18 stycznia 2018 roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przedstawił szczegóły swoich planów ograniczeń dla Klientów Detalicznych działających na rynku Forex i CFD. Rozpoczęły się konsultacje dotyczące m.in. ograniczenia lewara, nawet do poziomu 5:1 w przypadku niektórych instrumentów. Jeżeli te zmiany wejdą w życie, będzie to koniec inwestowania, do jakiego przyzwyczaiły się setki tysięcy traderów. Obecnie w Polsce maksymalna dopuszczalna dźwignia wynosi 100:1. Wygląda to jednak inaczej w innych krajach. Sugerowana zmiana wymaganych depozytów zabezpieczających wywoła szczególny szok w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, gdzie jak na razie nie obowiązują żadne ograniczenia i klienci mogą korzystać z dźwigni nawet na poziomie 500:1. Regulacja nie obejmie jednak klientów zakwalifikowanych jako Profesjonalnych, którzy będą mogli korzystać z dźwigni nawet do 500:1. Takiej zmiany możesz dokonać już dzisiaj. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Co proponuje ESMA?

ESMA  rozważa ograniczenie dźwigni finansowej dla instrumentów typu CFD i Forex. W zależności od typu aktywów instrumentu bazowego może ona wynieść od 5:1 do 30:1. W efekcie byłoby to 30:1 dla kontraktów na EUR/USD, 20:1 dla złota i indeksu DAX, 10:1 dla indeksów, takich jak polski WIG20, a także 5:1 dla akcji. Przykładowo więc, dzisiaj dla równowartości kontraktu giełdowego na DAX (25 EUR za punkt) czyli ok. 335.000 EUR przy dźwigni 100:1 depozyt zabezpieczający wynosi około 14.000 PLN. Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez ESMA depozyt ten wyniósłby aż 70.000 PLN, podczas gdy Klient Profesjonalny w CMC Markets taką samą pozycję może otworzyć przy kapitale mniejszym niż 3.000 PLN.

Ponadto ESMA proponuje rozwiązania wyjątkowo niekorzystne dla podstawowych strategii zarządzania kapitałem. Przykładowo, znaczna strata na otwartej pozycji, nawet w sytuacji posiadania na rachunku znacznych wolnych środków, ma spowodować obowiązkowe zamknięcie takiej transakcji. Dalej, w bardzo dużym uproszczeniu – jeżeli na jednej pozycji znacznie zarabia się, a na drugiej istotnie traci, to pozycja stratna miałaby być zamykana, nawet jeżeli inwestor chce ją utrzymywać. To uniemożliwiłoby stosowanie wielu  podstawowych strategii i w efekcie znacznie obniżyłoby wyniki klientów działających portfelowo. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że naturalną jest sytuacja, gdy w danej chwili w portfelu jedne instrumenty zarabiają, a inne tracą.

Co więcej, jeżeli obecnie Klienci Detaliczni firm inwestycyjnych otrzymują upusty transakcyjne, to możliwe, że po zmianach stracą do nich prawo.

 

Czy możesz uniknąć tych zmian i cieszyć się większą dźwignią?

Tak. Już teraz możesz zabezpieczyć się przed tymi zmianami i zyskać dostęp do dźwigni nawet 500:1. Warunkiem jest zmiana klasyfikacji z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego. Można to już dzisiaj przeprowadzić w CMC Markets. Sprawdź, czy spełniasz odpowiednie kryteria, tutaj.

 

 

Co zyskasz, zmieniając swoją kategorię?

Po zmianie kategorii klienta depozyty zabezpieczające na Twoim rachunku, w zależności od instrumentu, będą niższe lub takie same, jak obecnie. Na najbardziej popularnych instrumentach mogą one teraz być znacznie niższe, np. na Germany30, EUR/USD, US30, US SPX 500 zaczynają się od 0,2%, dla złota od 0,5%, a ropy od 0,75%. Ponadto możesz uniknąć efektu wprowadzenia pozostałych propozycji planowanych dla Klientów Detalicznych. Więcej informacji jest tutaj.

 

Co zachowujesz, zmieniając swoją kategorię?

W wielu firmach inwestycyjnych zmieniając kategorię stracisz ochronę Klienta Detalicznego, ale w CMC Markets oferujemy kluczowe elementy ochrony również wtedy, gdy zmienisz kategorię na Klienta Profesjonalnego. Zachowasz upusty transakcyjne, dostęp do obecnie oferowanych instrumentów, w tym kontraktów ekspresowych, wydzielenie Twoich środków od kapitałów CMC Markets, uczestnictwo w Programie Gwarantowania Usług Finansowych czy możliwość rozpatrywana skarg i reklamacji na dotychczasowych warunkach.

 

Co wiąże się ze zmianą kategorii Klienta

CMC Markets nie będzie zobowiązane do przedstawiania Ci ostrzeżeń o ryzyku dotyczących instrumentów finansowych takich, jak dla Klientów Detalicznych. Ponadto możesz nie otrzymywać informacji o instrumentach finansowych w formie takiej, jak dla Klienta Detalicznego.

 

Czy możesz być Klientem Profesjonalnym? Musisz spełnić dwa z trzech wymogów

Jeżeli spełniasz dwa z trzech poniższych wymogów, możesz z powodzeniem zmienić swoją kategorię i przeprowadzać transakcje z wyższym lewarem:

- przeprowadziłeś liczne transakcje o znacznej wartości w ostatnich 4 kwartałach (szczegóły tutaj) ,

- pracujesz lub kiedykolwiek pracowałeś przynajmniej rok w szeroko rozumianym sektorze finansowym np. w banku, ubezpieczeniach, firmie inwestycyjnej, pośredniku finansowym, biurze maklerskim,

- wartość Twojego portfela inwestycyjnego w tym suma gotówki, lokat, obligacji, funduszy inwestycyjnych, kontraktów terminowych, CFD i innych instrumentów finansowych przekracza równowartość 0,5 mln EUR w PLN.

Powyższe informacje należy traktować orientacyjnie, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 

Furtka dla osób chcących inwestować poprzez swoją firmę

Jeżeli inwestujesz poprzez swoją firmę, posiadasz nr LEI, inwestowanie masz ujęte w rodzajach prowadzonych działalności i jest to Twoja przeważająca działalność (np. obroty z inwestowania są większe niż z innych prowadzonych przez Ciebie działalności), wtedy otwierając rachunek firmowy możesz zawnioskować o status Klienta Profesjonalnego. Już teraz zauważalne jest zainteresowanie osób fizycznych, które zawodowo lub pół-zawodowo działają na rynkach i specjalnie celem takiej działalności otwierają własne firmy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Materiał marketingowy CMC Markets. Żadna treść niniejszego materiału nie jest poradą, doradztwem inwestycyjnym lub finansowym. Kontrakty na różnice kursowe wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej i pociągają za sobą wysokie ryzyko strat w wypadku gwałtownych, niekorzystnych zmian kursów. Ewentualne straty mogą przewyższać wartość depozytu i wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych wpłat. Digital 100 i Kontrakty Ekspresowe pociągają za sobą ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Instrumenty finansowe mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, w związku tym należy upewnić się,  związane z nimi ryzyka są zrozumiałe i zasięgnąć niezależnej porady. Inwestuj tylko te środki, na których utratę możesz sobie pozwolić.