Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

CHF/PLN – zaczyna się robić groźnie

Od marca minionego roku kurs wymienionej w tytule pary walutowej pozostaje w zwężającym się trendzie bocznym, podobnie zresztą jak indeks reprezentujący siłę PLN, który to obrazuje siłę złotówki do głównych walut.

Trendy boczne nie trwają jednak wiecznie. Im dłużej trwa konsolidacja/trend boczny tym wybicie generuje zazwyczaj mocniejszy czy też dłuższy trend. W analizie trendu klasyfikuje się formacje na różne typy, a każdy typ ma pewną funkcję czy może lepiej pewne wartości prognostyczne dotyczące możliwego, przyszłego zachowania analizowanego rynku. Jeśli wspomniany wyżej, budujący się od 18 miesięcy trend boczny na CHF/PLN jest formacją trójkąta, to istnieje duże, „statystyczne” ryzyko, że może nas czekać znaczące umocnienie CHF względem naszej złotówki. Szczegóły niżej.

CHF/PLN – formacja trójkąta to zazwyczaj formacja kontynuacji

Ukształtowany na wykresie CHF/PLN ww. trend boczny wygląda jak książkowa formacja trójkąta symetrycznego, który jest jedną z częstych i a tym samym dobrze statystycznie „opisanych” klasycznych formacji kontynuacji.

Formacje kontynuacji, to różnego rodzaju konsolidacje, po których ukształtowaniu istnieje znacząco wyższe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu poprzedzającego tą konsolidację. W naszym przypadku trendem poprzedzającym owego trójkąta był trend wzrostowy czyli trend umacniania CHF względem PLN. W analizie formacji określa się również stopień ich zaawansowania względem modelu, co pozwala w przybliżeniu wskazać kiedy można oczekiwać rozstrzygnięć dotyczących kierunku przyszłego trendu. Formacje trójkątów mają modelowo pięć ruchów w swoim obrębie, a ostatni, piąty ruch jest zazwyczaj dość wyraźnie skrócony w szczególności jeśli wybicie ma nastąpić zgodnie z modelowym kierunkiem. Jak widać na poniższym wykresie w obrębie omawianego trójkąta mamy już pięć ruchów, piaty jest skrócony, a na przestrzeni ostatnich kilku sesji rynek podjął próbę wybicia z tej formacji górą.

Póki co atak ten zakończył się kontrą strony podażowej, ale cały czas jesteśmy blisko górnego ograniczenia tego trójkąta czyli kluczowego oporu. Jego ewentualne pokonanie, z punktu widzenia analizy trendu, otworzyłoby drogę do realizacji scenariusza ze znaczącym umocnieniem CHF względem PLN. Górne ograniczenie omawianego trójkąta znajduje się w okolicach 4,2890 i jeśli zostałoby wyraźnie pokonane, droga do znacząco wyższych poziomów modelowo zostałaby otwarta. Jakie to poziomy? Niektóre formacje oprócz sugestii co do kierunku przyszłego trendu sugerują również modelowe zasięgi ruchów po wybiciu. W przypadku trójkątów, statystyki sugerują minimalny zasięg rychu o szerokość (maksymalną wysokość) formacji odłożoną od miejsca wybicia. Jeśli trójkąt jest częścią większej struktury korekcyjnej, to modelowy zasięg po wybiciu określa się odkładając wielkość trendu poprzedzającego formację trójkąta od jego najniższego punktu. Stosując opisane wyżej techniki w naszym przypadku otrzymujemy strefę 4,57-4,64 jako modelową strefę trendu jeśli wybicie z owego trójkąta nastąpiłoby górą.

Zobaczmy teraz czy mamy potwierdzenia czy też sugestie realizacji takiego scenariusza z innych instrumentów a mianowicie ze strony PLN Indeks czy ETF-a reprezentującego siłę walut z rynków rozwijających się, do których to zaliczany jest PLN.

PLN Indeks – analogiczna formacja trójkąta?

Ewentualne, znaczące osłabienie PLN względem CHF nie mogłoby raczej odbyć się w oderwaniu od generalnego trendu panującego na naszym złotym. Ten generalny trend można określać za pomocą PLN Indeks, o którym już wielokrotnie pisałem w swoich analizach. Na poniższym wykresie widzimy kurs Stooq PLN Index, który jest nieważonym obrazem siły naszej waluty względem walut głównych.

Interpretacja tego wykresu jest prosta. Jeśli kurs spada, to PLN względem koszyka głównych walut się osłabia. Jak widać, na wykresie PLN Indeks mamy również ukształtowaną formacje trójkąta i obecnie rynek próbuje wybić się z niej dołem. Jeśli ruch w tym kierunku będzie w najbliższych dniach kontynuowany i wybicie dołem z trójkąta pogłębi się, to otrzymamy sygnały rozpoczęcia nowej fali osłabienia PLN o znaczącym zasięgu wynikającym z czasu budowania tej konsolidacji oraz jej szerokości. Wygląda więc na to, że ostrzeżenia przed możliwym wzrostem kursu CHF/PLN są potwierdzane przez techniczny obraz indeksu reprezentującego siłę naszej waluty.        

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund – trend boczny może się załamać? 

Próbując potwierdzić sygnały na PLN Indeks można spojrzeć czy aby na globalnym indeksie reprezentującym siłę walut z rynków rozwijających się nie mamy jakiś zbieżnych sygnałów. Reprezentantem walut w rynków rozwijający się może być ETF o nazwie WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (ticker: CEW), którego tygodniowy wykres pokazałem niżej.

Na powyższym wykresie widzimy budujący się od stycznia br. trend boczny, który na obecnym etapie ma znamiona korekty. Tym samym póki co nie generuje on sygnałów zbliżającego się znaczącego osłabienia walut z rynków rozwijających się. Sytuację tą mogłoby jednak zmienić ewentualne wybicie z tej konsolidacji dołem czyli pokonanie poziomu 17,70 USD. Jeśli takie wybicie nastąpiłoby, to skala osłabienia walut z rynków rozwijających się mogłaby być znacząca i np. test minimów z połowy minionego roku a być może nawet z marca minionego roku przez kurs tego ETF-a byłby możliwy.

Podsumowanie 

Jak wynika z powyższej analizy nad polskim złotym zaczynają się gromadzić „techniczne” czarne chmury, a ryzyko znaczącego osłabienia naszej waluty zaczęło się zwiększać. Póki co wygląda to na kwestie lokalne, gdyż na dzisiaj sygnałów osłabienia całego segmentu walut rynków rozwijających się nie widać. Warto jednak obserwować zachowanie omawianego wyżej ETF-a, gdyż ewentualne sygnały globalnego osłabienia walut rynków rozwijających się miałyby zapewne przełożenie na rynek obligacji ale i rynki kapitałowe i to bynajmniej nie tylko lokalne.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app