Przewodnik po Digital 100 na platformie webowej

Przewodnik online prezentuje krok po kroku sposób zawierania transakcji na Digital 100 na naszej platformie webowej i mobilnej.

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

W celu rozpoczęcia transakcji na Digital 100 na swoim komputerze zaloguj się na platformę transakcyjną i wybierz opcję „Digital 100” z górnego menu lub z Biblioteki Instrumentów.

Okienko Instrumentów

CMC Markets
 1. Okienko Instrumentów - po otwarciu okna z Digital 100 zobaczysz Okienko Instrumentów, prezentujące dostępne rodzaje i okresy wygaśnięcia. Domyślnie, po pierwszym uruchomieniu Okienka Instrumentów Digital 100 wyświetlone zostaną instrumenty dzienne typu Pułap.
 2. Filtry - filtruj według rodzaju (Pułap, Dotknięcie, Góra/Dół, Zakres), okresu wygaśnięcia (od 5 minut do tygodnia) w zależności od rodzaju instrumentu oraz grupy aktywów.
 3. Popularne Digital 100 - pozwala w szybki sposób dotrzeć do najpopularniejszych Instrumentów Digital 100 i okresów wygaśnięcia.
 4. Sortuj instrumenty - sortuj alfabetycznie lub według kryterium dziennej zmiany.
 5. Okno instrumentu - każde okno zawiera informacje na temat ilości otwartych na danym instrumencie pozycji, wartość dziennej zmiany, aktualną cenę rozliczenia oraz datę i czas wygaśnięcia. Jeżeli na danym instrumencie nie można przeprowadzać transakcji, wówczas jego cena rozliczenia jest zacieniona.
 6. Otwarte Pozycje i Historia - w celu uzyskania podglądu otwartych pozycji, wybierz zakładkę „Otwarte Pozycje”. Aby sprawdzić rozliczone już Digital 100, wybierz zakładkę „Historia”.
 7. Lista poziomów wykonania - kliknij w kwadrat aby otworzyć listę wykonań, która pojawi się z prawej strony. Wykres przedstawiający szczegóły transakcji wyświetlony zostanie po lewej stronie.
 8. Otwórz Okienko Zlecenia - wybierz cenę wykonania i kliknij w przycisk Sprzedaj lub Kup, aby uruchomić Okienko Zlecenia.

Okienko Zlecenia

CMC Markets
 1. Informacje w Okienku Zlecenia - w Okienku Zlecenia wyświetlana jest Cena Wykonania, rodzaj Digital 100 oraz okres wygaśnięcia.
 2. Kup lub Sprzedaj - możesz przełączać się pomiędzy kierunkiem Kup lub Sprzedaj poprzez kliknięcie w odpowiednią cenę w Okienku Zlecenia.
 3. Ustal Wielkość Pozycji - wpisz Wielkość Pozycji ręcznie lub klikając w przyciski plus lub minus.
 4. Kwota i Maksymalna Strata - pole z Kwotą wskazuje maksymalną wartość, którą możesz stracić w transakcji. Jest ona pobierana z Twojego rachunku w momencie otwierania pozycji. Maksymalny potencjalny zysk z transakcji wskazany jest w polu Maksymalny Zysk.
 5. Otwarte Pozycje - zakładka przedstawia wszystkie aktualnie otwarte pozycje z tym samym okresem wygaśnięcia i ceną wykonania.
 6. Wróć do Listy Cen Wykonania - aby powrócić do Listy Cen Wykonania, kliknij w ikonę powrotu w lewym górnym rogu lub w cenę wykonania.
 7. Potwierdzenie złożenia zlecenia - po kliknięciu w przycisk „Złóż Zlecenie” pojawi się okno z prośbą potwierdzenia chęci jego złożenia. Można wyłączyć tę funkcję zaznaczając pole z informacją o braku potwierdzeń. Zlecenia Instrumentów Digital 100 będą wówczas realizowane po pojedynczym kliknięciu.
 8. Potwierdzenie Zlecenia - po złożeniu Zlecenia, pojawia się okno potwierdzające jego szczegóły. Jego zamknięcie rozwinie widok Otwartych Pozycji. Możesz również wrócić do Listy Cen Wykonania poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w dolnej części okna.

