Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czy banki wyciągną rynek na nowe szczyty?

Sektor bankowy, to ważny element krwioobiegu gospodarczego, choć obecnie i zapewne w przyszłości, dzięki konkurencji ze strony Fin-Tech jego rola czy pozycja ewoluuje i będzie dalej ewoluować.

Nie zmienia to jednak faktu, że do tej pory każdej fazie ożywienia w cyklu gospodarczym towarzyszyła hossa na akcjach banków i takie też globalne zachowanie tego sektora widzimy od czwartego kwartału minionego roku. Każda hossa przerywana jest mniejszymi lub większymi korektami, co zdecydowanie lepiej widać na poszczególnych spółkach czy np. indeksach sektorowych niż na głównych giełdowych benchmarkach, gdzie liderzy często mocno rotują. Taką globalną korektę w obrębie omawianego sektora oglądaliśmy przez kilka tygodni w okresie od czerwca do lipca br., a korekta ta zdołała znieść średnie ceny o kilkanaście procent. Mniej więcej od połowy lipca nastąpił globalny zwrot na tym rynku i od tego czasu ceny spółek z sektora bankowego coraz śmielej rosną, umacniając jednocześnie swoją pozycję czy też jak kto woli siłę relatywną względem szerokich indeksów. Czy zatem jesteśmy już w nowej fali wzrostowej tego sektora? Czy ze względu na swój udział w kapitalizacji np. polskiej Giełdy, sektora ten ma szanse przyczynić się do ustanowienia przez nasz główne indeksy nowych szczytów?

Indeksy sektorowe – nowe fale hossy już się rozpoczęły?

Na poniższych wykresach pokazałem trendy bankowych indeksów sektorowych z polskiego rynku (WIG Banki) oraz rynku europejskiego (CMC Banki-Europa).

Co warto o tych wykresach powiedzieć? Po pierwsze, że ich trendy jeśli chodzi o kierunek, dynamikę, momenty rozpoczęcia i zakończenia korekt są bardzo zbliżone Po drugie, ostatnie ruchy korekcyjne na obydwu tych indeksach zatrzymały się w okolicach ważnych wsparć (38% zniesienie ostatniej fali hossy na WIG-Banki oraz w okolicach den poprzedniej, średnioterminowej korekty na CMC Banki – Europa). Po trzecie, spadki z okresu czerwiec-lipiec br. mają moim zdaniem struktury korekcyjne, a ostatnie dni przyniosły już znaczące ruchy w górę. Uwzględniając powyższe wydaje się, że korekty spadkowe na prezentowanych wyżej indeksach reprezentujących sektor bankowy uległy zakończeniu, a to oznacza, że można spoglądać na czerwcowe szczyty jako na najbliższy cel dla tych ważnych elementów rynku. Do ww. szczytów brakuje od ok. 4,5 % (WIG-Banki) do 5,6 % (CMC Banki-Europa). Ewentualne pokonanie tych szczytów zbiegłoby się z pokonaniem wewnętrznych linii prezentowanych na powyższych wykresach kanałów wzrostowych. To z kolei mogłoby otworzyć drogę do ruchu w kierunku górnych ograniczeń ww. kanałów, co uwalniałoby dość istotny potencjał, który ze względu na wpływ polskiego sektora bankowego na główne indeksy mógłby pchnąć nasz WIG i WIG20 na nowe maksima.

WIG Banki – główne spółki

Uwzględniając wnioski z powyższej analizy bankowych indeksów sektorowych warto moim zdaniem spojrzeć na akcje największych banków z polskiego rynku, wchodzące w skład indeksu WIG20. Poniżej przedstawiłem główne elementy trendów akcji PKO BP, Banku Pekao oraz Santander Bank Polska.

Generalnie prezentowane wykresy notowań głównych, polskich banków są bardzo zbliżone, a ich średnioterminowe trendy można ograniczyć liniami kanałów wzrostowych. Kursy dwóch mniejszych banków są już blisko dość istotnych oporów, a PKO BP ma do niech jeszcze nieco więcej miejsca. Do górnych ograniczeń prezentowanych kanałów pozostało jeszcze sporo miejsca, a tym samym przez taki pryzmat, potencjał wzrostowy tych akcji wydaje się być interesujący. Póki co nie widzę technicznych sygnałów przegrzania czy wypełnienia struktur wzrostowych i tym samym wydaje się, że sektor ten może być siłą napędową naszego rynku w perspektywie kilku, kilkunastu sesji.

Podsumowanie

Sektor bankowy, to ważny składnik każdej gospodarki, a akcje banków były lub jak w przypadku rynku polskiego są ważnym elementem/siłą napędową giełd. Jak starałem się pokazać w powyższej analizie jest całkiem prawdopodobne, że europejski i polski sektor bankowy w połowie lipca zakończyły istotne korekty, a to oznaczałoby, że wkrótce zarówno na spółkach jak i ww. indeksach możemy testować kilkumiesięczne maksima. Jeżeli tak się stanie, otrzymamy nowy impuls przynajmniej dla naszej giełdy, a wówczas nowe maksima głównych indeksów z WGPW byłyby kwestią czasu.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app