CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Analyse

Vil kronekursen styrks ytterligere?

Vil kronekursen styrks ytterligere?

Mange måtte gni seg øynene både én og to ganger da kronekursen stod i 11,8 mot dollar i slutten av mars. Siden den gang har kronen styrket seg betraktelig. Nå spør tradere seg om krone-rallyet kan fortsette?

Ved inngangen til helgen stod den norske kronen i 9,3 mot dollar og 10,55 mot euro.  Historisk er kronen fortsatt meget svak, men sammenlignet med for et par måneder siden er kursen betraktelig styrket. I følge DNB sin morgenrapport på torsdag har faktisk kronen styrket seg mot samtlige valutaer i verden de siste to ukene.

Spørsmålet mange nå lurer på er om det fortsatt er penger å tjene på kronestyrking, eller om vi nå kan vente oss en tilbakegang. Svaret ligger kanskje i driverne som har ført kronen til dagens nivå.

Oljepris  
En av de viktigste faktorene for norsk økonomi og kronekursen er oljeprisen. I løpet av den siste måneden har Brent-prisen nesten doblet seg og står nå i over 41 dollar fatet. Dette har bidratt til å styrke kronen. Spørsmålet er om oljeprisen skal videre opp. På etterspørselssiden er sentimentet godt. Verden ser ut til å åpne opp tidligere enn først fryktet, noe som vil øke etterspørselen etter flyreiser og transport raskere enn ventet. Med mindre vi får en ny oppblomstring av koronasmitte er det grunn til å vente at denne utviklingen fortsetter. På tilbudssiden knytter det seg spenning til om OPEC+ vil møtes for å forlenge eksisterende nivå av produksjonskutt fremfor den planlagte nedtrappingen som ble bestemt like før påske. Svaret på det får vi i neste uke når møtet angivelig skal finne sted. 

Markedssentimentet 
Koronakrisen medførte betydelig frykt i markedet. Fryktindeksen VIX var i mars høyere enn under finanskrisen i 2008. Frykten førte til at ingen ville sitte på illikvide valutaer som NOK og alle strømmet til tryggere havner som dollar, euro og yen. Nå som frykten er mer enn halvert fra toppen, øker også risikoviljen i markedet, noe som er bra for norske kroner. Fortsetter VIX-en å bevege seg nedover er det grunn til å forvente at appetitten etter å investere i Norge også øker, noe som vil bidra til ytterligere kronestyrkelse. 

Kronekjøp fra Norges Bank
Koronakrisen har ledet til oppbremsing av norsk næringsliv og behov for økt forbruk av oljefondet. Dette gjøres i praksis ved at oljefondet selger eiendeler i utlandet og kjøper norske kroner. Hver dag utgjør dette 2,3 milliarder kroner. Ikke bare bidrar denne pengebruken til økt etterspørsel etter norske kroner direkte, den sender også et signal om Norges finansielle robusthet, noe som øker utlendingers investeringslyst i Norge. Selv om bunnen i finansmarkedet sannsynligvis ble nådd i april tyder det meste på at vi vil ha behov for pengepolitisk stimuli en stund til. Slik blir det i alle fall hvis vi skal følge eksempelet til ECB denne uken.

Det meste tyder altså på at kronen vil styrke seg ytterligere, med mindre vi får en oppblussing av koronaviruset. Dette stemmer også godt overens med kursmålet til storbanker som ING og Goldman Sachs. Skal du investere i fond i utlandet kan det derfor være lurt å kjøpe et med valutasikring.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app