Otwarte Pozycje

CMC Markets
 1. Otwarte Pozycje - otwarte Pozycje wyświetlane są w panelu po prawej stronie okna Instrumentów Digital 100, a ilość pozycji wskazana jest w nagłówku zakładki. Pozycje posortowane są według najbliższego wygaśnięcia, alfabetycznie, według rodzaju oraz ceny wykonania. Wygaśnięcia mogą być rozwijane i zwijane w wierszu daty/czasu.
 2. Okres Wygaśnięcia - pojedyncze Okresy Wygaśnięcia wyświetlone są jako okręgi z okresem wygaśnięcia (lub data, jeżeli Okres Wygaśnięcia przekracza 24 godziny). Grubszy, zewnętrzny okrąg odwzorowuje graficznie pozostały czas do wygaśnięcia. Jeżeli w ramach zagregowanej pozycji notowany jest aktualnie zysk, okrąg ma kolor zielony, jeżeli strata – czerwony.
 3. Okno instrumentu - wraz z nazwą instrumentu i okresem wygaśnięcia, okno instrumentu przedstawia cenę rozliczenia i aktualny zysk lub stratę.
 4. Okno pozycji - każdy Digital 100 i cena wykonania ma swoje osobne okno, przedstawiające rodzaj Instrumentu, czas wygaśnięcia, aktualną cenę Kup/Sprzedaj. Drugie okno przedstawia pozycję łączną, wskazuje na kierunek, łączną wielkość, cenę otwarcia i obecny niezrealizowany zysk/stratę.
 5. Zwiększanie pozycji - w celu zwiększenia pozycji, kliknij na aktualną cenę Kupna lub Sprzedaży (w zależności od kierunku otwartej już pozycji) znajdującą się obok ceny wykonania.
 6. Zamknięcie lub redukcja pozycji - w celu zamknięciu lub redukcji pozycji, kliknij na czerwony przycisk X by otworzyć Okienko Zlecenia. W celu zamknięcia wszystkich pozycji, kliknij na krzyżyk w oknie zbiorczym, natomiast w celu zamknięcia pojedynczych pozycji, kliknij na krzyżyk przy pozycji którą chcesz zamknąć. Aby zmniejszyć pozycję, zredukuj jej wielkość. Okienko Zlecenia poinformuje o tym, że pozycja jest redukowana, a nie zamykana.
 7. Wyświetl wykres - aby wyświetlić wykres przedstawiający Twoją otwartą pozycję na Digital 100, wybierz pole ceny wykonania w oknie pozycji. Spowoduje to wyświetlenie wykresu przedstawiającego szczegóły dotyczące transakcji, łącznie z trójkątnym oznaczeniem miejsca, gdzie pozycja została otwarta, kierunku, ceny wykonania, czasu wygaśnięcia, oraz obecnej i historycznej ceny rozliczenia.

Historia

CMC Markets
 1. Historia - okno historii wyświetli wszystkie zamknięte lub rozliczone pozycje na Digital 100 w porządku chronologicznym. Wyświetlona zostanie cena Kup/Sprzedaj, ilość jednostek, cena rozliczenia, czas Kupna/Sprzedaży, czas wygaśnięcia, rodzaj Digital 100, zysk lub strata.
 2. ID zlecenia - wybór tej ikony wyświetli informacje o ID danego zlecenia.
 3. Wynik transakcji - okrągła ikona prezentuje, czy transakcja była rozliczona z zyskiem lub ze stratą i czy rozliczenie odbyło się przed wygaśnięciem.
 4. Wykres historyczny - w panelu historii wybierz okres wygaśnięcia, wyświetli się wówczas wykres dotyczący przebiegu transakcji, zawierający czas Kupna/Sprzedaży (trójkąt), odpowiednie ceny wykonania oraz cena i czas rozliczenia.
 5. Historia rachunku - panel historii rachunku przedstawia szczegóły transakcji.

