Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Jak wykorzystywać kontrakty CFD do handlu podczas wyborów

Kontrakty na różnice kursowe są przydatnym narzędziem do handlu podczas wyborów. Dają one inwestorom dostęp do dźwigni finansowej na głównych indeksach i walutach, które z reguły płynniej się zachowują podczas dużych wydarzeń, takich jak wybory, aniżeli pojedyncze akcje.

Akcje pojedynczych spółek mogą rosnąć bądź spadać w zależności od tego, czy dana spółka bądź sektor zyska lub straci na wygranej konkretnej osoby albo partii. Kolejną ważną zaletą kontraktów na różnice kursowe jest możliwość handlowania przez 24 godziny na dobę w trakcie dni roboczych. Daje to możliwość reagowania na zmiany rynkowe już w trakcie liczenia głosów.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy w Europie odbędą się aż trzy ważne wybory. Pierwsze odbędą się we Francji (wiosna 2017), potem w Niemczech (jesień 2017) i we Włoszech (zima 2018 albo wcześniej). Wyniki tych wyborów wpłyną nie tylko na kierunek zmian w danym kraju, lecz także na przyszłość Strefy Euro, a możliwe, że nawet całej Unii Europejskiej.

W związku z tym wybory mogą dwojako wpływać na rynki. Mogą wpływać na wewnętrzną gospodarkę kraju, a także na przyszłość euro. W zależności od tego, co inwestor uzna za ważniejsze, ma do wyboru inne kontrakty na różnice kursowe oraz inne strategie inwestycyjne.

Krajowe indeksy i wewnętrzna gospodarka

Cele polityczne wygranych osób i partii z pewnością będą wpływać na gospodarkę i wycenę krajowych indeksów. Ogólnie mówiąc, wygrana partii pro gospodarczych może spowodować gwałtowne wzrosty na krajowych indeksach, a wygrana socjalistów bądź protekcjonistów - wpłynąć negatywnie CFD na indeksy krajowe mogą być bardzo aktywne podczas ogłaszania wyników wyborów w tym roku, włączając to indeksy France 40, Germany 30 i Italy 30.

Inwestorzy mogą wykorzystać transakcje na różnice kursowe także do handlowania na szerszych krajowych benchmarkach. Jeżeli wynik wyborów ma wzmocnić pozycję kraju na arenie międzynarodowej, bądź sprawić, że ich gospodarka będzie bardziej konkurencyjna, to dany indeks może wzrosnąć bardziej w stosunku do Germany 30 czy Euro 50.

By uchwycić właściwie ruchy na danych indeksach po wyborach, inwestor może wybrać długą pozycję na kontraktach, które uważa, że będą radziły sobie lepiej oraz krótką na tych, które według niego będą radziły sobie gorzej.

Wyniki wyborów i przyszłość euro

Wyniki nadchodzących wyborów mogą także wpłynąć na przyszłość całej Strefy Euro, więc nic dziwnego, że będą istotnie wpływały na inwestycje. Po raz pierwszy w historii, w kilku krajach poważne szanse na wybór mają politycy głoszący chęć wyprowadzenia swoich krajów z Unii Europejskiej oraz wprowadzenia z powrotem narodowej waluty. Nawet jeżeli tacy politycy nie wygrają, to dobre wyniki eurosceptyków podczas wyborów mogą wróżyć czarną przyszłość dalszej integracji.

W zdecydowanej większości przypadków walka między kandydatami pro europejskimi a eurosceptykami odzwierciedlana jest na takich parach jak EUR/USD czy EUR/JPY. Jednak dlatego, że Niemcy są głównym beneficjentem Strefy Euro, również Germany 30 może być podatny na istotne zmiany. Ogólnie mówiąc, wygrana lub bardzo dobry wynik eurosceptyków może spowodować spadek euro i Germany 30.

Wygrana pro europejskich kandydatów wspomoże euro i niemiecki indeks, z drugiej strony wygrana osób, które chcą pozostać w Unii Europejskiej, ale blokować dalszą integrację i inne projekty wspólnoty, mogą spowodować mieszane ruchy na indeksach.

By uchwycić właściwie ruchy na danych indeksach po wyborach, inwestor może wybrać długą pozycję na kontraktach na indeksy, które uważa, że będą radziły sobie lepiej oraz krótką na tych, które według niego będą radziły sobie gorzej.

Wyniki wyborów i negocjacje wokół Brexitu

Po wdrożeniu Artykułu 50 w życie i rozpoczęciu formalnego wyjścia z Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, wybory w Europie mogą wpłynąć również na rynkowe relacje kontynentu z wyspami brytyjskimi. To może spowodować istotne zmiany w kursie EUR/GBP oraz w krajowych indeksach związanych z UK 100.

Ogólnie rzecz biorąc, wygrana osób, które opowiadają się za twardym negocjowaniem warunków z Wielką Brytanią, zniechęcaniem innych krajów do opuszczenia Wspólnoty i za głębszą integracją europejską, mogą w pierwszej chwili przyczynić się do gwałtownych wzrostów wartości euro i krajowych indeksów, ale w dłuższym okresie zażarte negocjacje z Wielką Brytanią mogą mieć negatywny wpływ na Unię Europejską.

Z drugiej strony wygrana eurosceptyków może spowodować osłabienie pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej i wpłynąć na wzrost UK 100 i funta w stosunku do euro i krajowych indeksów.

By uchwycić właściwie ruchy na danych indeksach po wyborach, inwestor może wybrać długą pozycję na kontraktach, które uważa, że będą radziły sobie lepiej oraz krótką na tych, które według niego będą radziły sobie gorzej.

Wyniki wyborów a polityczne ryzyko

Wygrana eurosceptyków może mieć bardzo istotny wpływ na ryzyko polityczne. Obawa przed możliwością rozpadu Strefy Euro i Unii Europejskiej może spowodować poważne zachwianie stabilności politycznej.

Wyniki wyborów, które prowadzą do obaw o stan polityki, gospodarki bądź finansów światowych mogą powodować gwałtowne wzrosty bezpiecznych aktywów (na przykład złoto, japoński jen, szwajcarski frank i amerykańskie aktywa).

W szczególności rezultaty eurosceptyków mogą wpływać na kursy EUR/JPY, EUR/CHF oraz stosunek euro do złota. Wygrana eurosceptyków może spowodować spadek euro, a ich przegrana wzrost euro.

Przykłady inwestowania

By uchwycić zmianę wartości euro do złota inwestor może użyć dwóch kontraktów: EUR/USD i złota (XAU/USD), wybierając z jednej strony pozycję długą, a z drugiej krótką.

Dla przykładu, jeżeli inwestor uważa, że złoto będzie radziło sobie lepiej od euro, może przyjąć:

  • krótką pozycję na EUR/USD = sprzedaż euro, kupno dolara
  • długą pozycję na złocie = kupno złota, sprzedaż dolara

Takie określenie pozycji kompensuje dolara, a w konsekwencji tworzy nam kontrakt na krótkiej pozycji na euro i na długiej pozycji na złocie.

Podczas okresu wyborczego można spodziewać większej zmienności na rynku, co może powodować rozszerzenie spreadów. Radzimy uważnie monitorować otwarte pozycje i używać narzędzi zarządzania ryzykiem by zachować odpowiedni poziom zabezpieczenia pozycji podczas całego tego okresu.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app