Dobra passa akcji notowanych na GPW trwa, najsilniejsze wzrosty notują sektory górniczy i chemiczny, które tylko dziś zyskują już ponad 3%. Najważniejsze spółki to Synthos, Grupa Azoty, KGHM oraz JSW.

Synthos po pokonaniu bariery na 5 zł otworzył sobie drogę na historyczne maksima zlokalizowane ponad 6,80 zł za akcje. Od połowy 2016 roku na wykresie można zauważyć trend wzrostowy, który został wczoraj potwierdzony wybiciem nowego szczytu. Aktualnie dno na 4,36 stanowi kluczowe wsparcie z punktu widzenia tego trendu.

Grupa Azoty, która była wielokrotnie wspominana rozwija swoje odwrócenie trendu spadkowego i rośnie dziś już o ponad 5%. Aktualne kluczowe wsparcie dla tego trendu znajduje się poniżej dna na 60,88 zł, natomiast najbliższe cele dla wzrostów to strefa 76-78 zł. Po pokonaniu tej bariery można oczekiwać wzrostów już do 88 zł i dalej.

Notowania KGHM nie zauważyły nawet bariery na 100 zł. Inwestorzy chętnie kupują akcje na fali rosnących cen miedzi przy wciąż wysokim kursie dolara do polskiego złotego. Aktualne wsparcie dla trendu wzrostowego znajduje się poniżej dna na 87,50 zł. Najbliższe opory znajdują się na 107,80, gdzie leży nie zamknięta jeszcze luka cenowa oraz silna strefa podaży spotęgowana linią trendu. Następnie 115 zł oraz 130.

W kontekście KGHM dobrze spojrzeć na rynek złota, gdzie aktualnie rynek atakuje niezwykle ważny poziom oporu na 1190 zł. Jest to dolne ograniczenie strefy podaży rozciągającej się właśnie od 1190 do 1198 dolarów za uncję. W przypadku przebicia tej stefy można oczekiwać powrotu trendu wzrostowego na złocie. W przypadku reakcji podażowej najbliższe wsparcie zlokalizowane jest na poziomie 1171 i niżej na 1162.  

JSW jest największą zagadką, ponieważ pomimo ostatnich wzrostów wciąż znajduje się w korekcie silnego trendu jaki miał miejsce w drugiej połowie 2016 roku.Opory na poziomie 73 zł mogą stanowić wystarczającą barierę dla wzrostów. Wybicie dopiero ponad 79,40 będzie sugerowało powrót trendu wzrostowego.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Większość analityków spodziewała się utrzymania niezmienionego poziomu kosztu pozyskania pieniądza oraz zapowiedzi kontynuowania dotychczasowej polityki pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu RPP będzie ogłoszony o godz. 16.

Dużo ważniejsze wydarzenie polityczne będzie miało miejsce w USA o godz 17:00 naszego czasu. Pierwszej konferencji prasowej udzieli Donald Trump, który obejmie stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych dnia 20 stycznia. Bardzo wrażliwe na to wystąpienie będą notowania walut, w tym także polskiego złotego.

Aktualnie sytuacja na PLN jest bardzo stabilna, inwestorzy zdają się czekać na słowa Donalda Trumpa, decyzję RPP oraz rating Polski podawany w piątek. Rewizja do 2,8% z 3% PKB dla Polski ogłoszona przez Agencję S&P w dniu wczorajszym nie przełożyła się w znaczący sposób na notowania polskiego złotego. Póki USDPLN znajduje się poniżej 4,16, a EURPLN poniżej 4,40 można oczekiwać dalszych ruchów spadkowych.