Wtorek, 18 kwietnia - Theresa May ogłasza plan przeprowadzenia przedterminowych wyborów

Theresa May ogłasza na Downing Street zaskakujący plan przeprowadzenia przedterminowych wyborów mówiąc: “Wielka Brytania się jednoczy, natomiast Westminster nie”.

Środa, 19 kwietnia - Izba Gmin przegłosowuje przeprowadzenie przedterminowych wyborów

Chęć przeprowadzenia przedterminowych wyborów zostaje przegłosowana w Izbie Gmin. 522 głosów za przeprowadzeniem, 13 przeciw przeprowadzeniu przedterminowych wyborów. Były Kanclerz Skarbu George Osborne ogłasza rezygnację z funkcji posła.

Sobota, 29 kwietnia - Kraje członkowskie UE spotykają się by omówić Brexit

27 z 28 członków UE spotyka się podczas szczytu, by omówić kwestie negocjacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Wielka Brytania jako 28 kraj członkowski nie uczestniczy w rozmowach.

Wtorek, 2 maja - ostatni dzień pracy parlamentu przed jego rozwiązaniem

Jest to ostatni dzień pracy Izby Gmin i Izby Lordów przed wyborami. Po tym dniu posłowie przestają być posłami i tracą swoje przywileje oraz pensje aż do dnia wyborów. Jednakże premier pozostaje na stanowisku i kieruje państwem.

Środa, 3 maja - Parlament oficjalnie rozwiązany minutę po północy

Parlament zostaje oficjalnie rozwiązany minutę po północy, chociaż rozwiązanie parlamentu mogło nastąpić wcześniej, jeżeli wszystkie sprawy legislacyjne zostałyby zakończone.

Czwartek, 4 maja - lokalne wybory, wybory burmistrzów i wybory uzupełniające w Manchester Gorton

Wybory uzupełniające w Manchester Gorton mogłyby być dobrym wskaźnikiem nastrojów społecznych i poparcia dla poszczególnych partii w kraju. Jednak ze względu na to, że termin tych wyborów został wyznaczony na datę po rozwiązaniu parlamentu, wybory te zostały anulowane. Jest to pierwszy przypadek anulowania wyborów uzupełniających od 1924 roku

Czwartek, 11 maja - ostateczny termin nominacji

Lokalne partie mogą zgłaszać swoich kandydatów do 11 maja do godziny 16:00. Większość informacji w kwestii tego, jacy kandydaci startują i za czym się opowiadają jest już znana, lecz wciąż mogą pojawić się pewnie niespodzianki.

Poniedziałek, 22 maja - ostateczny termin rejestracji głosujących

Rejestracja głosujących kończy się 22 maja, natomiast rejestracja osób głosujących listownie kończy się 23 maja. Zgłoszenia w sprawie głosowania przez pełnomocników będą przyjmowane do środy 31 maja. 

Czwartek, 8 czerwca - dzień wyborów

Przedterminowe wybory mają miejsce w całym kraju. Czy Theresa May wróci na Downing Street 10 i będzie kontynuować proces wyjścia Wielkiej Brytanii Z Unii Europejskiej?

Podczas okresu wyborczego można spodziewać większej zmienności na rynku, co może powodować rozszerzenie spreadów. Radzimy uważnie monitorować otwarte pozycje i używać narzędzi zarządzania ryzykiem by zachować odpowiedni poziom zabezpieczenia pozycji podczas całego tego okresu.