Przegląd i ustawienia

CMC Markets
 1. Informacje o Instrumencie - po wybraniu instrumentu, wybierz ikonę Informacji o Instrumencie w prawym górnym rogu. Okno to przedstawia matrycę czasów wygaśnięcia i rodzaje Instrumentów Digital 100 dla danego rynku.
 2. Opisy rodzajów i rozliczeń - uzyskaj dostęp do zwięzłego opisu wybranego rodzaju Instrumentu i szczegółów rozliczenia.
 3. Godziny transakcyjne - wyświetl dostępne godziny transakcyjne dla Instrumentu danego rodzaju i czasu wygaśnięcia.
 4. Okres przed zamknięciem - wyświetl szczegóły dotyczące okresu przed zamknięciem dla Instrumentu danego rodzaju i czasu wygaśnięcia.
 5. Transakcje i limity pozycji - wyświetl minimalną i maksymalną wielkość pozycji, dopuszczalną dla danego Instrumentu, okresu wygaśnięcia i rodzaju, oraz maksymalny potencjalny zwrot dla danego Instrumentu, okresu wygaśnięcia i rodzaju dopuszczalny równocześnie wśród wszystkich Instrumentów Digital 100 na rachunku.
 6. Ustawienia - aby uzyskać dostęp do menu ustawień, kliknij na ikonę ustawień w prawym górnym rogu platformy transakcyjnej.
 7. Ustawienia zleceń - możesz ustawić platformę tak, by zapamiętała wielkość ostatniej pozycji na Digital 100 i aktywować (lub wyłączyć) okienko potwierdzenia przed wprowadzeniem transakcji.
 8. Limit strat - Ustaw limit start by określić maksymalne straty, jakie możesz ponieść na swoim rachunku w ramach wybranych Instrumentów Digital 100 i Kontraktów Ekspresowych (kalkulacja odbywa się poprzez zbilansowanie zysków i strat). Jeżeli limit strat zostanie przekroczony, nie będziesz mógł otwierać kolejnych pozycji na Digital 100 lub Kontraktach Ekspresowych.
 9. Rodzaj wykresu - wybierz który z czterech rodzajów wykresu będzie Twoim wykresem domyślnym dla Instrumentów Digital 100.
 10. Dodatkowe ustawienia wykresów - skonfiguruj swój domyślny widok wykresów, wybierając jeden z sześciu szablonów.

^ Wybrane nagrody / rankingi : najlepszy w kategorii zagraniczny broker Forex roku 2017 od FxCuffs, najszybsza reakcja obsługi klienta wg. FxMag 2017, najwyższa ocena dla obsługi klienta CMC Markets w Polsce w rankingu FxMag 2017,  broker roku (Financial Services Provider of the Year) od Shares Awards 2013, 2014, 2015, najlepszy broker CFD i najlepsza platforma mobilna (Best CFD Provider' & 'Best Mobile/Tablet Trading Application) od Shares Awards 2015, wyróżnienie za unikalne cechy platformy transakcyjnej (Best Trading Platform Features) oraz za najlepszą platformę mobilną (Best Mobile Platform) od Investment Trends 2015 UK Leveraged Trading Report, najlepsza platforma mobilna (Best Mobile/Tablet Application) od Online Personal Wealth Awards 2015, najlepsza obsługa klienta forexowego (Best Forex Customer Service), UK Forex Awards 2015, nagroda za edukację inwestorów (Best Investor Education) od Shares Awards 2014.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

DO GÓRY

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji korzystania z niej przez użytkownika. Aby zaakceptować pliki cookie, korzystaj z niej, tak jak dotychczas. W każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie, zgodnie z naszą Polityką plików cookie. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.