Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

KGHM i miedź w ważnym punkcie

Miedź zaczyna słabnąć? 

Lipiec był dobrym miesiącem dla inwestorów aktywnych na rynku towarowym o czym świadczą nowe, wieloletnie maksima ustanowione w jego ostatniej dekadzie przez CRB Index. Co prawda w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosła wahliwość ww. indeksu, jednak póki co każde większe cofnięcia były szybko wykorzystywane przez stronę popytową do kolejnych zakupów. W tym świetle dość słabo prezentuje się miedź, której ceny co prawda pod koniec miesiąca wyraźnie rosły, ale do poprzednich maksimów ustanowionych w pierwszej połowie maja pozostawało ok. 7 %. Pierwsze sesje sierpnia natomiast przynoszą wyraźne uaktywnienie podaży na tym rynku i zaczęliśmy się zbliżać do lipcowych minimów.  Czy zatem jesteśmy w trakcie tworzenia jakieś dłuższej korekty? A może wkrótce wróci dawna siła tego metalu i ustanowi on nowe maksima?

Wypełnione zasięgi i struktura ostrzegają przed głębszą korektą

Próbując odpowiedzieć na ww. pytania warto moim zdaniem spojrzeć na długoterminowy wykres notowań miedzi, który omawiałem już w swojej analizie z połowy kwietnia br. 

W tamtym okresie byliśmy w lokalnej konsolidacji i wiele wskazywało na to, że po jej zakończeniu trend wzrostowy będzie kontynuowany. Tak też się stało, a zasięgi wynikające z długoterminowej formacji podwójnego dna zostały z nawiązką wypełnione. Co więcej, pokonane zostały maksima z 2011 roku, co mogło otwierać drogę do kontynuacji wzrostów. Jak widać jednak na powyższym wykresie, nowe szczyty nie zostały utrzymane i dość szybko wykształciliśmy dość głębokie cofnięcie, które było najgłębszym ruchem w dół od minimów z marca 2020 roku.  Zatrzymanie spadków nastąpiło niemal dokładnie na 23 % zniesieniu całej, trwającej od marca 2020 do maja 2021 roku fali wzrostowej, co często oznacza, że ten ostatni ruch w dół nie jest lokalną korektą ale pierwszą „nogą” czegoś większego. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na całą  falę wzrostową od minimów z marca minionego roku, to można się w jej obrębie doszukać modelowego impulsu wzrostowego. 

Jeśli powyższe oznaczenia są prawidłowe, to od szczytu z maja br. oglądamy budowanie korekty całej, 14-to miesięcznej hossy. Takie korekty dość rzadko kończą się na 23 % zniesieniu, a to oznaczałoby, że wkrótce ruch w dół na tym ważnym metalu może się pogłębić.

Miedź – jesteśmy w ważnym punkcie

Jak widać na pierwszym z prezentowanych wyżej wykresów ostatnie wzrosty cen miedzi doprowadziły jej ceny do dość istotnych, średnioterminowych oporów tworzonych przez poziom szczytu z 2011 roku oraz przez wewnętrzną linię dużego kanału wzrostowego. Spoglądając na wykres krótkoterminowy (dane 2H) widzimy, że ostatnie odbicie na omawianym rynku zatrzymało się na zgęszczeniu projekcji i zniesień Fibonacciego, a ruch w dół od tych oporów jest już dość istotny. 

Jeśli ten ruch „na południe” będzie w najbliższych dniach kontynuowany, to można się będzie zastanawiać czy aby nie skończyła się podfala „b” większej korekty, a to mogłoby oznaczać dalsze spadki cen omawianego metalu w perspektywie kilku tygodni np. w kierunku 375 c/lb, gdzie znajduje się 38% zniesienie trwającej prze ostatnie kilkanaście miesięcy hossy. Z technicznego punktu widzenia ważnym wsparciem jest obecnie strefa 427-421 c/lb (geneza patrz powyższy wykres) i jej pokonanie mogłoby potwierdzić rozwijanie kolejnej, kilkutygodniowej fali w dół. Gdzie znajduje się poziom obrony dla ww. scenariusza czyli wzrost powyżej jakiego poziomu zacznie negować wariant z kolejną falą korekty? Moim zdaniem taki poziom znajduje się w okolicach 455-457 c/lb, czyli w pobliżu górnego ograniczenia prezentowanego wyżej kanału spadkowego. 

KGHM – skrócona fala piąta wskazuje na słabość rynku

Jak wszyscy wiemy, notowania KGHM są bardzo mocno skorelowane z cenami miedzi, a tym samym zazwyczaj wyraźne ruchy cen ww. metalu przekładają się na notowania jednej z flagowych spółek z naszej Giełdy. Ostatnia fala hossy na rynku miedzi nie przełożyła się w znaczący sposób na ceny KGHM i jak widać na poniższym wykresie fala piąta na naszej spółce była wyraźnie skrócona. 

Ta słabość KGHM, pomimo ogólnego podobieństwa kształtu wykresów utrzymuje się do dzisiaj, o czym świadczy znacząco mniejsze odbicie (pod względem zasięgów) na ww. akcjach w porównaniu do odbicia na miedzi. Jeśli zatem omawiany na początku naszej analizy metal rozwinąłby średnioterminową korektę, to powinno to przełożyć się w sposób istotny na notowania KGHM. Z punktu widzenia analizy trendu, ważne wsparcia kreślone w wykresie KGHM rozciągają się między 191 a 178 PLN i jeśli zostałyby pokonane, droga w kierunku co najmniej 160 PLN, a być może nawet 139 PLN mogłaby zostać otwarta. Na tych ostatnich poziomach znajdują się odpowiednio 38 i 50 % zniesienie trwającej od marca minionego roku fali hossy. Gdzie znajduje się poziom obrony dla scenariusza spadkowego? Moim zdaniem dopiero w okolicach 229-233 PLN, gdzie mamy szczyt z maja br. oraz gdzie obecnie biegnie wewnętrzna linia prezentowanego wyżej kanału wzrostowego.

Podsumowanie

W świetle powyższej analizy wydaje się, że notowania miedzi dotarły w ostatnich dniach lipca do ważnych oporów, które to mogą być modelowym celem fali „b” średnioterminowej korekty. Jeśli najbliższe dni przyniosą kontynuację spadków tego metalu, to taki scenariusz zacznie się stawać coraz bardziej prawdopodobny. W takim przypadku spadająca miedź powinna odcisnąć swoje piętno na notowaniach KGHM, szczególnie jeśli wskazane w powyższej analizie wsparcia zostałyby pokonane. 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app