CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ukraina invadert. Hva nå?

Noen selskaper opplever for tiden eventyrlig inntjeningsvekst. Andre fortviler over kraftig stigende kostnader. I siste ende er det du og jeg som betaler. Nå vil vi har høyere lønn!

Med rapporter om russiske tanks og artilleri over hele Ukraina, reagerte finansmarkedene straks med fallende aksjekurser og økt usikkerhet. Krigen kan bli langvarig.

 
Da jeg ved inngangen til 2022 anbefalte å søke trygge havner, tenkte jeg ikke på risikoen for en invasjon i Ukraina. Jeg var mer fokusert på inflasjonen, renten og signaler fra sentralbankene. Nå er disse bekymringene, som fortsatt er reelle, overskygget av Putins groteske handlinger.
 
Invasjonen i Ukraina bekrefter at investeringer er forbundet med mange risikofaktorer. Man kan ikke ta høyde for dem alle. Som investor er det viktig å unngå panikk samtidig som du forholder deg til endringer i risikobildet. Vurder din investeringsprofil. Vil du fortsatt sove godt om natten hvis Russlands massive militære angrep blir langvarig? Hvis ikke er det kanskje på sin plass med noen justeringer.
 
 
La oss se kort på hva som har skjedd siden Putin gikk inn i Ukraina. Her er utviklingen den siste uken i februar:
 
 •          Aksjene falt kraftig, men rettet seg mot ukeslutt. Størst fall i Russland
  •          Oslo Børs: Falt kun omkring 0,25 prosent, holdt oppe av den sterke oljeprisen
  •          Den russiske MOEX indeksen: -20 prosent (store fall til Sberbank, Gazprom og Lukoil)
  •           S&P 500: -0,5 prosent 
  •          Hang Seng: -7,6 prosent
 • Råvarer steg, og Brent-oljen ble omsatt på over 100 dollar fatet. Andre råvarer som nikkel, aluminium, kobber og sink steg også markant.
 • Matvarer steg. Kraftig prisøkning på eksempelvis hvete, korn og soyabønner.
 • Renten: Rentestigningene er foreløpig stanset og den amerikanske 10 årlige renten er nå igjen under 2 prosent. Utviklingen skyldes at etterspørselen etter obligasjoner stiger.
 • Valuta: Den russiske rubelen falt markant og den amerikanske dollaren styrket seg mot de fleste valutaer.
I en ekstrem usikker situasjon er det vanskelig å manøvrere. Vi vet jo ikke hvor langvarig eller omfattende krigen blir. Hvordan forholder du deg til risiko? Hvilken tidshorisont har du på dine investeringer? Her har du noen strategiske muligheter:
 
 • Sitt stille i båten: Unngå panikk, krig er ikke det samme som langvarige aksjefall. Faktisk har vi sett at aksjekursene har steget under de fleste kriger. Da Russland annekterte Krim i 2014, gikk det kun en måned innen børsene hentet seg fra kursfallet som følge av invasjonen. Det er dog grunn til å tro at reaksjonene på invasjonen denne gang kan bli kraftigere og varigheten betydelig lengre.
 • Søk mot trygge havner: Mange investorer øker nå sin andel obligasjoner. Det selges aksjer i selskaper som er eksponert mot Russland. Ønsker du å bli i aksjemarkedet, bør du, som alltid, spre risiko og finne solide selskaper som normalt står godt i kriser.
 • Kjøp når andre flykter: Bruk kursfall til å kjøpe aksjer du har langsiktig tro på. Med forbehold om den store usikkerheten Ukraina-situasjonen medfører, kan det være muligheter for å kjøpe selv gode aksjer billig. Det kan også være gode muligheter i å kjøpe aksjer innen fornybar energi og andre sektorer som kan dra nytte av sanksjonene mot Russland.
Putin er uforutsigbar. Han virker godt forberedt, og sanksjonene har han innkalkulert. Finansielt er Russland styrket etter lang tids høye olje- og gasspriser. På denne bakgrunnen kan vi frykte at den militære intervensjonen i Ukraina vil bli langvarig.
Vi skal også nevne at risikoen for at Ukraina ikke kan betjene sin gjeld er kraftig stigende, og det ses på forsikringspremiene. Finansmarkedene er nervøse. Det går neppe over med det første.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app