Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Updates

Björnfällan: Alcur Fonder avslöjar nytt innehav i senaste avsnittet

Björnfällan: Alcur Fonder avslöjar nytt innehav i senaste avsnittet

Enligt fondens hemsida har Alcur Select stigit 27,1 procent hittills i år, varav uppgången i april står för 5,5 procentenheter.

Fonden har funnits i ett år och generellt har förvaltningsteamet har bland annat jobbat mycket med storlekarna på positionerna, i de aktier där man har en stark övertygelse, conviction. Fonden har många innehav, 70-80 stycken inklusive korta positioner.

— Är det något jag försöker att undvika är att klippa vinnare och köpa mer i förlorare, säger Wilhelm.

— Jag är lite opportunistisk i att jag investerar i alla branscher jag förstår. Nummer ett är att vi tittar mycket på nedsiderisken i case och vad är bra riskjusterad avkastning. gäller att kunna kategorisera olika aktier i olika klasser, är det låg nedsida kan det ändå finnas en bra riskjusterad avkastning.

Gruvberg berättade om Clas Ohlson som en favoritaktie som de historiskt har tjänat pengar på, men där synen har ändats. Nu har de istället bolaget på bevakning för att ta in på kortsidan, när tillfälle ges.

Lyssna på Björnfällans intervju med Wilhelm Gruvberg som förvaltar fonden Alcur Select - Avsnitt 73 - "Mjukvaror äter världen" 

Blankade Starbreeze

Alcur Select var också med och blankade Starbreeze med ganska stor framgång men där lånekostnaden var väldigt hög. Det handlade om en liten position men som gick väldigt starkt.

Ett befintligt innehav som han vill lyfta fram är Proact som är fondens största innehav

— Det kommer att ta tid men successivt kommer marknaden att förstå att det är en compounding business och som har en väldigt hög avkastning på det man investerar i. Det är en förvärvsmaskin som kommer att accelerera. Ett oerhört commitment från två huvudägare, styrelse och ledning att accelerera förvärvsmaskinen. Om 2-3 år kommer man att jämföra dem med en kategori förvärvsbolag som har multiplar på 15-20 gånger ebita. Idag ligger Proact under tio på 2019 estimat. Det är både vinstmultiplar och multipelexpansion som man vill åt tidigt, säger Gruvberg och tillägger.

—  Poact har också stora synergier i sina förvärv och är inte så konjunkturkänsligt.

Rimligt med en andhämtning på kort sikt

Lindab som är ett annat innehav som  har gått väldigt starkt. 

— Jag tror att det som kommer att fortsätta på uppsidan är vad man för på kostnadssidan, marginalerna kommer att fortsätta att stiga. Det finns en sannolikhet att man justerar upp de långsiktiga prognoserna lite för lite, även om det är rimligt med en andhämtning på kort sikt.

Kortning gav fullträff

Under det sista kvartalet stod fonden emot nedgången bra.

— Vi hade ett väldigt högt netto mot börsen i fjärde kvartalet i fjol, men det som gynnade oss i december som gjorde att vi i princip inte tappade något var att vi hade ett väldigt bra alfa på vår kortbok, en fullträff i XXL, och en rad mindre shorts som föll väldigt bra ut.

Gynnas av e-handeln

Vi kan också berätta om ett innehav i fonden som inte kommunicerats tidigare i media.

— Det sista halvåret har vi byggt upp en position i Pricer. De har en brokig historia och har gjort många nyemissioner, men det få känner till är att de under många ¨r har tjänat pengar och sitter på en nettokassa på 200 miljoner kronor och har en bra lönsamhet och en helt annan risknivå. Kundbasen har blivit mycket mer diversifierad än för bara 4-5 år sedan. Det har också en unik teknik som är snabbare, mer energisnåla än sina konkurrenter, säger han och fortsätter.

— Man introducerar nu nya tjänster och inom ett år har de börjat visa mjukvaruintäkter som har andra typer av intäkter med högre marginal.

— Pricer gynnas av e-handeln eftesom alla de aktörer som satsar på e-handel, exempelvis Amazon som har köpt Whole Foods som är en kund till Pricer och har fortsatt att köpa av Pricer efteråt. Man måste kunna möta kunderna med rätt pris, realtidsprissättning i butik och på nätet. ganska kostsamt att göra det på traditionellt sätt.

Om Alcur Select: 

Alcur Select är en aggressiv hedgefond med ett medvetet högre netto än andra hedgefonder med ett netto mot börsen på 50-100 procent över cykeln. I korta perioder kan det vara noll men även upp till 110. Men det kan även ses som en defensiv small cap-fond då en viss del av kapitalet ska vara investerade small caps i Norden, men lägre exponering än en traditionell small cap-fond. Alcur Select har funnits ett år. Teamet består av fyra förvaltare där Wilhelm Gruvberg alltså är huvudförvaltare.

Fonden har inte som mål att bli en stor fond. Enligt Gruvberg så kommer fonden att stängas om om den blir större än 1- 1,5 miljard så att det inte påverkar avkastningen negativt. För närvarande anges värdet på fonden till 250 miljoner kronor.

KÄLLA: FINWIRE/TRADECMC.COM


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.