Poznaj platformę NextGeneration!

  • Jak składać zlecenia oczekujące, otwierać i zamykać pozycje z wykresu?
  • Jak dodawać i edytować zlecenia Stop Loss i Take Profit na wykresie?