Największy polski bank zdecydował się na zgłoszenie do Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienia o planowanym zwolnieniu grupowym 950 pracowników. Swoją decyzję uzasadniają potrzebami dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb rynkowych. Z punktu widzenia inwestora taka decyzja powinna być pozytywnie odebrana, ponieważ w długim terminie poprawia efektywność finansową.

Inny wielki polski podmiot finansowy - PZU notuje bardzo dobre sesje. Po przebiciu poziomu 30,50 zł nastąpiło odwrócenie trendu na wzrostowy. Istnieje duża szansa na korektę na przełomie roku, natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy trend wzrostowy powinien  być kontynuowany. Cele dla wzrostów na ten moment to 36 zł oraz później 40 zł za akcję.

Warte odnotowania są niskie obroty przy ciągle rosnących indeksach. Świadczyć to może o niechęci inwestorów do sprzedaży posiadanych akcji pomimo dobrych poziomów. Z perspektywy wolumenu ważne będzie jaki obrót będzie podczas sesji spadkowych. Jeżeli nastąpi jego zwiększenie to byłby to negatywny sygnał mówiący o strachu inwestorów.

Na rynku walutowym polski złoty bez zmian radzi sobie całkiem dobrze  pomimo zawirowań politycznych. Względem dolara amerykańskiego widać pokazującą się siłę PLN pod poziomem 4,26 co podtrzymuje scenariusz mówiący o umocnieniu się polskiego złotego.

Na wykresie EURPLN wciąż kurs znajduje się powyżej wsparcia, po przebiciu którego powinny rozwinąć się znaczne spadki. Ostatnie osłabienie się funta ściąga również parę GBPPLN w kierunku 5,14.