Powszechne przekonanie o podniesieniu stóp procentowych na spotkaniu FED w tym tygodniu zostało dodatkowo wzmocnione bardzo dobrymi payrollsami, które wykazały 235 tysięcy nowych miejsc pracy w lutym. Tak zaskakująco dobry wynik sugeruje dalsze przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Ceny akcji wzrosły, podobnie jak ceny towarów przemysłowych. Jedynie cena ropy naftowej nie zareagowała wzrostami. Pomimo potwierdzenia siły gospodarki Stanów Zjednoczonych realizacja zysków pociągnęła dolara w dół. Euro kontynuuje swoje wzrosty ze względu na oczekiwane przez rynki zakończenie programu stymulującego prowadzonego przez EBC.

 

Nadchodzący tydzień jest pełen odczytów i wydarzeń, które mogą w znaczący sposób wpływać na rynki. Niektórymi z nich są: dane dotyczące chińskiej produkcji przemysłowej, odczyty podstawowej inflacji strefy euro i Stanów Zjednoczonych jak i odczyt produkcyjnej inflacji w USA, a także decyzja Banku Japonii o wysokości stóp procentowych. Dodatkowo australijscy inwestorzy będą wyczekiwać publikacji danych dotyczących zatrudnienia w Australii, a brytyjski parlament będzie głosował w sprawie ustawy o Brexicie i wprowadzonych do niej poprawkach.


Jednak najważniejszym wydarzeniem pozostanie decyzja o podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i dalsza reakcja rynku na podniesienie stóp procentowych. Tak powszechnie spodziewana decyzja nie powinna przeszkodzić panującemu optymizmowi, nawet jeśli FED będzie przy tej okazji podkreślał swoje przyszłe plany w kwestii zacieśniania polityki pieniężnej.