Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

JPMorgan doda ukraińskie obligacje do indeksu zadłużenia

Ruch może oznaczać napływ prawie 270 mln USD na ukraiński rynek obligacji od pasywnych inwestorów.

Setki milionów dolarów od zagranicznych inwestorów prawdopodobnie wpłyną do ukraińskich obligacji w przyszłym miesiącu pomimo groźby wojny z Rosją.

JPMorgan Chase & Co. planuje dodać ukraiński dług w walucie lokalnej do popularnego indeksu obligacji rynków wschodzących, znanego jako GBI-EM. Wejdzie ona w życie 31 marca z wagą 0,12%, zgodnie z notą dla klientów z października 2021 r., która mówi, że blisko 70% inwestorów poparło ten ruch.

Fundusze zarządzające 222 miliardami dolarów wykorzystywały ten indeks jako punkt odniesienia od stycznia. Jeśli wszyscy zdecydują się na dodanie ukraińskich obligacji, oznaczałoby to napływ 266,4 mln USD na rynek.

„To dobra wiadomość dla Ukrainy. Nagle będziesz miał dużych graczy indeksowych skierowanych na ten konkretny rynek obligacji” – powiedziała Monika Dutt, szefowa zespołu zajmującego się badaniem strategii pasywnych w Morningstar Inc.

Rosyjski rubel i ukraińska hrywna znalazły się pod presją, a rentowność ukraińskich 10-letnich obligacji dolarowych wzrosła w tym tygodniu powyżej 11% z 7% pod koniec trzeciego kwartału, zanim napięcia wzrosły pomiędzy krajami.

Kontrast między rosnącym ryzykiem geopolitycznym a decyzją JPMorgan odzwierciedla rosnącą siłę i okazjonalne dołączenie pasywnego inwestowania. Według Morningstar fundusze, które podążają za indeksami, stanowiły pod koniec zeszłego roku 37% świata inwestycyjnego z aktywami netto w wysokości 19 bilionów dolarów. Główni inwestorzy pasywni to The Vanguard Group i BlackRock Inc.

Inwestycje oparte na benchmarkach na rynkach wschodzących koncentrują się głó wnie na czynnikach, które wpływają na grupę, a nie na wydarzeniach w poszczególnych krajach, tak analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego napisali w raporcie z września 2020 roku. Indeks GBI-EM JPMorgan jest najczęściej obserwowanym wskaźnikiem dla międzynarodowych inwestorów w obligacje państwowe w walucie lokalnej.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app