bekräfta positivt momentum. Tidigare test av kanaltak har avtagit snabbt vilket gjort att RSI vikt ner och hållit sig under 60 %. Det i sig är ett tecken på att positivt momentum inte riktigt tar fart.

Husqvarna
Ömsom vin ömsom vatten vad gäller kursrörelsen denna rapportvecka. Återtest av stödet vid 72 och återtest av motståndet vid 77 och handlat nu mitt emellan dessa nivåer. Skulle 72 fallera är det viktigt att köpare försvarar ett eventuellt återtest av den långa trendlinjen från botten 2011. Handlar köpare upp kursen ur konsolideringen är nästa motstånd vid 83. Tendens till positiv divergence i RSI.  

 


Arjo
Aktien lyckades inte följa upp den starka rapportrörelsen och stänga ovan motståndet vid 41. Köpare försvarade dock återtestet av den negativa trendlinjen. Viker aktien ner igen är det viktigt att köpare försätter att försvara stödet runt 39. Fallerar detta är nästa viktiga nivå vid 37 där även MA40 och positiv trendlinje möter upp. 


 
23 oktober


SKF
Intressant vecka i SKF. Aktien handlades upp till motståndet vid 181 för att falla tillbaka och återtesta den negativa trendlinjen från toppen 2015. Testet höll och nu handlas aktien mitt emellan dessa nivåer. 170 blir fortsatt viktig nivå att försvara. Fallerar denna är nästa intressanta nivå vid 152. Utifrån ett bull-perspektiv vill jag se en stängning över 181 för att sedan återtesta topparna upp till 200.

  
 
ABB
En trevlig rapportvecka för aktien som har tagit sig förbi topparna vid 198 och vidare upp till motståndet vi den negativa trendlinjen från toppen i början av 2018. 198 agerar nu stöd och därunder är det en bit ner till nästa stöd vid 176. Det finns en mindre stöd runt 190. 


 
SHB
Aktien bröt ut den mindre negativa kanalen för två veckor sedan och gjorde ett ryck bort från utbrottet i och med veckans rapport. Aktien handlas nu i ett motståndsområde från 96-100. Här möter MA 40 upp. Kan aktien stänga ovan 100 är nästa motstånd vid kanataket i den större negativa kanalen. Ramlar aktien ner under 96 så finns närmaste stöd vid 94-92. Därefter 88-87. 


 
Lundin Mining
Aktien har brutit upp genom den långa negativa trendlinjen från toppen slutet av 2017 och testar motstånd vid 51,50. Ovan 51,50 finns motstånd vid 53-54.70. Om säljare tar vid nu är det viktigt för köpare att försvara långa negativa trendlinjen samt 49. Därefter finns stöd vid medelvärden samt 45-44. 


 
SEB
Aktien orkade inte riktigt upp till motståndet vid den negativa trendlinjen från toppen februari 2018. Strax ovan finns motstånd vid 101-103. På nedsidan behöver köpare i förstahand försvara 95 och därefter 93. 


 
SSAB
Aktien har fortsatt att göra högre bottnar efter att den föll igenom den positiva trendlinjen  från botten 2016. Ett test har gjorts att ta sig tillbaka över trendlinjen men det blev kortvarigt och aktien föll tillbaka. Nu kan det vara dags för ett nytt test. Motstånd vid 27 där även MA40 och negativ trendlinje från toppen 2018 möter upp. Nästa motstånd vid 29,5. På nedsidan finns stöd vid 22,5 samt 20,5.


 
Swedbank
Aktien har konsoliderat några veckor efter uppgången från 120. Gjorde ett försök att bryta upp ur konsolidering vid 143 men blev ingen follow through och aktien kom ner igen. Tilltar svagheten finns stöd vid kanaltak och positiv trendlinje samt 132. 


 
 24 oktober


AAK
Det blev ett bryskt mottagande av rapporten och aktien föll brant. Hela vägen ner till stödområdet vid 167-161. Här möter även MA 40. Viktigt att köpare försvara området och börjar bygga en bas. Närmast stöd är vid 155 och framförallt 142.


 
Alfa Laval
En stark rörelse på rapporten tog aktien upp till kanaltaket. Motståndet fortsatt intakt. Vid brott av denna nivå finns nästa motstånd vid 235. Viker aktien ner finns stöd vid 207, 197 och 184.

 
 
AstraZeneca
Aktien har trendat fint sedan sommaren 2017. En rapport som uppskattades av marknaden fick aktien att bryta ur den positiva kanalen och passera motståndet vid 900, ett område som köpare behöver försvara. Fallerar stödet finns nästa intressanta stöd runt 835. Det blir intressant att se hur RSI kommer att utvecklas framför då det finns tendens till negativ divergence. 

!* *!
 
