Dzisiejszy dzień będzie zdominowany przez wypowiedzi szefów banków centralnych. Jako pierwszy przemawiać będzie szef EBC Mario Draghi. Niedługo po nim poznamy raport dotyczący stabilności finansowej Wielkiej Brytanii. Następnie swoją wypowiedź przedstawi Mark Carney, który ma wyrazić obawy dotyczące dużego poziomu zadłużenia. Popołudniu usłyszymy wypowiedź Janet Yellen. Ostatnim razem inwestorzy byli zaskoczeni jastrzębią postawą Yellen, lecz wątpliwe jest by ponownie tak się stało.

 

Pomoc finansowa dla dwóch włoskich banków pokazuje, że po pierwsze sytuacja w strefie euro nie jest taka dobra, a po drugie, że włoski rząd nie ma najmniejszego problemu z zaciąganiem kolejnych długów, które będą musiały spłacać przyszłe pokolenia. Obawy o włoskie banki narastały już od dłuższego czasu i choć pomoc finansowa wzmocni pewność wśród inwestorów, to trzeba pamiętać, że są to kolejne miliardy euro długu publicznego.

 

Koszt pomocy finansowej może sięgnąć nawet 17 miliardów euro. Prognozuje się, że dług włoskiego rządu osiągnie w 2017 roku 133% PKB. Sektor bankowy może dzięki temu funkcjonować, ale stagnacja rozwoju gospodarczego, wysokie bezrobocie i wzrastający deficyt muszą ostatecznie odbić się czkawką.

 

Strefa euro jest regularnie dotykana kolejnymi kryzysami, a standardową decyzją EBC i rządów państw członkowskich jest pomaganie za wszelką cenę. Doskonałym przykładem jest Grecja, w którą pompowane są miliardy euro, a która przechodzi z kryzysu w kryzys. Indeksy akcyjne, szczególnie włoskie i hiszpańskie pozytywnie przyjęły decyzję o pomocy finansowej dla włoskich banków, ale to fundamenty, na których oparty jest włoski system bankowy dalej pozostają nienaprawione.

 

Porozumienie między Konserwatystami a Demokratyczną Partią Unionistyczną daje potrzebną Wielkiej Brytanii stabilizację. Torysi utworzą rząd mniejszościowy, a DUP będzie ich wspierała. Theresa May dalej będzie musiała wiele rzeczy negocjować, ale jej sytuacja stała się na pewno dużo lepsza.

 

Cena ropy naftowej w ostatnim czasie była pod presją ze względu na bardzo światowe zapasy czarnego złota. Najnowszy raport Baker Hughes pokazał zwiększenie ilości punktów wydobywczych. Jest to 23 tydzień z rzędu, w którym obserwujemy otwieranie kolejnych stanowisk wiertniczych. Nigeria i Libia zwiększyły swoją produkcję, a popyt w Azji się zmniejsza.

 

Ostatnio obserwowaliśmy gwałtowny spadek ropy naftowej, który przyczynił się do spadku na indeksach akcji. Inwestorzy obawiają się spadku inflacji. Zmniejszenie kosztów dla konsumentów może być pomocne dla centralnych banków w krótkim okresie, jednak ostatecznie spadające ceny mogą przyczynić się do spadku tempa rozwoju gospodarczego, co może napędzić spiralę presji zniżkowej.

 

EURUSD - kurs waha się pomiędzy 1,1100 i 1,1300. Jeżeli spadnie poniżej 1,1100, możliwe są dalsze ruchy w dół w stronę 1,1000. Wzrosty stale mają problemy z pokonaniem poziomu 1,1200.

 

GBPUSD - 100-dniowa SMA na 1,2637 jest poziomem wsparcia przed spadkami. Spadek poniżej 100-dniowej SMA może otworzyć drogę do dalszych ruchów w dół w stronę 200-dniowej SMA na 1,2548 i dalej w okolice poziomu 1,2370. Poziomy oporu znajdują się na 1,2800 i dalej na 50-dniowej SMA na 1 2858.

 

EURGBP - euro systematycznie wzrastało w ostatnich dwóch miesiącach. Poziom 0,8845 jest kluczowym poziomem oporu, wzrost powyżej niego oznacza dalsze ruchy w górę w stronę 0,8866. Spadki powinny znaleźć wsparcie na 0,8770 oraz 0,8720.

 

USDJPY - 100-dniowa SMA na 111,80 jest poziomem wsparcia dla dolara. Poziomami oporu są poziomy 112,10 i 113,00. Spadek poniżej 111,80 zwiększa szanse na spadek w stronę 200-dniowej SMA na 111,00 i dalej w stronę 110,30.

 

FTSE100 – spodziewany wzrost na otwarcie o 13 punktów do 7 456

DAX - spodziewany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 12 776

CAC40 - spodziewany wzrost na otwarcie o 2 punktów do 5 297