Poznaj platformę NextGeneration!

  • Jak otworzyć wykres?
  • Jak zmienić rodzaj wykresu?
  • Jak wyświetlić odpowiednią stronę spreadu na wykresie?
  • Jak zmienić interwał?
  • Jak korzystać z narzędzi rysowania, wskaźników, oscylatorów?
  • Jak automatycznie identyfikować formacje na wykresie?
  • Jak dostosować właściwości i wygląd wykresu?