Polityka gospodarcza Donalda Trumpa dalej pozostaje głównym pytaniem światowych rynków. Inwestorzy starają się znaleźć złoty środek przy wycenie możliwych ruchów stymulujących gospodarkę. Jest to bardzo trudne, ze względu na niepewność wokół możliwych ruchów nowej administracji powołanej przez Trumpa.

Moment wzrostu na rynkach akcji przeszedł w ostatnich dniach w stagnację. Powodem tego jest możliwie negatywny wpływ wzrostu cen obligacji, a także oznaki korekt w cenach towarów. Mimo tego, rynki akcji trzymają swoje poziomy. ASX 200 prawdopodobnie otworzy dzień wyżej tego ranka, ze względu na australijski sektor bankowy, który odnotował dobre wyniki w piątek.

Podczas gdy rynki akcji czekają, problemem tygodnia dla rynków amerykańskich będzie to, czy wyprzedaż obligacji będzie kontynuowana, po kolejnym wzroście rentowności w piątek. Wzrost działań rządu USA w zakresie polityki fiskalnej zwiększyłby presję na inflację, co oznaczałoby, że działania FED musiałyby być zdecydowane, by nie stracić kontroli nad wartością pieniądza. Jednocześnie kombinacja wzrostu rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych i spadek cen towarów nakłada presję na dolara australijskiego.

Przejęcie przez Boral grupy amerykańskich produktów budowlanych i konstrukcyjnych zostało starannie zaplanowane, aby czerpać z prognozowanych wzrostów w wydatkach infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych.

Myer będzie kolejną spółką w centrum uwagi. Piątkowe raporty sprzedaży pokazały, że ostatnia zmiana strategii przez Myer’a jest nie tylko dobrze przemyślana i wymyślona, ale także efektywnie wprowadzona. Inwestorzy byli zbyt pesymistycznie nastawieni wobec tej strategii, ale piątkowe wzrosty pokazały niesłuszność takiego zachowania.