Betsson
Under veckan har köpare bearbetat motståndet vid den negativa trendlinjen från maj 2019. Strax ovan trendlinjen finns ett motståndsområde vid 52-55. Positiv divergence i RSI vilket ger visst stöd till positivt momentum. Skulle köpsuget ebba ut är det viktigt att stödet vid 45 håller. 


 
Boliden
Rapporten fick aktien att ta sig förbi motståndet vid 253 och börja täcka gapet från 267. Gap close sammanfaller väl med den negativa trendlinjen som agerar motstånd. I första hand agerar 253 och 243 stöd.


 
Evolution Gaming
En stark rapport från EVO fick kursen att stiga kraftigt. Momentum höll sig veckan ut och aktien passerade och stängde över toppen vid 230. Intressant att se om köpare kan behålla momentum kommande vecka. Viker aktien ner agerar 230 stöd och därefter är det en bit ner till nästa intressanta nivå vid 203 och den positiva trendlinjen från början av 2019. Den negativa trenden i RSI ser ut att vara bruten vilket ger stöd åt positivt momentum. Kommande vecka får bekräfta om så är fallet. 


 
JM
Aktien var nere och testade stödet vid 240 men kom tillbaka och lyckades med nöd och näppe stänga över den positiva trendlinjen från utbrottet tidigare i år. 240-230 fortsatt viktigt stöd. Negativ divergence i RSI vilket indikerar att uppgången börjar tappa kraft. Motstånd vid 250.  


 
Net Entertainment
Aktien har gjort ett antal försök de senaste veckorna och ta sig upp ur kanalen och över MA40 för att  bryta negativt momentum. Rapporten kunde varit en trigger för detta men det blev tvärt om och marknaden vräkte ut aktier.  Motståndsområdet vid 31-35 är fortsatt intakt. Viktigt att köpare försvarar 25-22,5 och att aktien inte gör en ny lägre botten. 


 
Nordea
Aktien har konsoliderat i några veckor efter att den tog sig tillbaka in i kanalen. Förra veckan återtestades utbrottet av den negativa trenden från slutet av 2018 samt stödet vid 66.Fortsatt viktiga nivåer att försvara. Köpare kom tillbaka och handlade upp aktien till motståndet vid 72 där även MA40 möter upp. Tar aktien ny fart är nästa motstånd runt 78. 


 
Peab
Motståndet vid 90 är svårforcerat och fortsatt intakt. En svag vecka tog aktien ner till MA40. Fortsätter aktien ner är den positiva trendlinjen från botten sommaren 2018 viktig att försvara. Skulle den fallera är nästa stöd vid 76-74.


 
Trelleborg
Marknaden gillade rapport och handlade upp aktien till motståndet vid 158-160. Nästa motstånd vid 168. Viker aktien ner finns ett mindre stöd vid 150 där MA40 befinner sig. Fallerar dessa finns nästa viktiga stöd vid 128. 


 
25 oktober


Essity
Aktien föll ur den positiva kanalen för några veckor sedan och har därefter konsoliderat mellan 288 och 278. Rapporten fick dock fart på aktien och aktien bröt upp ur konsolideringen hela vägen tupp till motståndet vid 304. Här möter även kanalbotten upp vilket också agerar motstånd. Fortsatt negativt momentum i RSI. Ebbar köpintresset ut så finns stöd vid 288 och framförallt 278. 


Kambi
Aktien handlas mellan det intressanta stödet vid 138 och motståndet vid den negativa trendlinjen från topp i oktober 2018 och 170. RSI fortsätter att trenda ner och göra lägre toppar. Skulle 138 fallera är nästa intressanta stöd vid 120. Fallerar denna gör aktien en lägre botten och den potentiella basen är bruten. 


 
Kindred
I bilden är det veckografen som visar men det är värt att poängtera att det finns ett gap i dagsgrafen från 71-82. Kan köpare hitta ytterligare styrka efter föregående veckas kraftiga uppgång finns möjlighet att gapet stängs. I vägen står dock den negativa trendlinjen från sommaren 2018 samt motståndet vid 71. Vid rekyl finns stöd vid 60 samt den mindre positiva trendlinje från botten i augusti 2019. Förra veckan bröts den negativa trenden i RSI.


 
Swedish Match
En fin vecka i aktien, passerade negativ trendlinje och ett part motstånd. Motstånd vid 466 fortsatt intakt efter test. Momentumbrott i RSI. Vid rekyl finns stöd vid 440 och framförallt negativ trendlinje.  


 
Oavsett om du är en aktiv eller mer långsiktig är det intressant att ha koll på långsiktigt viktiga nivåer ur ett tekniskt perspektiv. Det är trots allt marknaden, och inte du, som bestämmer i vilken riktning en aktie rör sig. 


Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets. 

Innehållet i denna artikel är endast allmän information och skall inte ses som investering- eller handelsrådgivning. 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.