CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Valget i Storbritannia vil flytte markedene

Valget i Storbritannia vil flytte markedene

Tyske makrotall, Opec+ møte og nye prognoser fra SSB er bare noen av hendelsene som har preget markedet denne uken. Nå flytter tradere fokuset mot neste ukes parlamentsvalg i Storbritannia.

På fredag denne uken publiserte Statistisk sentralbyrå sine ferskeste prognoser for internasjonal- og norsk økonomi. Prognosene konkluderer med at den norske konjunkturoppgangen som har vart siden 2017, trolig vil være over til neste år. I Analysen legges det vekt på at avmattingen i internasjonal økonomi og markert lavere vekst i petroleumsinvesteringene vil bidra til omslaget. Likevel venter de at veksten i norsk økonomi vil ligge nær trendveksten og at både inflasjonen og arbeidsledigheten vil bli liggende på dagens lave nivå. Det historisk lave internasjonale rentenivået vil likevel sørge for at den norske renten holder seg uendret.

Ser vi på det internasjonale makrobildet er det flere ting som bidrar til at tradere sperrer opp øynene. Fredagens skuffende industritall fra Tyskland er blant de viktigste. Landets industriproduksjon i oktober falt nemlig med 1,7 prosent sammenlignet med måneden før. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,1 prosent. Sammenligner vi med samme måned i 2018 er nedgangen på hele 5,3 prosent. Handelskrig mellom USA og Kina, usikkerhet rundt Brexit og dens betydning for handelen mellom Tyskland og Storbritannia, og globalt etterspørselsfall i den tyske bilindustrien er blant elementene som påvirker tysk industriproduksjon negativt. Til tross for de svake tallene er den tyske hovedindeksen DAX kun noen få prosent fra sin all-time-high. Børsene og makrotallene beveger seg historisk sett svært sjelden i forskjellige retninger over tid. Mange tradere spekulerer derfor nå i om vi kan vente oss en korreksjon i den tyske hovedindeksen. Ved inngangen til helgen er majoriteten av CMC Markets tradere posisjonert for nedgang i DAX-indeksen. 

I råvaremarkedet er det spesielt oljeprisen som har fått oppmerksomhet den siste uken. Torsdag og fredag samlet landene i Opec+ seg for å diskutere om de skulle iverksette ytterligere kutt i oljeproduksjonen, noe som isolert sett skal bidra til høyere oljepris. I forkant av møtet var det forventet et oljekuttene ville øke med ytterligere 500.000 fat olje om dagen, noe som også viste seg å bli resultatet. Som et resultat styrket oljeprisen seg med 4,1 prosent i løpet av uken.

Kuttbeslutningen må også ses i sammenheng med børsnoteringen av det Saudi-Arabiske oljeselskapet Saudi Aremco, som etter planen gjøres tilgjengelig på børsen førstkommende onsdag. Forventinger om høyere oljepris vil naturlig nok spille positivt inn på Saudi Aremcos aksjekurs, noe myndighetene i Saudi-Arabia er svært klar over.

Nå flytter traderene fokuset mot parlamentsvalg i Storbritannia som avholdes på torsdag.

Hva som vil bli utfallet av valget er foreløpig svært usikkert. Ett scenario er at vi får en flertallsregjering med Boris Johnson og hans konservative parti. Skulle dette scenarioet inntreffe, vil Johnsons Brexit-avtale tre i kraft på nyåret. En endelig avklaring rundt Brexit vil med stor sannsynlighet kunne bidra til å fjerne noe av usikkerheten i internasjonal økonomi, noe som kan bidra til å heve børsene. Man må derimot huske at en Brexitavtale uansett vil utløse en periode med forhandlinger om handelsavtaler med Storbritannia, noe som kan bidra til volatile børser på nyåret.

Det andre sannsynlige scenarioet er forhandlinger mellom Corbyn’s Labour party og Liberal Democratics og Scottish National Party om å danne en koalisjonsregjering. En forutsetning for et slikt samarbeid er trolig ny folkeavstemning. På den ene siden vil et slikt scenario kunne lede til at Brexit ikke gjennomføres. Det kan løfte markedene, i alle fall på sikt.

På den andre siden vil dette scenarioet føre til enda større usikkerhet rundt den politiske situasjonen i Storbritannia og dempe investeringslysten på internasjonale børser.

Det eneste som er sikkert er at usikkerheten er stor og at neste ukes parlamentsvalg vil bevege markedene en god del. Usikkerhet gir muligheter for tradere.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app