Bardzo dobra atmosfera na światowych rynkach utrzymuje się i powinna pozytywnie wpływać na GPW. Dzisiejsze przemówienie Mario Draghiego nie powinno dotykać kwestii istotnych dla rynków giełdowych. W centrum uwagi na GPW będzie natomiast sektor bankowy.

 

Rano wyceny kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy osiągnęły nowe szczyty i polska giełda może być pod wpływem tych pomyślnych wydarzeń. Dodatkowo japoński Nikkei zanotował znaczny wzrost i nowy szczyt obecnej hossy. Tamtejszy indeks wyraźnie przebił opory z kilkunastu ostatnich lat.

 

Dzisiaj przed WIG20 stoi wyzwanie definitywnego przebicia szczytu z ubiegłego tygodnia. Po ewentualnym wyjściu powyżej tej granicy, czyli 2535 pkt., kolejnym oporem pozostanie poziom 2566 pkt. Cały czas uczestników rynku może martwić bardzo mała aktywność inwestorów na GPW. Obroty są bardzo niskie i na razie nie widać chęci do zakupów. Najskuteczniejsi inwestorzy przeprowadzający transakcje poprzez kontrakty CFD Poland20, dostępne na platformie CMC Markets, nadal są jednak optymistami. 75% z nich utrzymuje otwarte pozycje na wzrost notowań.

 

Na GPW zaczyna wyróżniać się sektor bankowy. Pomimo iż banki prezentowały dotychczas solidne, ale przeciętne wyniki, widać coraz większe zainteresowanie ich akcjami. Może to wynikać z faktu, że inwestorzy zaczynają już dyskontować możliwą zmianę polityki monetarnej w kraju. Według takiej logiki pierwsze podwyżki stóp procentowych w Polsce mogłyby mieć miejsce już w pierwszym półroczu 2018 r. Naturalnie poprawiłoby to wyniki finansowe banków, które mogłyby skuteczniej przyciągać środki deponowane przez oszczędzających.

 

Szef Europejskiego Banku Centralnego będzie przemawiał dzisiaj o godz. 10:00. Wystąpienie Mario Draghiego ma jednak dotyczyć nadzoru EBC nad systemem bankowym. Możliwe więc, że nie pojawią żadne odniesienia do siły euro, ani do stóp procentowych w Eurolandzie. Zresztą Draghi podkreślał, że najważniejsze decyzje miały zostać podjęte już wcześniej.

 

Spośród danych makroekonomicznych z Polski dziś o 14:00 poznamy stan rezerw zagranicznych, ale zwyczajowo nie mają one wpływu na GPW. Nie pojawią się też kluczowe dane z zagranicy. Warto jedynie zwrócić uwagę na wyniki brytyjskiego indeksu z rynku nieruchomości – Halifax – który ma wzrosnąć o 0,2%. Ponadto o 11:00 opublikowana będzie sprzedaż detaliczna w Strefie euro (prognozowany wzrost miesięczny o 0,6%).