Italy bank

Wprawdzie w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy osiągnięcie nowych historycznych maksimów dla globalnych indeksów, między innymi dla DAX i S&P500, to wydaje się, że wycena indeksów jest trochę naciągana, co może być problemem ze względu na oznaki ustabilizowania prognoz rozwoju gospodarczego na świecie.

 

Wzrastająca produkcja i obawy o zmniejszenie popytu w Azji spowodowały gwałtowne spadki ceny ropy naftowej w ostatnich tygodniach, pomimo niedawnej decyzji OPEC o wydłużeniu porozumienia o zmniejszeniu produkcji do marca przyszłego roku.

 

Amerykańscy producenci regularnie zwiększają liczbę stanowisk wiertniczych, w zeszłym tygodniu odnotowano wzrost 23 tydzień z rzędu. Obecnie jest ich 758, natomiast w zeszłym roku było ich 428. Dodatkowo wyłączenie Nigerii oraz Libii z porozumienia OPEC spowodowało zwiększenie produkcji przez te dwa kraje.

 

Na początku 2017 roku panował optymizm, że porozumienie OPEC spowoduje stopniowy wzrost cen ropy naftowej. Obecnie kraje OPEC muszą zderzyć się z rzeczywistością, w której cena ropy jest 20% niżej od prognozowanego przez nich poziomu.

 

Obawy o spadające tempo wzrostu inflacji powodują nerwowość inwestorów. Niepokój ten pojawia się w czasie, gdy banki centralne zaczynają podnosić stopy procentowe. Oficjele FEDu dalej mówią o trzeciej podwyżce stóp procentowych jeszcze w tym roku. W Wielkiej Brytanii na ostatnim spotkaniu BOE, trzech na ośmiu członków głosowało za podniesieniem stóp procentowych, a dodatkowo ostatnio Andrew Haldane przyznał, że i on jest bliski zmiany swojego stanowiska, co dodaje dodatkowej niepewności względem tego, jaka przebiegać będzie kolejne spotkanie BOE.

 

Ostatnio obserwujemy również zwiększenie optymizmu względem gospodarki strefy euro. Ma to związek z odbudową aktywności ekonomicznej Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Dodatkowymi czynnikami wzmacniającymi sentyment są zmniejszenie politycznego ryzyka oraz spadające bezrobocie.

 

Panujący optymizm będzie skonfrontowany w tym tygodniu z ogłoszeniem przez Włoch pomocy finansowej dla upadających banków.

 

Od 1 stycznia 2016 roku nowe zasady Unii Europejskiej mówią, że przed wydaniem jakichkolwiek publicznych pieniędzy na pomoc finansową dla banków, część kosztów (do 8% zobowiązań) powinna być pokryta przez akcjonariuszy i obligatariuszy. Jak to zwykle bywa, nadchodzące wybory zmieniają podejście rządu.

 

We Włoszech zdecydowano o pomocy finansowej dla dwóch podmiotów Veneto. Intesa Sanpaolo wykupił dobre aktywa upadających banków za 1 euro, natomiast złe aktywa o wartości 17 miliardów euro pozostały w kieszeni rządu. Dodatkowo rząd zobowiązał się i ogłosił gwarancje w przypadku strat na sumę 12 miliardów euro. Wszystko to przy zabezpieczonej sytuacji obligatariuszy i depozytariuszy.

 

Tyle zostało z jednolitego systemu w Unii Europejskiej. Wygląda na to, że inne zasady obowiązują hiszpańskie banki i ostatnią pomoc dla banku Popular, a inne zasady obowiązują włoskie banki.

 

Pozostaje mieć nadzieję, że włoski rząd ma dużo pieniędzy na takie ruchy, ponieważ tego typu decyzje mogą powodować dalsze problemy z niespłacanymi kredytami, których sumę we włoskim systemie bankowym szacuje się na 300 miliardów euro.

 

EURUSD - kurs waha się pomiędzy 1,1100 i 1,1300. Jeżeli spadnie poniżej 1,1100, możliwe są dalsze ruchy w dół w stronę 1,1020, a następnie 1,0900. Poziom oporu znajduje się na 1,1300.

GBPUSD - funt utrzymał się powyżej poziomu 1,2580 i 200-dniowej SMA na 1,2550. Daje to szanse na wzrost w stronę 1,2820. 100-dniowa SMA na 1,2630 powinna funkcjonować jako poziom wsparcia przed spadkami. Spadek poniżej 200-dniowej SMA może otworzyć drogę do dalszych ruchów w dół w stronę 1,2380.

EURGBP - poziom oporu znajdujący się na maksimach z tego miesiąca na 0,8865/70 jest główną przeszkodą przez wzrostami w stronę 0,8920. Dopóki euro pozostaje poniżej tego poziomu możliwe są spadki w stronę 0,8720.

USDJPY - niezdolność do przebicia się przez poziom oporu na 111,80 zwiększa szanse na spadek w stronę poziomu 100,60 i 100-dniowej SMA. Przebicie przez poziom oporu otwiera drogę do dalszych wzrostów w stronę 112,40 oraz 113,00.

FTSE100 – spodziewany wzrost na otwarcie o 13 punktów do 7 437

DAX - spodziewany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 12 738

CAC40 - spodziewany wzrost na otwarcie o 2 punktów do 5 268