Poznaj platformę NextGeneration!

  • Jak korzystać z alertów offline - SMS, Push i alertów na platformie?
  • Jak ustawiać alerty cenowe i dodawać notatki?
  • Jak zmienić właściwości notyfikacji?