Tradingspecialisten CMC Markets ökade resultatet med 20 % under förra året. Rörelseresultatet ökade till 169, miljoner pund (143,6) och det underliggande resultatet före skatt till 62,4 miljoner (51,9). Vinsten per aktie var 18 pence (14,6), en ökning med 23 procent. Utdelningen höjs med 56 procent till 8,9 pence (5,7). Antalet kunder ökade med 14 procent till 57.329 stycken (50.303). Intäkten per kund ökade med 4 procent till 2.828 pund. Investeringarna i marknadsföring ökade med 11 procent samtidigt vilket är i linje med prognosen om en ökning om 10-12 procent de kommande tre åren. CMC Markets noterades på Londonbörsen i februari och kommer att tas in i FTSE 250 den 20 juni. Peter Cruddas, VD och majoritetsägare, skriver att han är övertygad om att företaget kommer att redovisa en fortsatt stark tillväxt.