Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 69 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Cash kan göra dig till kung

Cash kan göra dig till kung

“We prefer the risk of lost opportunity to that of lost capital”- Seth Klarman Citatet är hämtat ur Baupost Groups årsrapport 2004 och ger en enkel förklaring till vad det egentligen innebär när man väljer att ha en större eller mindre andel av sin portfölj i cash. För mig i mina egna investeringar skapar en viss mängd cash på depån ett lugn då det ger mig utrymme att investera i exempelvis bolag där jag anser att det blivit en överreaktion på nedsidan. Det kan vara bolag som jag äger på lång sikt eller bolag där jag ser placeringen som mer kortsiktig. Det viktiga för mig är att jag har utrymme att agera om jag anser att det uppstår intressanta lägen. Vikten av att vara bekväm med sin strategi har jag skrivit om tidigare och den artikeln hittar du här

Varje år uppstår det intressanta köplägen

I bilden nedan visas den årliga avkastningen (svart stapel) och den största årliga nedgången (röd prick) i amerikanska indexet S&P500 sedan 1971. Det som är intressant är att under i princip alla år som slutat med positiv avkastning så sker en större nedgång någon gång under året. Om vi generaliserar bland bolagen där ute så innebär detta att varje år kommer jag få möjligheten att köpa mina favoritbolag lite billigare trots att börsen i slutet av året är på plus. Har jag inget kapital på sidlinjen så kan jag inte utnyttja den möjligheten. Det ska dock poängteras att när du har cash i din depå så innebär det en alternativkostnad för dig om marknaden stiger eftersom du har mindre allokering i något som ökar i värde. Inflationen gör även sitt för att urholka ditt kapital. Du måste därför våga agera när det väl uppstår ett intressant läge. Det är inte sällan det sker när rubrikerna är som mörkast och det sista du vill göra är att kasta pengar på en börs som bara går ner. Om vi bortser från stora krascher, där marknaden drar med sig allt ner, så kan det kan vara mentalt svårt som investerare att komma in i ett bra bolag. De har ofta positivt momentum och människan vill gärna köpa ”billigt” och inte betala mer idag än vad vi fick betala igår för samma bolag.

Vad säger Buffett om cash?

Warren Buffett ser cash som en köpoption utan löptid, som kan köpas på alla tillgångar och som inte har något lösenpris. Cash ger honom friheten att agera när han känner att läget är det rätta. I slutet av september 2016 hade Berkshire Hathaway ca 84 miljarder USD i cash. En ökning med ca 18 % från 2015 och den högsta (?) nivån någonsin i bolaget.

En strategisk approach till cash som placering

Arbetar du med en större procentuell andel cash blir timing en viktig aspekt och ett kvantitativt angreppssätt att föredra då känsloaspekten annars kan ställa till det. Du blir mer känslig om du exempelvis pendlar mellan 100 % cash eller 100 % investerad i jämförelse med att du har 10 % cash som du använder för att ”småköpa” med när det blir en större sättning i marknaden. I bilden nedan ser du hur en enkel timing-modell avkastat i relation till buy and hold. Kontroll av marknaden i relation till medelvärdet görs en gång i månaden. Marknaden som används är den amerikanska aktiemarknaden och strategin bygger på: - När marknaden handlas över 12 månaders glidande medelvärde så är du investerad till 100%. - När marknaden handlas under 12 månaders glidande medelvärde har du 100 % cash. För att få en extra push i den långsiktiga avkastningen kan cash bytas ut mot korta räntepapper. Nyckel till överavkastningen är att nedgångarna i timing-strategin inte är lika dramatiska som för buy and hold. I grafen har jag markerat de tillfällen där 100 % cash verkligen gör nytta. Effekten blir att strategin inte kraschar när marknaden gör det. Sämsta år för timing är -5,68 % och för buy and hold -37,04 %. En timing-strategi är alltid släpande vilket innebär att den kommer att underprestera buy and hold under långa perioder, framförallt i jämförelse med de kraftiga uppgångar som brukar uppstå efter en bear market. Om vi startar analysperioden 2009 istället så ser vi problemet med timing och styrkan med buy and hold, eller snarare styrkan med att våga köpa när allt är nattsvart och ingen annan vågar göra det.

Ska jag börja använda cash som en ”option” eller ett timing-verktyg?

Svaret på den frågan beror på hur mycket tid och intresse har du. En person som inte har tid eller intresse att bevaka sina placeringar kontinuerligt gör sig själv en björntjänst om man tror att det lönar sig att tajma och allokera fram och tillbaka mellan cash och placeringar. För den som har intresset och tar sig tiden så tror jag att det kan göra skillnad på lång sikt att ha kapital på sidlinjen som kan investeras när det uppstår överreaktioner på marknaden eller för att dra ner risken i en negativ trend. Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets. Artikeln skall endast ses som allmän information.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.