73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Vinner Trump handelskrigen?

Trumps forsøk på å bedre handelsbalansen mellom USA og Kina høster stor internasjonal oppmerksomhet. Men hva er egentlig effekten av den proteksjonistiske tilnærmingen?

I en twitter-melding datert 2. mars 2018 skrev Donald Trump at en handelskrig var lett å vinne for et land (USA) som taper milliarder av dollar med tilnærmet alle land de driver handel med. I samme melding påpeker han at USA har et underskudd på 100 milliarder dollar med et visst land (Kina) og at de vil vinne på å stoppe handelen.

I realiteten var handelsbalansen mellom USA og Kina på 323 milliarder dollar i 2018, i Kinas favør. Dette er det høyeste nivået siden 2006 og en vekst på 17 prosent sammenlignet med 2017. Dette skyldes i hovedsak at Kinas eksport ikke har vært høyere på syv år. Om 2019 derimot blir like lukrativt for Kina er heller usikkert, i hvert fall hvis vi tar utgangspunkt i eksporttallene for desember.

I desember falt nemlig Kinas eksport til 221 milliarder dollar, som er en nedgang på 1,4 prosent fra november. Desemberfallet, som er det største siden 2016, kom overraskende på de fleste analytikere og skiller seg fra konsensusestimatet fra Bloomberg på pluss 2 prosent. Importtollene skuffet også i desember med et fall på hele 10 prosent, mot en forventing om vekst på 4,5 prosent. Nå spør mange seg om dette er de første tegnene til konsekvensene av handelskrigen med USA. 

Store deler av den kinesiske eksportveksten som vi så i andre halvdel av 2018 skyldes «front-loading» for å unngå de varslede avgiftene fra Donald Trump. Ettersom effekten av dette nå er over kan vi potensielt vente lavere eksporttall fremover. Dette kan gi negative konsekvenser for hele den kinesiske økonomien, deriblant negativt press på valutaen og økt arbeidsledighet. Dette underbygges av PMI-indeksen for desember som viste en tilbakegang for første gang på 19 måneder. 

Til tross for de negative signalene har kinesiske myndigheter satt et mål på 6 prosent i BNP-vekst. Dette er tilnærmet det samme som i fjor. Mange mener imidlertid det er stor fare for at Kina ikke vil nå dette målet med mindre de kommer til en handelsenighet med USA. For øyeblikket er handelskrigen satt på vent frem til 1 mars. Dersom ikke partene kommer til enighet innen denne datoen vil USA øke avgiftene på kinesiske importvarer ytterligere. Skulle dette scenarioet inntreffe kan det være lønnsom å være short i både yuan og hovedindeksen i Shanghai.

De fleste traderne på CMC Markets sin plattform syntes imidlertid ikke å ha tro på et negativt utfall av handelsforhandlingene. Ved inngangen til helgen er over 80 prosent av traderne posisjonert for oppgang på den kinesiske børsen. 

I neste uke er traderne spente på ferske tall for kinesisk nettoeksport i januar. Disse tallene offentliggjøres på torsdag.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.