Lokalny rynek kontynuował trend w tym tygodniu i po raz kolejny sprawował się lepiej niż rynek międzynarodowy.

Dopiero okaże się czy te lepsze radzenie sobie jest tymczasowym fenomenem związanym z wygasaniem opcji w tym tygodniu czy wskazuje to na trwałe zainteresowanie kupowaniem na rynku australijskim, co może spowodować istotny wzrost indeksu ASX 200 w przyszłym tygodniu.

Dobrze radzą sobie akcje spółek nieruchomości i usług komunalnych, jest to powtarzający się trend w tym tygodniu. Należy zwrócić uwagę, że sektor energetyczny także podążył tym trendem. Stało się tak w wyniku ogłoszenia przez Irak, obniżenia produkcji ropy naftowej. Daje to komfort krajom OPEC i dodatkowo tworzy dobre podłoże dla wyższych cen ropy naftowej niż te które oglądaliśmy jeszcze kilka tygodni temu.

W Stanach Zjednoczonych podano najnowsze dane za listopad dotyczące dochodów i wydatków prywatnych osób. Wynik okazał się gorszy od spodziewanego. Jest to przedsmak jednego z ryzyk, które mogą się zrealizować w przyszłym roku. Ostatnie wzrosty na rynku amerykańskim bazowały na zwiększeniu aktywności gospodarczej i podniesieniu stóp procentowych. Dane z listopada pokazują, że wzrost w dochodach i wydatkach jest na średnim poziomie, nie tak dużym jakby mógł wskazywać ogólny trend na rynku. Więcej danych tego pokroju może skłonić FED to dalszego bardzo spokojnego tempa zacieśniania swojej polityki pieniężnej. To wszystko może spowodować noworoczną korektę na dolarze.