Jakie masz możliwości tradingu na bazie zmienności cen ropy?
Przez ostatnie 50 lat ceny ropy oraz sektor ropy i gazu napędzany był przez decyzje dużego kartelu o nazwie OPEC, który dążył do kształtowania cen na poziomie akceptowalnym przez konsumentów, przy jednoczesnym generowaniu przyzwoitych zysków dla producentów.
Ta niełatwa relacja pomiędzy niektórymi, bardzo odmiennymi krajami Afryki Zachodniej i Bliskiego Wschodu, spowodowała znaczne napięcia, a także wahania cen, ponieważ geopolityka pomiędzy największymi graczami prowadzi do walki o władzę i udział w rynku. W ostatnim czasie Stany Zjednoczone zaburzyły swoim przemysłem łupkowym równowagę oraz swego rodzaju symbiozę z Arabią Saudyjską i w mniejszym stopniu z Rosją, która nie jest członkiem OPEC.

Zmienność ceny ropy
To pogorszenie relacji między dużymi graczami spowodowało niedawno niestabilność na rynku ropy naftowej, szczególnie widoczne w postaci gwałtownych spadków cen, co choć jest dobrą wiadomością dla konsumenta, doprowadziło również do gwałtownych spadków zysków wszystkich głównych koncernów naftowych oraz firm świadczących usługi na polach naftowych, które je wspierają.
Od kryzysu finansowego w 2008 roku, sektor przechodził różne turbulencje - ceny ropy wahały się od szczytów powyżej 140 USD za baryłkę ropy Brent, do minimów przy -40 USD za baryłkę. Tak, w pewnym momencie w 2020 r. ceny ropy naftowej w USA spadły na terytorium ujemne, co wcześniej uważano za nieprawdopodobne. W obliczu perspektywy nadmiernej podaży i braku miejsca do magazynowania, niektórzy amerykańscy posiadacze kontraktów terminowych na ropę naftową byli gotowi zapłacić swoim kontrahentom za jej przejęcie. 
Kiedy ceny ropy po raz pierwszy spadły w 2008 r., zniżkując o ponad 100 USD za baryłkę między lipcem a grudniem, wielu analityków przewidywało, że globalna cena ropy osiągnęła szczytową cenę. Jednak od tamtego czasu cena czarnego złota osiągnęła nawet 115 USD za baryłkę, zanim znów doszło do gwałtownych spadków.
Taka zmienność jest bardzo atrakcyjna dla doświadczonych spekulantów krótkoterminowych, jednak jeśli chodzi o inwestorów długoterminowych, tego typu agresywne ruchy mogą utrudniać wykorzystywanie okazji, czy próby zabezpieczenia się przed znacznymi ruchami. Aby zrównoważyć tę zmienność, a także pomóc inwestorom w dywersyfikacji i zabezpieczeniu przed ryzykiem, market makerzy opracowali różne sposoby na wykorzystanie potencjału sektora, bez “umieszczania wszystkich jaj w jednym koszyku”, czyli inaczej mówiąc angażowania całych środków w jeden instrument.
Wstęp do koszyków akcji gazu i ropy 
Nowy koszyk akcji CMC Markets oferuje możliwość dywersyfikacji tradingu i handlu na 10 amerykańskich spółkach energetycznych w jednym momencie. Oznacza to większą efektywność kosztową niż w przypadku angażowania kapitału w pojedyncze akcje, a dodatkowo pozwala lepiej zabezpieczyć się na wypadek, gdyby któraś ze spółek zaczęła notować wyraźne spadki.
Koszyki akcji dają szansę na włączenie się w główne trendy w sektorze. Możesz handlować kontraktami CFD na koszyki akcji bez prowizji i przy kosztach o 50% niższych niż w przypadku handlu na pojedynczych akcjach.

Składowe koszyka gazu i ropy 
Wśró d elementów składowych koszyka wymienić należy następujące spółki (każda o wadze 10%): Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Kinder Morgan, Phillips 66, EOG Resources, Valero Energy, Schlumberger NV, Baker Hughes i Pioneer Natural Resources.
Wiele dużych firm naftowych, takich jak Exxon Mobil, Chevron i ConocoPhillips przyciąga zainteresowanie inwestorów ze względu na zdolność do wypłacania atrakcyjnych dywidend. Ponadto w ostatnich latach część z nich wypłaciło również przyzwoite kwoty swoim  udziałowcom poprzez skup akcji.
Dla przykładu firma Exxon Mobil wydała ponad 210 mld USD w ciągu 10 lat poprzedzających 2016 r., skupując własne akcje, do momentu gdy krach na rynku ropy naftowej pod koniec 2015 r. zmusił ją do oszczędzania środków pieniężnych, w celu wzmocnienia bilansu, powodując jednocześnie gwałtowny spadek ceny akcji o około 30%. Taka sytuacja może być bolesnym doświadczeniem dla akcjonariuszy, jednak w ostatnich latach średnio patrząc można powiedzieć, że akcje spółek powiązanych z ropą i gazem osiągnęły pewną stabilność, ponieważ raz rosną a raz spadają, wraz ze zmianami cen surowców energetycznych oraz zmian geopolitycznych.
Aby zabezpieczyć się przed tego typu ruchami, zdywersyfikować ryzyko i uniknąć dodatkowych opłat transakcyjnych związanych z obrotem na rynku i poza nim, w ciągu ostatnich kilku lat utworzono różnorodne instrumenty, aby pomóc obniżyć koszty transakcji, a także zabezpieczyć się przed zmiennością cen, wykorzystując szereg funduszy ETF o różnym stopniu złożoności.

Niektóre fundusze typu ETF, takie jak amerykański fundusz naftowy (USO), śledzą zmiany cen ropy naftowej w USA i przez to mają niezwykłą wrażliwość na zmiany cen w krótkim okresie. Inne fundusze ETF, takie jak SPDR S&P Exploring Oil and Gas ETF, mają znacznie szerszy pakiet udziałów, od małych amerykańskich producentów łupków, po duże koncerny naftowe, takie jak Exxon Mobil. Powoduje to, że są one znacznie mniej podatne na duże ruchy cen akcji jednej firmy. Z drugiej strony niesie to również ryzyko, że w przypadku bankructwa na dużą skalę w tym sektorze,  ETF może być podatny na jeszcze większe zmiany cen, gromadząc ponad 50 różnych firm, z których niektóre mogą nie być szczególnie płynne.

Wykorzystanie funduszy ETF lub koszyków akcji pozwala dywersyfikować ryzyko, tym samym stają się one jednym z najpotężniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem, choć należy pamiętać, że dla nieostrożnych traderów mogą być również produktami dość ryzykownymi.
Możesz zdecydować czy wolisz rozłożyć ryzyko na wiele akcji, zmniejszając ogólny wpływ każdej z nich na portfel lub możesz zainwestować w mniejszą liczbę znanych i jednocześnie większych firm, zgromadzonych w naszym koszyku ropy i gazu.