Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Nie tylko Fed, ale wszystkie banki centralne przed sporym wyzwaniem

Wojna na Ukrainie prawdopodobnie nie powstrzyma Rezerwy Federalnej przed podniesieniem stóp procentowych, ale jakiekolwiek nasilenie presji inflacyjnej może zmusić bank centralny do zaostrzenia polityki bardziej agresywnie, niż to już sugerowali do tej pory członkowie Fed.

W publicznych komentarzach i wywiadach w zeszłym tygodniu urzędnicy Fed poparli plany podwyżki stóp na posiedzeniu w dniach 15-16 marca. Powiedzieli, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, jak wojna wpłynie na perspektywy gospodarcze, ale uważnie śledzą rozwój sytuacji.

Problem polega na tym, że spodziewali się, że inflacja w USA, osiągająca obecnie najwyższy poziom od 40 lat , osiągnie szczyt w tym kwartale. Wydarzenia geopolityczne, które podnoszą ceny szczególnie surowców i energii mogą zmusić Fed do przyspieszenia podwyżek stóp latem, co zwiększyłoby ryzyko recesji.

W czasie wstrząsów geopolitycznych Fed generalnie unika podejmowania kroków zwiększających niepewność. Jednak przy inflacji znacznie przekraczającej cel 2% i kryzysie ukraińskim grożącym dalszym wzrostem cen, Fed może stanąć w obliczu pilnej potrzeby kontynuowania planowanych podwyżek stóp procentowych.

To nie tylko zmartwienie Fed, ale wszystkich banków centralnych. Wojna z reguły podtrzymuje wysoką inflację, a do tego konflikt z Rosją (surowce) i sankcje musi wpłynąć na wzrost ich cen co będzie podtrzymywać presję inflacyjną. A to powoduje, że inflacja będzie rosła od strony popytowej, ale od podażowej. W efekcie banki centralne nie będą miały prostych narzędzi do tłumienia inflacji, a efektem nieuniknionych podwyżek stóp będzie chłodzenie gospodarki i spadek PKB.

Globalna gospodarka wychodzi z serii szoków podażowych, w których braki towarów lub usług podnoszą ich ceny.

Podręczniki „uczą”, aby banki centralne nie reagowały na jednorazowe wzrosty cen, które wynikają z czynników przejściowych, takich jak klęski żywiołowe. Ale może to być teraz trudne lub wręcz niemożliwe dla Fed, ponieważ inflacja w USA już jest wysoka. Bankierzy niepokoją się przegrzanym rynkiem pracy, w którym płace rosną znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii, a konsumenci i przedsiębiorstwa mogą spodziewać się większych podwyżek cen w przyszłości, co będzie wyższą inflację. 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app